آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,620,946 1,283,272,830,798 Rls. 30,554,115 $
2 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,098,337 1,013,470,586,672 Rls. 24,065,735 $
3 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,076,621 977,000,000,000 Rls. 22,506,274 $
4 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,873,876 621,244,097,308 Rls. 14,318,836 $
5 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,049,418 500,151,518,708 Rls. 13,247,115 $
6 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,046,210 490,980,579,613 Rls. 11,690,008 $
7 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,048,134 484,725,000,000 Rls. 11,416,050 $
8 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,025,610 475,598,283,765 Rls. 11,323,769 $
9 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,038,443 474,806,353,696 Rls. 11,316,362 $
10 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,048,134 471,925,000,000 Rls. 11,236,298 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 224,105 383,981,454,483 Rls. 9,142,414 $
12 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 3,649,651 351,073,606,548 Rls. 8,386,862 $
13 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 985,648 345,803,629,717 Rls. 8,233,423 $
14 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 10,009,438 336,361,512,366 Rls. 8,008,606 $
15 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 248,972 327,315,022,623 Rls. 8,810,916 $
16 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 9,119,044 312,932,232,641 Rls. 7,426,511 $
17 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 168,862 308,572,022,899 Rls. 7,346,703 $
18 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 3,402,000 270,566,242,380 Rls. 6,442,055 $
19 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 110,764 264,909,005,136 Rls. 6,203,362 $
20 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84795000 رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد 51,244 255,633,547,932 Rls. 6,786,280 $
21 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 94,186 254,860,566,400 Rls. 6,053,867 $
22 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 3,798,250 253,584,093,518 Rls. 5,989,845 $
23 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 102,966 252,142,264,116 Rls. 6,003,387 $
24 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72082700 محصولات از آهن يا فولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شکل طومار، با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت کمتر از 3mm پاك شده در سطح 7,435,390 245,756,088,324 Rls. 6,540,082 $
25 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84804900 قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري) 384,756 244,844,210,400 Rls. 5,829,617 $
26 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 7,006,617 243,893,766,981 Rls. 6,150,660 $
27 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 340,800 241,835,000,000 Rls. 5,511,287 $
28 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 104,721 237,121,028,804 Rls. 5,462,725 $
29 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 7,000,780 230,478,419,713 Rls. 6,099,086 $
30 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 2,850,000 229,512,562,375 Rls. 5,464,582 $
31 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84295221 بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 1,337,330 228,562,948,991 Rls. 5,676,870 $
32 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 157,026 228,205,591,553 Rls. 5,432,618 $
33 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,944,255 224,379,757,481 Rls. 5,341,080 $
34 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 668,560 222,193,020,835 Rls. 5,340,786 $
35 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84295221 بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 1,218,370 218,472,464,439 Rls. 5,186,634 $
36 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 5,650,449 213,884,152,107 Rls. 5,092,481 $
37 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 5,526,011 209,719,588,665 Rls. 4,859,189 $
38 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 657,202 204,848,180,292 Rls. 4,868,906 $
39 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 2,146,703 202,317,802,391 Rls. 4,817,095 $
40 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84295211 انواع بيل مکانيکي نو، به قدرت 200ا سب بخارو کمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 928,450 199,790,760,777 Rls. 4,728,230 $
41 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 7,323,216 197,440,089,051 Rls. 4,643,660 $
42 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 176,660 195,676,250,300 Rls. 4,658,958 $
43 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 77,412 195,441,061,858 Rls. 4,639,878 $
44 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 3,007,000 193,254,592,555 Rls. 4,608,217 $
45 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,751,824 192,624,922,492 Rls. 4,567,744 $
46 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم، غير مذکور در جاي ديگر 4,903,070 190,910,004,063 Rls. 4,523,012 $
47 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 2,006,189 189,241,306,551 Rls. 4,459,893 $
48 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 1,960,285 187,916,757,757 Rls. 4,318,576 $
49 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 4,913,324 187,623,044,911 Rls. 4,898,818 $
