آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 28331100 سولفات دي سديم 7,000,000 39,476,782,000 Rls. 939,924 $
2 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 166,138 30,681,792,834 Rls. 728,041 $
3 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 264,000 30,083,073,600 Rls. 713,153 $
4 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 28331100 سولفات دي سديم 5,000,000 28,753,970,000 Rls. 684,618 $
5 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 1,152,000 27,569,845,704 Rls. 673,375 $
6 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 28331100 سولفات دي سديم 4,500,000 25,726,006,000 Rls. 612,524 $
7 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 38237020 لوريل ميرستيل الكل 400,000 25,135,521,600 Rls. 593,299 $
8 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 118,697 24,629,288,368 Rls. 586,412 $
9 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 38237020 لوريل ميرستيل الكل 400,000 24,015,266,000 Rls. 571,792 $
10 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 38237020 لوريل ميرستيل الكل 298,930 23,814,997,813 Rls. 544,174 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 7,052 23,569,325,818 Rls. 561,174 $
12 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 38249990 سایر 52,500 15,558,281,670 Rls. 354,442 $
13 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 600,000 14,325,483,648 Rls. 341,083 $
14 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 16,000 13,007,030,400 Rls. 305,616 $
15 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 32,500 12,312,296,790 Rls. 293,150 $
16 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 39,957 11,997,257,276 Rls. 285,579 $
17 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 480,000 11,415,600,000 Rls. 271,800 $
18 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 456,000 10,934,718,600 Rls. 289,622 $
19 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 480,000 10,650,842,400 Rls. 247,120 $
20 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 50,000 10,623,123,000 Rls. 252,931 $
21 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29212190 اتيلن دي آمين و املاح آن 96,000 10,609,560,960 Rls. 252,609 $
22 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 360,000 8,939,224,800 Rls. 212,839 $
23 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 21,511 8,594,464,670 Rls. 204,630 $
24 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 28,852 7,926,940,444 Rls. 188,737 $
25 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 27,249 7,520,637,388 Rls. 179,063 $
26 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 288,000 7,484,163,648 Rls. 175,834 $
27 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 48,000 7,450,341,120 Rls. 177,389 $
28 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 27030010 پيت ماس 705,000 7,327,104,480 Rls. 174,455 $
29 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 288,000 6,880,608,000 Rls. 163,824 $
30 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 105,000 6,738,627,000 Rls. 181,268 $
31 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 99,820 6,522,023,588 Rls. 155,286 $
32 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 40,000 6,440,801,500 Rls. 153,352 $
33 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 216,000 5,655,402,072 Rls. 134,156 $
34 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29224990 سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور 48,000 5,300,971,200 Rls. 126,214 $
35 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 74,250 5,223,278,115 Rls. 124,364 $
36 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 24,000 5,098,285,005 Rls. 115,634 $
37 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 30,000 5,043,748,530 Rls. 120,089 $
38 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 48,000 5,026,526,400 Rls. 118,104 $
39 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي و مشتقات آن ها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 48,000 4,922,106,720 Rls. 116,795 $
40 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29224990 سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور 48,000 4,793,846,400 Rls. 128,126 $
41 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 24,000 4,476,513,600 Rls. 106,584 $
42 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 24,000 4,464,812,880 Rls. 101,751 $
43 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 24,000 4,061,479,320 Rls. 96,702 $
44 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 20,000 3,808,147,200 Rls. 90,670 $
45 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 20,000 3,537,783,400 Rls. 84,233 $
46 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 38231100 اسيد استئاريك 96,000 3,445,196,544 Rls. 82,028 $
47 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 4,000 3,156,950,160 Rls. 75,165 $
48 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29221990 سايرآمينو الکلها بج زآن هاييکه بيش ازيک نوع عامل ا کسيژن دارند ا ترها و استرها آن ها، املاح اين محصولات..غير مذکور در جاي ديگر 24,000 2,687,516,400 Rls. 63,988 $
49 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم 22,500 2,450,089,350 Rls. 56,324 $
50 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 2,369 2,408,670,030 Rls. 54,630 $
51 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي، پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,930 2,273,735,448 Rls. 54,137 $
52 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 27030010 پيت ماس 250,850 2,057,909,352 Rls. 48,998 $
53 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 2,274 1,882,066,254 Rls. 51,864 $
54 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 33011900 روغن هاي اسانسي (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره وروغن هاي اسانس مطلق) مرکبات غير ازپرتقال و ليموترش 1,851 1,871,566,876 Rls. 42,448 $
55 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 10,000 1,789,161,500 Rls. 42,039 $
56 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 10,000 1,741,680,000 Rls. 41,469 $
57 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 24,000 1,715,507,040 Rls. 40,845 $
58 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 14,200 1,459,083,140 Rls. 34,740 $
59 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 38231200 اسيد اولئيک 28,800 1,393,636,838 Rls. 33,052 $
60 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 18,000 1,293,535,900 Rls. 30,740 $
61 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 12,000 1,237,707,000 Rls. 33,294 $
62 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 17,651 1,001,931,285 Rls. 23,856 $
63 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 12,397 740,857,579 Rls. 17,628 $
64 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 592 422,855,055 Rls. 9,591 $
65 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 7,094 409,809,934 Rls. 9,757 $
66 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 7,545 405,613,005 Rls. 9,657 $
67 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 6,394 365,638,244 Rls. 8,706 $
68 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 568 345,348,907 Rls. 9,517 $
69 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 300 330,615,486 Rls. 7,872 $
70 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 3,545 286,674,555 Rls. 6,825 $
71 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 1,367 229,538,158 Rls. 5,359 $
72 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 1,994 158,259,295 Rls. 3,768 $
73 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 32041990 ساير موادرنگ کننده آلي سنتيک و مخلوط هايي ا ز چندين موادرنگ کننده مشمول شماره 320411 لغايت 320419غير مذكور در جاي ديگر 149 152,103,300 Rls. 3,450 $
74 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29163110 بنزوات سديم 1,659 138,261,999 Rls. 3,292 $
75 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 2,201 126,411,240 Rls. 2,867 $
76 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 27030010 پيت ماس 17,000 120,598,401 Rls. 2,871 $
77 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 521 111,756,290 Rls. 2,661 $
78 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 768 103,597,503 Rls. 2,467 $
79 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29393000 كافئين و املاح آن 230 102,453,000 Rls. 2,324 $
80 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29163110 بنزوات سديم 717 62,337,286 Rls. 1,484 $
81 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 221 58,801,995 Rls. 1,400 $
82 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29163190 اسيد بنزوئيک و ساير املاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 281 57,531,300 Rls. 1,305 $
83 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29163110 بنزوات سديم 650 53,086,419 Rls. 1,264 $
84 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 522 48,724,125 Rls. 1,343 $
85 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 113 31,938,239 Rls. 760 $
86 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29349990 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 41 30,341,850 Rls. 688 $
87 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29349990 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 39 25,804,247 Rls. 711 $
88 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 238 17,165,980 Rls. 409 $
89 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29163110 بنزوات سديم 176 14,698,065 Rls. 333 $
90 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29163110 بنزوات سديم 168 10,576,020 Rls. 291 $
91 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 152 7,474,548 Rls. 206 $
92 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 20 1,116,530 Rls. 31 $
مجموع کل
606,963,833,633 ريال
مجموع کل
14,460,991 دلار
[1]