آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 85419000 اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 93,219 396,506,559,838 Rls. 9,380,320 $
2 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 555,750 348,790,823,120 Rls. 8,272,046 $
3 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 595,905 236,968,000,000 Rls. 5,642,091 $
4 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84212190 ساير 124,253 127,120,435,214 Rls. 3,026,677 $
5 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84261190 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 202,737 123,306,161,500 Rls. 2,935,861 $
6 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 260,623 117,518,399,631 Rls. 2,798,057 $
7 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 64,550 94,084,815,000 Rls. 2,240,115 $
8 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 136,314 91,383,876,429 Rls. 2,175,807 $
9 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 522,995 83,233,313,163 Rls. 1,969,087 $
10 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 832,632 82,638,734,131 Rls. 1,909,280 $
11 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 274,090 78,910,380,749 Rls. 1,878,819 $
12 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84141090 مدادتراش و تيغه آن 39,292 75,514,103,200 Rls. 1,797,955 $
13 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 95,300 75,507,386,138 Rls. 1,999,039 $
14 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 412,530 74,950,034,832 Rls. 1,708,068 $
15 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 1,454,012 73,316,995,918 Rls. 1,745,642 $
16 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 61,910 72,282,776,860 Rls. 1,721,018 $
17 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 30,931 68,709,745,192 Rls. 1,635,946 $
18 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84261190 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 139,541 64,491,114,000 Rls. 1,535,503 $
19 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 691,443 64,472,385,075 Rls. 1,514,691 $
20 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 101,150 63,098,788,316 Rls. 1,697,345 $
21 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 635,856 62,265,429,313 Rls. 1,657,991 $
22 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 12149000 ساير محصولات علوفه اي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 5,065,990 62,111,489,339 Rls. 1,478,845 $
23 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 480,944 59,792,865,273 Rls. 1,580,985 $
24 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 59,914 59,467,463,560 Rls. 1,406,848 $
25 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 12149000 ساير محصولات علوفه اي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 5,324,980 59,072,644,330 Rls. 1,567,163 $
26 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 73,220 55,616,013,936 Rls. 1,324,191 $
27 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84797100 پل ها ي حمل سوار شدن مسافرين از نوع خاصي كه در فرودگاهکها مورد استفاده قرار ميکگيرد 53,969 53,724,515,092 Rls. 1,279,155 $
28 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 485,886 51,247,435,182 Rls. 1,220,177 $
29 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 487,570 48,243,967,454 Rls. 1,148,665 $
30 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت طومار، با پهناي 600mmيا بيشتر، به ضخامت 75/4 لغايت 10mm 360,000 47,463,345,250 Rls. 1,076,511 $
31 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 675,940 47,299,389,200 Rls. 1,124,035 $
32 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 278,623 46,742,230,291 Rls. 1,112,910 $
33 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 100,000 46,570,400,000 Rls. 1,075,544 $
34 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 100,000 46,501,400,000 Rls. 1,078,918 $
35 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 346,940 42,420,185,030 Rls. 1,128,292 $
36 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84490000 ماشين آلات و دستگاه هاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 18,760 41,195,384,119 Rls. 980,842 $
37 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39076120 گرید بطری 574,000 37,994,839,772 Rls. 904,638 $
38 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 124,900 37,825,210,450 Rls. 900,600 $
39 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 55,452 35,441,445,602 Rls. 843,844 $
40 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 168,587 35,316,194,555 Rls. 839,152 $
41 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 151,107 32,889,687,954 Rls. 779,184 $
42 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84171000 كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 81,830 31,078,420,275 Rls. 739,962 $
43 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39076120 گرید بطری 481,000 30,891,154,415 Rls. 712,947 $
44 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 47,331 29,965,220,353 Rls. 713,457 $
45 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 237,776 29,113,470,109 Rls. 769,790 $
46 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 186,252 28,676,475,660 Rls. 682,773 $
47 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر و اجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 141,820 28,108,971,817 Rls. 727,330 $
48 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 263,748 26,055,052,215 Rls. 620,358 $
49 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 12,850 24,895,500,000 Rls. 592,750 $
50 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 22,700 24,280,500,000 Rls. 578,107 $
51 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها و سيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 362,000 24,091,938,840 Rls. 640,090 $
52 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 498,190 23,739,438,511 Rls. 538,431 $
