آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 358,251 1,960,831,770,000 Rls. 46,683,799 $
2 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 505,096 1,715,798,033,565 Rls. 40,904,265 $
3 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 937,514 1,057,214,816,000 Rls. 25,171,781 $
4 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 4,676,012 877,237,246,508 Rls. 20,716,769 $
5 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 3,923,269 715,902,457,652 Rls. 17,045,294 $
6 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,271,680 714,794,897,868 Rls. 17,018,923 $
7 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 18010090 دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم 3,989,100 682,713,148,610 Rls. 16,113,018 $
8 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 857,866 661,465,550,800 Rls. 15,749,180 $
9 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 481,290 660,134,108,000 Rls. 15,717,474 $
10 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 265,207 643,882,392,792 Rls. 15,330,534 $
11 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 404,927 613,630,128,412 Rls. 14,606,477 $
12 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 505,521 608,805,033,612 Rls. 14,440,995 $
13 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 3,430,310 590,453,004,640 Rls. 14,058,405 $
14 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 3,141,619 584,158,933,679 Rls. 13,510,792 $
15 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 3,250,460 577,361,567,191 Rls. 13,746,703 $
16 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 2,001,072 551,061,481,536 Rls. 13,197,001 $
17 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,865,018 515,081,943,874 Rls. 12,263,854 $
18 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 52,500,000 508,000,000,000 Rls. 12,078,238 $
19 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 335,263 507,543,357,000 Rls. 12,048,457 $
20 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ 284,187 420,000,000,000 Rls. 10,003,823 $
21 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 396,349 413,139,522,000 Rls. 9,819,604 $
22 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,065,203 400,034,595,891 Rls. 9,357,704 $
23 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 2,293,700 394,389,964,887 Rls. 10,222,338 $
24 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,059,027 392,956,622,038 Rls. 9,335,879 $
25 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 2,229,325 391,983,904,964 Rls. 8,984,497 $
26 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 99,188 388,251,431,800 Rls. 9,244,083 $
27 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 18010090 دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم 2,250,125 378,710,161,250 Rls. 9,016,910 $
28 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها) به قدرت بيش از 1500 kva 380,100 375,873,240,000 Rls. 8,949,363 $
29 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 5,004,000 371,619,625,285 Rls. 8,647,693 $
30 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 420,314 348,194,027,958 Rls. 8,290,333 $
31 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 426,842 341,134,403,774 Rls. 8,072,843 $
32 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 8,307,862 340,781,652,212 Rls. 8,113,849 $
33 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 176,396 333,533,996,000 Rls. 7,764,524 $
34 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 1,997,905 321,614,063,570 Rls. 7,657,481 $
35 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,650,805 318,753,172,096 Rls. 7,589,360 $
36 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 229,169 311,546,025,000 Rls. 7,425,960 $
37 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,673,534 293,479,955,522 Rls. 6,987,618 $
38 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 595,498 288,437,423,515 Rls. 6,899,909 $
39 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 52,020 277,141,509,807 Rls. 6,598,607 $
40 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 1,556,250 276,916,128,520 Rls. 6,604,052 $
41 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 3,596,000 264,470,337,338 Rls. 6,296,913 $
42 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29304000 متيونين 1,974,600 261,915,539,410 Rls. 6,236,088 $
43 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 90222100 دستگاه هايي که اشعه آلفا، بتا يا گاما به کارميبرند، براي مصارف پزشکي، جراحي، دندانپزشکي يا دامپزشکي 11,300 260,307,000,000 Rls. 6,039,600 $
44 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 1,814,578 257,039,303,196 Rls. 6,118,142 $
45 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 356,371 247,064,969,293 Rls. 5,882,500 $
46 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 29,300 247,028,088,300 Rls. 5,881,621 $
47 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 308,983 237,889,468,484 Rls. 5,711,161 $
48 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,313,756 232,919,720,437 Rls. 6,072,084 $
49 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 5,047,706 230,334,885,374 Rls. 5,484,166 $
50 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 15,543 210,906,279,421 Rls. 5,023,544 $
