آمار کل " واردات از" کشور (آرژانتين) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 15071000 روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته 30,000,000 1,080,000,000,000 Rls. 24,701,831 $
2 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 15071000 روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته 32,997,830 1,071,215,154,856 Rls. 25,505,123 $
3 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 29,250,754 1,018,367,601,328 Rls. 24,246,848 $
4 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 15071000 روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته 31,500,000 1,015,993,440,000 Rls. 24,190,320 $
5 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 367,100 23,349,080,655 Rls. 610,984 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 332,000 21,593,153,184 Rls. 555,379 $
7 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 28100010 اسيد بريک 350,000 9,582,301,614 Rls. 253,366 $
8 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 28100010 اسيد بريک 350,000 9,567,587,932 Rls. 227,027 $
9 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 28100010 اسيد بريک 350,000 9,567,145,000 Rls. 227,789 $
10 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 7,126 5,742,155,979 Rls. 136,718 $
11 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 69,000 4,742,440,380 Rls. 112,915 $
12 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 4,500 4,615,357,000 Rls. 109,889 $
13 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 10059090 ذرت (بلال سبز) 130,000 3,026,218,000 Rls. 80,282 $
14 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 6,380 1,712,252,945 Rls. 40,768 $
15 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 59090000 لوله براي تلمبه و لوله هاي همانند ا ز مواد نسجي، با يا بدون پوشش داخلي، حتي مسلح يا داراي ملحقات از مواد ديگر 1,750 343,807,500 Rls. 9,248 $
16 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آرژانتين 40093200 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي با لوا زم وملحقات 1,590 297,966,500 Rls. 8,015 $
مجموع کل
4,279,715,662,873 ريال
مجموع کل
101,016,502 دلار
[1]