53 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 498,857 23,702,466,756 Rls. 564,344 $
54 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 245,755 23,482,830,914 Rls. 559,115 $
55 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 98,400 23,296,895,420 Rls. 554,688 $
56 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت طومار، با پهناي 600mmيا بيشتر، به ضخامت 75/4 لغايت 10mm 170,000 23,236,655,200 Rls. 553,254 $
57 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84797100 پل ها ي حمل سوار شدن مسافرين از نوع خاصي كه در فرودگاهکها مورد استفاده قرار ميکگيرد 41,535 23,024,791,008 Rls. 548,209 $
58 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 28399090 ساير سيليکات ها )باستثناي سديم و پتاسيم) 286,000 22,940,267,350 Rls. 546,196 $
59 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 21069020 امولسيفاير 200,000 22,781,117,600 Rls. 542,407 $
60 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته، که در جاي ديگري مذکور نباشد 90,254 22,700,809,221 Rls. 540,496 $
61 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 495,087 22,376,739,882 Rls. 532,779 $
62 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 245,797 22,180,942,416 Rls. 588,432 $
63 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 134,371 22,061,860,957 Rls. 525,283 $
64 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 40118090 سایر 78,428 22,020,881,152 Rls. 584,310 $
65 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 41,639 21,964,225,492 Rls. 522,958 $
66 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84451300 ماشين هاي کشش يا فتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 48,646 21,842,200,600 Rls. 577,530 $
67 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر و اجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 103,680 21,302,894,624 Rls. 493,248 $
68 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع، مدور، سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 225,246 21,174,121,378 Rls. 504,146 $
69 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 240,003 20,815,267,075 Rls. 495,602 $
70 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 115,311 20,126,608,817 Rls. 479,204 $
71 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 21069020 امولسيفاير 180,000 20,043,469,600 Rls. 477,226 $
72 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 79,920 19,850,907,266 Rls. 472,640 $
73 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 194,588 19,234,654,394 Rls. 457,967 $
74 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 72169910 انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 367,653 19,062,275,546 Rls. 453,863 $
75 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 308,814 19,024,350,665 Rls. 452,845 $
76 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 72169910 انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 450,472 18,950,123,045 Rls. 451,194 $
77 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84171000 كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 67,017 17,899,376,751 Rls. 426,176 $
78 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 29,300 17,745,717,688 Rls. 411,734 $
79 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 40118090 سایر 62,781 17,645,141,833 Rls. 420,122 $
80 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 117,046 17,419,875,000 Rls. 414,760 $
81 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 28399090 ساير سيليکات ها )باستثناي سديم و پتاسيم) 208,000 17,336,058,480 Rls. 412,763 $
82 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 87091100 ا را به هاي کارگاهي، و تراكتورهاي ايستگاه راه آهن برقي، مجهزنشده به تجهيزات بلند کردن و جابجاکردن 60,000 17,194,680,000 Rls. 409,397 $
83 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 26151010 پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200 199,000 17,078,795,450 Rls. 406,638 $
84 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 88,307 17,064,442,563 Rls. 406,296 $
85 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 60,489 17,027,241,810 Rls. 405,411 $
86 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 75,816 16,917,103,152 Rls. 402,788 $
87 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 930 16,899,482,600 Rls. 402,369 $
88 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 203,250 16,349,485,879 Rls. 378,237 $
89 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39076120 گرید بطری 253,000 16,243,755,957 Rls. 379,793 $
90 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84336000 ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي 26,600 15,818,974,500 Rls. 375,364 $
91 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 32071090 ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور 24,000 15,777,458,400 Rls. 375,654 $
92 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 154,186 15,647,910,634 Rls. 372,569 $
93 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 73045100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 122,882 15,456,603,393 Rls. 368,014 $
94 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39076110 گرید نساجی 253,000 15,436,614,044 Rls. 367,538 $
95 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع، مدور، سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 231,275 15,306,747,022 Rls. 410,380 $
96 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 123,150 15,282,034,110 Rls. 363,859 $
97 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 38063000 صمغهاي استر 72,000 15,092,758,800 Rls. 359,351 $
98 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 179,319 14,970,146,244 Rls. 356,432 $
99 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25199020 كربنات منيزيم تكليس شده 648,980 14,493,628,431 Rls. 344,760 $
100 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 56,209 14,322,525,875 Rls. 341,013 $
مجموع کل
4,630,526,421,197 ريال
مجموع کل
111,197,206 دلار