آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 238,900 185,827,483,750 Rls. 4,214,731 $
2 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84393000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا 72,560 166,106,493,000 Rls. 3,954,916 $
3 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,041,478 128,323,751,930 Rls. 3,048,580 $
4 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 200,330 127,203,906,994 Rls. 3,027,946 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 902,650 111,165,373,540 Rls. 2,616,470 $
6 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 2,297,621 96,672,612,909 Rls. 2,301,730 $
7 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 648,630 81,320,050,804 Rls. 1,936,192 $
8 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84411000 ماشينهاي برش 25,250 73,936,853,959 Rls. 1,760,402 $
9 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 29304000 متيونين 400,000 57,663,020,000 Rls. 1,352,995 $
10 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 467,230 56,959,463,416 Rls. 1,356,179 $
11 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 358,197 45,262,668,412 Rls. 1,050,178 $
12 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 173,954 43,522,596,103 Rls. 1,021,125 $
13 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 993,602 43,423,532,756 Rls. 1,033,893 $
14 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 45,000 42,097,531,433 Rls. 1,002,322 $
15 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 922,709 39,222,364,529 Rls. 933,865 $
16 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 143,346 38,669,967,048 Rls. 888,965 $
17 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 861,423 36,675,262,016 Rls. 873,221 $
18 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 116,798 35,381,500,000 Rls. 820,917 $
19 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور، که در جاي ديگرذکرنشده. 55,580 35,041,668,908 Rls. 834,325 $
20 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 814,154 34,627,625,028 Rls. 824,468 $
21 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 131,576 30,721,611,782 Rls. 731,467 $
22 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 318,080 30,537,612,810 Rls. 727,086 $
23 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 17,406 29,979,485,964 Rls. 713,797 $
24 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 29304000 متيونين 200,000 28,522,660,000 Rls. 676,454 $
25 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 243,220 28,214,747,962 Rls. 671,780 $
26 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84186910 انواع چيلرهاي جذبي 30,780 27,017,510,158 Rls. 643,274 $
27 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84749010 لاينر (آستري)، چكش، كانكتيو، منتل 51,650 25,415,133,095 Rls. 605,122 $
28 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 31,805 25,210,432,800 Rls. 600,248 $
29 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 26,487 24,552,173,092 Rls. 584,576 $
30 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84393000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا 26,170 23,939,627,600 Rls. 569,991 $
31 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 6,462 23,841,261,000 Rls. 567,649 $
32 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 40,048 23,763,465,344 Rls. 565,798 $
33 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 200,000 23,712,000,000 Rls. 564,571 $
34 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 12,119 23,677,225,841 Rls. 560,165 $
35 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 498,505 22,476,477,468 Rls. 521,496 $
36 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 59100000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيرو ا ز مواد نسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 92,210 21,740,004,000 Rls. 574,828 $
37 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 201,240 21,587,652,253 Rls. 508,423 $
38 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 156,540 21,319,358,818 Rls. 507,604 $
39 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 81,410 20,562,584,363 Rls. 478,381 $
40 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 20,000 19,410,912,020 Rls. 462,165 $
41 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 20,000 19,331,018,304 Rls. 460,262 $
42 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 18,190 19,027,193,600 Rls. 453,028 $
43 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 20,000 18,510,222,800 Rls. 438,995 $
44 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 71,879 18,014,220,772 Rls. 428,910 $
45 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 35,803 17,798,306,526 Rls. 423,769 $
46 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 177,060 16,939,214,977 Rls. 403,315 $
47 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 364,546 15,998,676,889 Rls. 380,920 $
48 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 2,497 15,031,741,622 Rls. 354,021 $
49 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 28352610 مونو كلسيم فسفات 500,000 14,733,900,000 Rls. 350,807 $
50 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84186910 انواع چيلرهاي جذبي 16,200 14,219,742,188 Rls. 338,565 $
