آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 45,000,000 853,096,680,000 Rls. 20,311,826 $
2 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 14,471,700 164,320,769,753 Rls. 3,912,400 $
3 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 7,729,795 101,575,279,069 Rls. 2,418,459 $
4 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,811,064 81,372,700,469 Rls. 1,937,445 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,600,000 76,370,968,800 Rls. 1,818,356 $
6 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 429,388 65,230,730,454 Rls. 1,553,112 $
7 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 594,383 61,676,066,378 Rls. 1,468,478 $
8 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 212,652 61,008,974,168 Rls. 1,618,833 $
9 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 967,680 60,238,702,568 Rls. 1,434,255 $
10 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 07104090 ذرت شيرين يخ زده 1,358,800 56,943,001,672 Rls. 1,355,786 $
11 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 720,000 53,928,846,000 Rls. 1,284,020 $
12 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 342,683 53,300,010,986 Rls. 1,269,048 $
13 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 07104090 ذرت شيرين يخ زده 1,053,200 50,993,586,106 Rls. 1,214,132 $
14 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 133,132 49,995,867,893 Rls. 1,138,460 $
15 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 798,600 47,263,847,106 Rls. 1,125,331 $
16 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 178,976 45,132,850,048 Rls. 1,074,591 $
17 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 853,200 41,946,847,555 Rls. 957,603 $
18 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 604,800 40,978,972,040 Rls. 975,691 $
19 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 733,490 40,791,679,223 Rls. 971,231 $
20 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 762,600 39,055,558,930 Rls. 929,893 $
21 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 07104090 ذرت شيرين يخ زده 753,715 37,811,531,579 Rls. 900,274 $
22 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 07104090 ذرت شيرين يخ زده 803,300 36,880,348,299 Rls. 878,103 $
23 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 550,270 35,444,369,430 Rls. 811,385 $
24 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,051,400 35,340,503,100 Rls. 841,441 $
25 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 216,317 33,091,528,202 Rls. 787,893 $
26 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 750,600 31,052,636,400 Rls. 737,662 $
27 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 07104090 ذرت شيرين يخ زده 715,115 31,052,336,180 Rls. 739,340 $
28 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 483,840 30,427,896,421 Rls. 703,435 $
29 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,170,450 24,836,006,765 Rls. 591,333 $
30 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 193,000 24,720,868,920 Rls. 588,591 $
31 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 139,530 24,058,563,529 Rls. 572,823 $
32 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 328,260 23,024,584,298 Rls. 548,204 $
33 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 07104090 ذرت شيرين يخ زده 490,115 21,903,920,325 Rls. 521,522 $
34 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 360,270 20,946,138,940 Rls. 498,718 $
35 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 146,560 20,761,989,312 Rls. 494,333 $
36 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 138,754 20,562,397,376 Rls. 489,581 $
37 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 698,452 20,362,189,288 Rls. 526,627 $
38 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 164,000 20,291,291,677 Rls. 476,911 $
39 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 122,744 18,985,871,540 Rls. 452,044 $
40 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 302,400 18,961,738,286 Rls. 448,586 $
41 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 154,544 18,804,360,716 Rls. 447,723 $
42 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 302,400 18,755,029,440 Rls. 497,560 $
43 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 302,400 18,447,294,838 Rls. 439,221 $
44 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 416,115 18,361,678,137 Rls. 437,183 $
45 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 136,560 18,284,252,796 Rls. 435,340 $
46 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 288,190 18,152,500,347 Rls. 424,510 $
47 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 313,610 17,492,731,027 Rls. 464,206 $
48 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 53,680 17,162,269,978 Rls. 408,625 $
49 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 53,680 17,162,269,978 Rls. 408,625 $
50 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 138,000 16,915,077,960 Rls. 402,740 $
51 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي بيش از5 ميلمترليكن نه بيش از9 ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده 1,444,320 16,882,858,331 Rls. 401,973 $
52 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 241,920 16,253,440,904 Rls. 386,986 $
53 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,099,400 15,736,802,200 Rls. 356,925 $