51 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,212,226 209,312,040,643 Rls. 4,983,620 $
52 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14% 497,578 208,453,213,332 Rls. 4,963,171 $
53 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 1,532,906 208,149,347,747 Rls. 4,955,937 $
54 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 822,333 205,386,547,898 Rls. 4,955,543 $
55 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 3,129,000 196,423,084,728 Rls. 4,676,742 $
56 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 495,611 196,166,061,981 Rls. 4,792,972 $
57 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 27,302 192,034,495,257 Rls. 4,572,250 $
58 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 988,787 191,822,312,888 Rls. 4,594,183 $
59 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 1,310,200 190,806,590,656 Rls. 4,827,219 $
60 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 35,722 189,238,507,920 Rls. 4,505,680 $
61 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29304000 متيونين 1,340,000 184,327,108,000 Rls. 4,388,739 $
62 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84049000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي کمکي براي استفاده در ديگها 82,058 184,074,517,054 Rls. 4,382,726 $
63 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 4,042,630 181,852,621,243 Rls. 4,246,015 $
64 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29304000 متيونين 1,376,400 180,944,093,200 Rls. 4,293,031 $
65 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72021920 فرومنگنز داراي ا%وزني ياکمترکربن سايرا بعاد 2,000,000 177,775,000,000 Rls. 4,232,747 $
66 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 4,258,000 177,558,504,673 Rls. 4,227,583 $
67 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 1,224,934 175,550,518,893 Rls. 4,179,775 $
68 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 129,310 172,016,310,500 Rls. 4,043,674 $
69 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 113,849 171,768,147,986 Rls. 4,089,717 $
70 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,288,000 171,553,638,539 Rls. 4,084,610 $
71 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,346,000 171,008,228,128 Rls. 4,071,625 $
72 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 2,770,450 169,572,291,973 Rls. 4,037,436 $
73 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 4,067,078 169,525,804,036 Rls. 4,008,989 $
74 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,500,000 168,703,000,000 Rls. 4,016,736 $
75 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 146,925 166,247,540,174 Rls. 3,958,279 $
76 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 953,926 165,139,761,803 Rls. 3,931,898 $
77 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 80,109 163,028,838,000 Rls. 4,090,172 $
78 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29304000 متيونين 1,216,400 160,724,175,820 Rls. 3,826,764 $
79 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29304000 متيونين 1,199,200 159,705,415,920 Rls. 3,802,510 $
80 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 154,862 157,994,831,014 Rls. 3,761,782 $
81 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 108,371 156,134,192,000 Rls. 4,190,120 $
82 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,296,066 155,641,184,923 Rls. 3,705,743 $
83 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72021920 فرومنگنز داراي ا%وزني ياکمترکربن سايرا بعاد 1,692,000 152,794,155,030 Rls. 3,637,956 $
84 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها) به قدرت بيش از 1500 kva 145,254 151,000,000,000 Rls. 3,462,829 $
85 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 144,818 150,159,423,051 Rls. 3,575,224 $
86 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 1,146,472 147,013,107,460 Rls. 3,493,175 $
87 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 90,260 145,652,480,000 Rls. 3,467,916 $
88 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 3,492,878 145,012,355,425 Rls. 3,452,675 $
89 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 127,930 144,538,609,842 Rls. 3,441,395 $
90 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 681,886 143,257,416,350 Rls. 3,410,781 $
91 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29304000 متيونين 982,800 141,541,076,800 Rls. 3,370,025 $
92 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,241,759 141,005,932,215 Rls. 3,638,993 $
93 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 3,417,795 140,456,729,976 Rls. 3,344,208 $
94 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 854,960 139,197,458,884 Rls. 3,314,226 $
95 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 743,250 138,579,467,328 Rls. 3,297,184 $
96 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز 871,229 135,951,144,000 Rls. 3,633,600 $
97 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 3,398,943 135,945,761,354 Rls. 3,236,801 $
98 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29304000 متيونين 1,017,800 135,749,340,080 Rls. 3,232,128 $
99 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 720,000 134,538,834,800 Rls. 3,203,307 $
100 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14% 322,390 132,275,839,984 Rls. 3,149,424 $
مجموع کل
32,857,743,948,589 ريال
مجموع کل
783,494,043 دلار