51 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 59100000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيرو ا ز مواد نسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 58,230 13,444,254,145 Rls. 318,849 $
52 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 54,894 13,443,973,485 Rls. 320,095 $
53 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 23,982 12,176,635,203 Rls. 289,919 $
54 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR) 100,800 12,034,588,608 Rls. 286,538 $
55 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 52,124 11,373,452,874 Rls. 270,796 $
56 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 17,146 10,893,097,628 Rls. 259,359 $
57 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 12,432 10,227,399,840 Rls. 243,510 $
58 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 80,000 10,139,536,800 Rls. 241,418 $
59 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 58,410 9,934,711,488 Rls. 236,541 $
60 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 21,596 9,519,081,957 Rls. 259,227 $
61 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 22,546 9,226,149,504 Rls. 219,670 $
62 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 96,740 9,079,527,186 Rls. 216,179 $
63 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 37,212 9,067,536,410 Rls. 215,894 $
64 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 144,144 8,891,836,800 Rls. 211,710 $
65 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84149010 اجزاء و قطعات براي انواع بادزن 30,279 8,862,820,903 Rls. 201,017 $
66 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 97,920 8,636,447,430 Rls. 233,077 $
67 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 16,495 8,412,035,101 Rls. 200,287 $
68 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 7,830 8,323,293,297 Rls. 198,174 $
69 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin 48,000 8,271,347,800 Rls. 196,936 $
70 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرذکرنشده. 64,263 7,295,723,732 Rls. 173,708 $
71 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 31051010 کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 45,883 7,133,300,640 Rls. 169,840 $
72 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 27,678 7,109,311,363 Rls. 168,607 $
73 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 28,140 7,068,953,949 Rls. 168,308 $
74 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 45,723 6,831,779,391 Rls. 162,661 $
75 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 11072000 مالت بو داده 250,000 6,743,047,500 Rls. 160,549 $
76 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR) 50,400 6,544,463,181 Rls. 155,821 $
77 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR) 67,200 5,896,524,202 Rls. 140,393 $
78 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 24,000 5,862,168,130 Rls. 139,196 $
79 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 29037800 ساير مشتقات پر هالوژنه 14,980 5,583,190,407 Rls. 128,349 $
80 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 20,238 5,495,844,950 Rls. 126,342 $
81 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin 22,000 5,485,238,400 Rls. 130,601 $
82 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 29037800 ساير مشتقات پر هالوژنه 14,880 5,436,740,479 Rls. 129,446 $
83 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غير از دي برومواتيلن 14,880 5,385,637,529 Rls. 126,840 $
84 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 29033990 ساير 14,860 5,372,928,803 Rls. 127,927 $
85 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 121,500 5,369,098,443 Rls. 127,835 $
86 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل، تري کلرو اتيلن، تترا کلرو اتيلن 14,820 5,280,359,084 Rls. 125,723 $
87 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 29037800 ساير مشتقات پر هالوژنه 14,740 5,272,753,880 Rls. 125,542 $
88 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 93,000 5,058,178,696 Rls. 120,433 $
89 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 30,780 4,968,001,632 Rls. 118,286 $
90 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84159070 فن کويل 19,225 4,836,290,650 Rls. 115,150 $
91 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85021290 ساير مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غير مذکور در جاي ديگر 13,514 4,789,390,200 Rls. 114,032 $
92 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 23,712 4,740,970,840 Rls. 112,880 $
93 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 38249990 سایر 22,000 4,575,991,680 Rls. 108,952 $
94 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي، به شکل رول يا ورق 20,000 4,559,077,500 Rls. 103,404 $
95 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 3,510 4,511,098,620 Rls. 107,407 $
96 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 5,000 4,477,943,072 Rls. 106,618 $
97 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 38249990 سایر 22,000 4,430,687,140 Rls. 105,493 $
98 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 46,200 4,402,267,947 Rls. 104,816 $
99 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 16,000 4,381,287,520 Rls. 104,316 $
100 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85079090 اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري 3,761 4,357,191,600 Rls. 103,743 $
مجموع کل
2,506,123,068,202 ريال
مجموع کل
59,353,301 دلار