آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,349,170 93,837,598,707 Rls. 2,316,157 $
2 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 26,310 72,689,208,223 Rls. 1,707,924 $
3 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,106,730 52,126,818,374 Rls. 1,228,228 $
4 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84286000 نقاله هوا ئي، صندلي هاي بالارو، سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن براي نقاله هاي ريلي 57,500 51,076,470,305 Rls. 1,848,654 $
5 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 47,213 27,973,255,866 Rls. 666,030 $
6 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 485,000 22,354,451,085 Rls. 532,249 $
7 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 23,131 15,672,988,088 Rls. 373,166 $
8 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 247,740 15,536,159,397 Rls. 369,909 $
9 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 22,546 14,300,093,691 Rls. 340,478 $
10 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 131,040 12,003,395,040 Rls. 322,711 $
11 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير، توام شده با نازل پاشش 4,560 9,753,732,008 Rls. 232,232 $
12 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 3,986 9,328,173,568 Rls. 222,099 $
13 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 128,400 7,992,060,264 Rls. 190,287 $
14 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 87089510 اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا 2,104 7,758,660,000 Rls. 184,730 $
15 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 22,080 7,504,613,171 Rls. 178,681 $
16 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 87,360 7,308,887,040 Rls. 205,369 $
17 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 29213090 ساير 16,000 7,056,691,200 Rls. 168,016 $
18 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 170,100 7,018,241,460 Rls. 166,447 $
19 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 29,568 6,533,365,914 Rls. 155,556 $
20 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 134,407 6,009,982,375 Rls. 143,095 $
21 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 80,400 5,975,753,344 Rls. 142,280 $
22 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 22,080 5,258,018,304 Rls. 139,518 $
23 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 120,000 3,927,369,600 Rls. 93,509 $
24 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 48,857 3,158,362,368 Rls. 83,805 $
25 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 27101950 روغن صنعتي 25,000 3,095,302,480 Rls. 72,899 $
26 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 20,000 3,087,042,000 Rls. 73,501 $
27 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلو ولت آمپر و حداكثر 10000 كيلو ولت آمپر 14,500 2,841,051,240 Rls. 67,644 $
28 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 20,500 1,987,934,200 Rls. 47,332 $
29 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 698 1,890,073,350 Rls. 45,002 $
30 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 38089223 کزینب/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله و شمع 16,505 1,805,433,596 Rls. 41,145 $
31 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 8,000 1,679,659,380 Rls. 39,992 $
32 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 3,859 1,629,038,000 Rls. 38,787 $
33 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 4,000 1,491,345,900 Rls. 33,987 $
34 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 28241000 منواکسيدسرب (مردا رسنگ) 10,000 1,243,691,100 Rls. 29,612 $
35 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 27101940 روغن پايه معدني 10,340 1,207,795,194 Rls. 28,757 $
36 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,681 996,025,258 Rls. 23,715 $
37 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 1,000 928,423,690 Rls. 22,105 $
38 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرذکرنشده. 3,647 914,484,060 Rls. 21,773 $
39 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84141090 مدادتراش و تيغه آن 510 883,006,741 Rls. 21,024 $
40 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آن ها باهم 22,464 715,566,161 Rls. 17,037 $
41 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آن ها باهم 10,260 696,588,538 Rls. 16,585 $
42 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 3,338 611,565,092 Rls. 14,561 $
43 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرذکرنشده. 4,473 590,431,600 Rls. 14,058 $
44 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84749010 لاينر (آستري)، چكش، كانكتيو، منتل 75 492,537,100 Rls. 11,727 $
45 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 1,230 362,445,000 Rls. 8,630 $
46 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 770 353,771,000 Rls. 8,423 $
47 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 2,096 304,262,888 Rls. 7,244 $
48 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 100 257,506,004 Rls. 6,131 $
49 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 1,800 255,760,000 Rls. 5,934 $
50 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 288 251,213,636 Rls. 5,981 $
51 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 30045013 مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین 99 176,537,604 Rls. 4,203 $
52 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 85433000 ماشين ها و دستگاه ها براي آبکاري ا لکتريکي، الکتروليز يا الکتروفورز 1,050 162,237,900 Rls. 3,821 $
53 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز، که در جاي ديگر مذکور نباشد 800 134,400,000 Rls. 3,200 $
54 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 38244090 ساير افزودني هاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون غير مذکور در جاي ديگر 240 83,399,925 Rls. 1,986 $
55 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 74181010 قلمزنی، صنایع دستی/اشياء سرميز، اشياء آشپزخانهک يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاكکكردن ظروف، صيقلکكردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس. 633 42,000,000 Rls. 1,000 $
56 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 310 35,516,588 Rls. 844 $
57 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 82041190 آچارهاي دستي داراي دهانه غيرثابت . 255 30,240,000 Rls. 720 $
58 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 44 27,084,292 Rls. 757 $
59 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 170 18,480,000 Rls. 440 $
60 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 90230000 آلات، دستگاه ها و مدلها، طراحي شده براي مقاصد نمايشي (مثلا براي آموزش يا نمايش) كه مورد مصرف ديگري نداشته باشند 68 14,896,140 Rls. 355 $
61 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 27101910 روغن موتور 32 5,090,526 Rls. 142 $
62 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 6 4,199,011 Rls. 117 $
مجموع کل
503,460,384,586 ريال
مجموع کل
12,752,301 دلار
[1]