54 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 1,158,215 14,755,554,803 Rls. 351,323 $
55 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 20,563 14,208,041,965 Rls. 326,622 $
56 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 105,176 13,732,607,672 Rls. 326,966 $
57 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 622,000 13,621,246,738 Rls. 324,315 $
58 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 80,024 13,596,186,850 Rls. 323,719 $
59 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 102,000 13,347,472,192 Rls. 317,797 $
60 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 108,864 12,843,900,000 Rls. 305,807 $
61 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 108,000 12,771,888,240 Rls. 304,093 $
62 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 104,939 12,647,441,949 Rls. 301,129 $
63 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 103,000 12,495,778,736 Rls. 296,883 $
64 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 191,470 11,740,437,697 Rls. 279,177 $
65 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 754,260 11,591,258,204 Rls. 275,982 $
66 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 180,000 11,580,845,400 Rls. 275,734 $
67 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره) 301,620 11,531,553,146 Rls. 274,561 $
68 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 29054500 گليسرول 260,000 11,475,247,196 Rls. 273,221 $
69 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 69,144 11,280,952,998 Rls. 268,594 $
70 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 90,000 10,988,962,210 Rls. 261,642 $
71 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 89,000 10,885,624,844 Rls. 259,182 $
72 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 240,000 10,543,273,810 Rls. 251,030 $
73 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 175,025 10,530,781,286 Rls. 250,732 $
74 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 861,309 10,379,020,010 Rls. 247,120 $
75 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 96089100 سرقلم، و نوک سرقلم. 5,080 10,289,833,460 Rls. 244,996 $
76 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 103,159 10,120,503,507 Rls. 237,794 $
77 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 91,150 10,000,330,521 Rls. 235,189 $
78 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 270,000 9,880,992,002 Rls. 262,186 $
79 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40027000 کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 76,800 9,812,161,229 Rls. 233,623 $
80 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 184,400 9,683,987,625 Rls. 230,571 $
81 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 29215900 ساير پلي آميدهاي بودار و مشتقات آن ها، غير مذکور در جاي ديگر؛ املاح ا ين محصولات 48,000 9,580,475,083 Rls. 228,107 $
82 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 68118200 ساير ورقها، پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز و همانند 1,039,935 9,382,038,244 Rls. 223,381 $
83 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 70,491 9,041,222,121 Rls. 215,267 $
84 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 87089510 اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا 8,261 8,930,231,066 Rls. 212,625 $
85 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40112030 با سايز 24 R 12 79,514 8,817,088,594 Rls. 209,931 $
86 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 73,827 8,637,412,970 Rls. 223,970 $
87 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 87089510 اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا 11,000 8,354,888,807 Rls. 198,926 $
88 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 66,196 8,164,327,455 Rls. 194,389 $
89 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 120,960 8,087,164,103 Rls. 192,552 $
90 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 96089100 سرقلم، و نوک سرقلم. 3,787 8,058,125,600 Rls. 191,860 $
91 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 43,881 7,972,040,304 Rls. 213,396 $
92 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 68118200 ساير ورقها، پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز و همانند 986,058 7,813,474,236 Rls. 186,035 $
93 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 48059290 سايرکاغذهاومقوا هاي قشرنزده وا ندود نشده غيرمذکور بوزن بيش ا ز150gوکمترا ز225g 232,907 7,632,295,000 Rls. 177,083 $
94 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 100,800 7,542,914,400 Rls. 176,360 $
95 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40027000 کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 57,600 7,375,799,232 Rls. 175,614 $
96 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 28353910 سديم اسيد پيروفسفات (دي­سديم پيرو فسفات) 120,000 7,119,139,200 Rls. 169,503 $
97 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 85152190 ساير ماشينهاي جوشکاري فلزات با مقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 7,710 7,032,311,000 Rls. 166,781 $
98 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 40112030 با سايز 24 R 12 63,611 6,998,847,426 Rls. 166,639 $
99 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 65,300 6,962,593,680 Rls. 165,776 $
100 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 76169100 تور،شبکه، پرچين، ا زمفتول آلومينيوم. 30,426 6,944,998,198 Rls. 165,357 $
مجموع کل
3,280,932,486,746 ريال
مجموع کل
78,282,913 دلار