آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 12,360,516 505,716,668,352 Rls. 12,040,875 $
2 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 8,640,000 429,263,824,000 Rls. 9,788,888 $
3 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 26080010 سنگ روی 21,811,790 380,085,341,552 Rls. 9,049,651 $
4 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 9,380,000 338,843,390,900 Rls. 8,067,701 $
5 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 5,720,000 218,950,656,000 Rls. 5,213,112 $
6 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 5,400,000 207,684,000,000 Rls. 4,944,861 $
7 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 5,360,000 196,406,667,600 Rls. 4,475,992 $
8 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 4,631,003 191,739,227,302 Rls. 4,398,257 $
9 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 4,681,691 188,506,843,646 Rls. 4,463,213 $
10 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,280,000 187,650,643,200 Rls. 4,467,873 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 3,739,457 148,769,807,942 Rls. 3,542,139 $
12 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 204,516 148,472,085,496 Rls. 3,521,216 $
13 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 2,739,530 134,264,676,837 Rls. 3,196,777 $
14 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,622,800 127,892,649,400 Rls. 3,045,063 $
15 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 393,305 104,142,353,219 Rls. 2,479,579 $
16 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,360,000 93,098,292,652 Rls. 2,216,626 $
17 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,734,250 85,189,674,933 Rls. 2,028,326 $
18 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,400,000 78,094,900,800 Rls. 1,859,402 $
19 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,842,243 76,357,029,146 Rls. 1,814,431 $
20 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 64,213 75,887,200,000 Rls. 1,806,838 $
21 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 34012030 صابون چيپس 2,300,000 73,019,063,987 Rls. 1,738,549 $
22 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,020,000 71,581,356,000 Rls. 1,704,318 $
23 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 708,900 69,506,846,542 Rls. 1,611,833 $
24 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,558,112 63,839,727,761 Rls. 1,706,260 $
25 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,204,734 59,781,477,497 Rls. 1,423,369 $
26 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 229,386 55,314,392,056 Rls. 1,317,010 $
27 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 835,536 52,185,412,756 Rls. 1,242,510 $
28 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 218,678 51,192,844,311 Rls. 1,369,446 $
29 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,301,809 50,778,821,909 Rls. 1,203,378 $
30 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,280,820 50,648,342,722 Rls. 1,185,952 $
31 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 680,000 48,687,517,200 Rls. 1,159,226 $
32 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 612,000 48,618,142,200 Rls. 1,157,574 $
33 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 769,800 48,150,482,829 Rls. 1,121,864 $
34 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 953,386 47,622,866,684 Rls. 1,133,877 $
35 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 450,900 45,816,478,404 Rls. 1,090,869 $
36 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 276,000 45,527,356,770 Rls. 1,061,216 $
37 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 960,000 44,297,184,000 Rls. 1,054,694 $
38 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,157,364 43,706,141,204 Rls. 1,135,866 $
39 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84596100 ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، باکنترل شماره ا ي (غير ازنوع زا نوئي) 26,810 43,269,320,248 Rls. 1,030,222 $
40 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 642,000 42,250,199,488 Rls. 995,924 $
41 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 760,522 42,011,978,099 Rls. 1,000,286 $
42 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 172,096 41,725,057,604 Rls. 1,106,296 $
43 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 74094000 صفحه، ورق ونوا ر، ا زمس - نيکل يا مس - نيکل -روي، به ضخامت بيش از0.15 ميليمتر. 147,616 41,404,085,696 Rls. 975,132 $
44 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 969,815 40,666,791,825 Rls. 968,257 $
45 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 402,450 39,825,326,710 Rls. 948,223 $
46 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 34012030 صابون چيپس 1,160,000 38,210,619,970 Rls. 909,778 $
47 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 81,809 36,591,514,960 Rls. 1,041,040 $
48 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 495,000 36,116,363,250 Rls. 858,278 $
49 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 803,200 35,243,488,800 Rls. 839,131 $
50 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 29400010 گالاکتوالیگو ساکارید 337,217 35,164,924,499 Rls. 837,260 $
51 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 130,855 34,893,761,500 Rls. 830,507 $