50 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 1,916,362 185,657,248,843 Rls. 4,412,679 $
51 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 6,164,159 185,398,390,316 Rls. 4,414,247 $
52 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 643,512 184,287,279,101 Rls. 4,594,733 $
53 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 2,103,021 182,866,811,757 Rls. 4,698,765 $
54 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84295211 انواع بيل مکانيکي نو، به قدرت 200ا سب بخارو کمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 1,016,740 180,265,622,946 Rls. 4,488,345 $
55 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 2,837,700 178,344,514,184 Rls. 4,243,764 $
56 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 6,615,738 176,479,855,344 Rls. 4,236,856 $
57 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84295211 انواع بيل مکانيکي نو، به قدرت 200ا سب بخارو کمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 847,970 174,689,280,738 Rls. 4,134,062 $
58 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,389,900 170,372,085,904 Rls. 4,005,667 $
59 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 4,703,450 167,579,867,317 Rls. 4,030,505 $
60 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 3,434,620 165,424,405,722 Rls. 3,791,928 $
61 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,643,400 165,195,677,371 Rls. 3,933,231 $
62 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 4,695,320 162,223,596,959 Rls. 4,187,575 $
63 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 5,688,907 161,951,472,641 Rls. 3,855,989 $
64 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,206,680 160,192,753,565 Rls. 3,956,550 $
65 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 2,186,300 158,106,229,160 Rls. 3,644,586 $
66 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 3,858,670 155,593,629,744 Rls. 3,704,611 $
67 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 2,247,500 152,437,301,573 Rls. 3,629,459 $
68 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 438,477 150,838,699,985 Rls. 3,591,397 $
69 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 1,140,412 149,204,320,829 Rls. 3,513,998 $
70 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,403,860 148,873,846,591 Rls. 3,544,614 $
71 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 1,895,500 148,076,226,353 Rls. 3,525,623 $
72 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,596,680 146,066,578,798 Rls. 3,493,508 $
73 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 490,459 141,218,251,258 Rls. 3,525,813 $
74 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 29291090 ساير ایزو سیانات ها 1,121,460 140,060,125,779 Rls. 3,209,965 $
75 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 1,816,300 133,054,525,571 Rls. 3,167,964 $
76 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 830,000 133,028,367,192 Rls. 3,161,169 $
77 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,033,800 133,017,858,695 Rls. 3,157,895 $
78 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 3,536,244 132,990,027,617 Rls. 3,166,429 $
79 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84295221 بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 794,870 129,232,616,603 Rls. 3,400,626 $
80 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 789,175 129,104,361,804 Rls. 3,073,913 $
81 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 4,707,369 129,059,946,828 Rls. 2,975,293 $
82 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,420,818 127,721,963,149 Rls. 3,040,999 $
83 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 114,400 127,149,623,500 Rls. 3,027,372 $
84 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 31,200 127,000,000,000 Rls. 2,966,763 $
85 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 433,080 124,882,870,594 Rls. 2,973,402 $
86 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,600,984 124,298,810,059 Rls. 3,129,745 $
87 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 4,578,698 122,287,776,833 Rls. 2,905,107 $
88 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,696,000 121,093,297,849 Rls. 2,883,174 $
89 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 1,635,600 120,838,225,781 Rls. 2,877,065 $
90 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 738,656 120,820,412,313 Rls. 2,764,114 $
91 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 393,480 118,285,616,988 Rls. 2,816,325 $
92 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,632,000 117,835,427,127 Rls. 2,799,043 $
93 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 58,907 117,276,813,613 Rls. 2,792,305 $
94 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 29291090 ساير ایزو سیانات ها 883,253 117,176,414,307 Rls. 2,789,914 $
95 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 722,441 116,254,836,035 Rls. 2,668,648 $
96 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 466,483 114,665,237,390 Rls. 2,730,127 $
97 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 826,443 114,603,917,448 Rls. 2,700,868 $
98 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 460,168 114,457,078,211 Rls. 2,623,040 $
99 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 1,177,438 113,530,795,395 Rls. 2,686,766 $
100 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39076120 گرید بطری 1,995,000 112,197,861,265 Rls. 2,618,756 $
مجموع کل
23,550,121,579,930 ريال
مجموع کل
564,494,769 دلار