52 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 239,200 34,222,216,440 Rls. 806,125 $
53 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 117,315 33,733,670,302 Rls. 846,803 $
54 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 148,000 33,259,049,536 Rls. 791,882 $
55 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 179,923 31,934,215,438 Rls. 839,206 $
56 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 320,857 31,490,383,283 Rls. 749,771 $
57 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 499,998 29,745,416,346 Rls. 708,224 $
58 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 92,100 28,320,131,700 Rls. 674,289 $
59 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 29,200 28,314,973,125 Rls. 674,166 $
60 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 99,402 26,578,845,201 Rls. 625,974 $
61 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 445,400 25,678,772,460 Rls. 611,399 $
62 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 613,800 25,579,519,425 Rls. 609,037 $
63 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 16,000 25,188,088,300 Rls. 599,717 $
64 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 25,000 25,154,516,296 Rls. 598,917 $
65 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 340,000 24,530,436,348 Rls. 559,035 $
66 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84283900 بالابرها ونقاله هاي باعمل مدا وم، که در جاي ديگرمذکور نباشد 95,240 24,320,155,500 Rls. 579,051 $
67 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 150,960 24,090,984,000 Rls. 573,595 $
68 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 276,475 23,839,966,844 Rls. 567,618 $
69 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 339,750 23,521,359,100 Rls. 557,841 $
70 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84596100 ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، باکنترل شماره ا ي (غير ازنوع زا نوئي) 32,500 23,461,361,600 Rls. 558,604 $
71 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 39,929 23,404,415,016 Rls. 557,248 $
72 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 7,190 23,275,404,152 Rls. 554,176 $
73 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 14,460 23,227,310,084 Rls. 553,031 $
74 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 147,200 22,893,649,740 Rls. 545,087 $
75 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 302,400 22,255,628,031 Rls. 529,896 $
76 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 33072000 بو زداهاي بدن و ضد ترشح عرق 49,533 22,245,707,951 Rls. 529,660 $
77 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 36,200 22,023,873,000 Rls. 524,378 $
78 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 128,800 22,014,369,300 Rls. 510,774 $
79 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 98,730 21,968,115,581 Rls. 561,318 $
80 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 34012030 صابون چيپس 660,000 21,740,043,320 Rls. 517,620 $
81 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 04049010 پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 251,950 21,631,025,262 Rls. 559,459 $
82 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 38237020 لوريل ميرستيل الكل 299,850 21,331,542,891 Rls. 507,893 $
83 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 71,407 21,257,362,280 Rls. 506,127 $
84 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 04021030 شير خشك صنعتي 210,000 21,110,422,200 Rls. 502,630 $
85 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 128,800 20,928,132,540 Rls. 498,288 $
86 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم) 550,000 20,888,117,920 Rls. 497,336 $
87 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 590,000 20,867,232,100 Rls. 495,894 $
88 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 96,000 20,744,180,000 Rls. 549,000 $
89 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 184,000 20,567,096,800 Rls. 488,030 $
90 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 223,770 19,894,771,244 Rls. 473,685 $
91 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 850,000 19,695,010,000 Rls. 468,929 $
92 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شماره هاي 3729، 3829 يا 3929. 168,630 19,403,771,814 Rls. 456,989 $
93 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 20,000 19,235,560,000 Rls. 457,990 $
94 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 85113090 کويل هاي روشن کردن 22,060 19,044,200,000 Rls. 453,433 $
95 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 65,554 18,815,035,470 Rls. 502,874 $
96 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 127,875 18,245,577,262 Rls. 434,419 $
97 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 20,000 17,664,152,000 Rls. 420,575 $
98 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 29400010 گالاکتوالیگو ساکارید 168,536 17,430,116,414 Rls. 415,003 $
99 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 15091090 روغن زيتون بكر و اجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 101,520 17,024,429,902 Rls. 450,144 $
100 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 66,746 16,804,916,779 Rls. 381,150 $
مجموع کل
6,535,259,050,755 ريال
مجموع کل
155,613,255 دلار