آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 700,450 132,098,631,690 Rls. 3,145,204 $
2 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 591,778 108,776,095,600 Rls. 1,438,612 $
3 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 508,930 86,767,547,800 Rls. 2,065,893 $
4 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 471,260 76,419,971,810 Rls. 1,819,523 $
5 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,512,000 71,608,320,000 Rls. 1,704,960 $
6 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 368,500 70,602,150,500 Rls. 1,681,004 $
7 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 1,447,000 69,095,524,450 Rls. 1,645,132 $
8 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 264,350 49,218,100,330 Rls. 1,171,860 $
9 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 202,360 38,935,791,030 Rls. 927,043 $
10 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 689,500 36,001,325,700 Rls. 857,175 $
11 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 684,000 33,533,425,000 Rls. 798,413 $
12 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 840,840 21,971,001,822 Rls. 523,119 $
13 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 15155000 روغن کنجد و اجزاء آن 180,820 21,261,778,986 Rls. 506,233 $
14 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 438,100 21,017,028,780 Rls. 500,405 $
15 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 385,000 18,232,590,465 Rls. 434,109 $
16 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 161,308 16,522,094,451 Rls. 389,349 $
17 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 33011900 روغن هاي اسانسي (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره وروغن هاي اسانس مطلق) مرکبات غير ازپرتقال و ليموترش 20,000 14,181,236,000 Rls. 337,648 $
18 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 270,000 13,981,644,000 Rls. 332,897 $
19 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 239,000 11,177,051,220 Rls. 266,120 $
20 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 230,000 10,815,750,000 Rls. 250,945 $
21 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 185,000 8,269,500,000 Rls. 196,893 $
22 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84821000 بلبرينگ. 42,250 8,260,694,002 Rls. 196,683 $
23 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 185,000 8,255,625,000 Rls. 196,563 $
24 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 33011900 روغن هاي اسانسي (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره وروغن هاي اسانس مطلق) مرکبات غير ازپرتقال و ليموترش 10,000 7,258,880,908 Rls. 172,831 $
25 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 240,000 7,197,120,000 Rls. 171,360 $
26 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 15155000 روغن کنجد و اجزاء آن 72,024 6,692,205,600 Rls. 159,338 $
27 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 144,000 6,476,544,000 Rls. 154,204 $
28 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84821000 بلبرينگ. 23,900 5,993,201,522 Rls. 142,695 $
29 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84821000 بلبرينگ. 39,500 5,387,566,900 Rls. 128,275 $
30 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 92,500 5,237,350,000 Rls. 124,699 $
31 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي 11,567 5,193,572,768 Rls. 123,657 $
32 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 50,000 5,146,650,000 Rls. 122,539 $
33 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 46,000 5,115,770,520 Rls. 121,804 $
34 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 47,583 4,498,356,852 Rls. 107,104 $
35 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 15155000 روغن کنجد و اجزاء آن 48,000 4,446,008,473 Rls. 105,857 $
36 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 4,360 4,326,361,400 Rls. 103,009 $
37 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 90,000 4,047,120,000 Rls. 96,360 $
38 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 36,085 3,832,840,200 Rls. 91,258 $
39 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 25,455 3,618,297,823 Rls. 86,150 $
40 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 24,275 3,593,880,000 Rls. 85,569 $
41 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 23,713 3,575,824,644 Rls. 85,139 $
42 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 176,448 3,391,596,463 Rls. 80,753 $
43 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 24,465 3,346,620,000 Rls. 79,681 $
44 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 120,120 3,134,134,163 Rls. 74,622 $
45 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 120,120 3,125,039,517 Rls. 74,406 $
46 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 14049030 كوكوپيت 266,000 3,095,624,000 Rls. 73,706 $
47 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 41,075 2,992,829,000 Rls. 71,257 $
48 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 13023200 لعاب ها و مواد غليظ كننده، حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 40,000 2,644,800,000 Rls. 62,971 $
49 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 31,277 2,641,090,320 Rls. 62,883 $
50 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 38249990 سایر 7,405 2,508,042,651 Rls. 59,715 $
51 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 44191190 سایر 16,065 2,429,629,474 Rls. 57,848 $
52 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 10,202 2,355,174,328 Rls. 56,076 $
53 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 48,000 2,288,640,000 Rls. 54,491 $
54 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده و سابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 36,000 2,273,058,700 Rls. 54,120 $
55 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84821000 بلبرينگ. 15,850 2,183,063,617 Rls. 51,978 $
56 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 40092100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با فلز بدون لوازم و ملحقات 19,923 2,108,685,121 Rls. 50,207 $
57 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 57,000 2,067,361,500 Rls. 49,223 $
58 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 7,373 1,980,644,400 Rls. 47,158 $
59 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 72223000 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، که در جاي ديگرذکرنشده. 25,100 1,954,483,200 Rls. 46,535 $
60 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84831010 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي سواري، سوا رکار و وا نت 2,744 1,700,161,367 Rls. 40,480 $
61 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 6,920 1,636,555,200 Rls. 38,966 $
62 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 6,860 1,624,681,417 Rls. 38,683 $
63 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيد نشده و مقوا ي کرا فت سفيد نشده به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم 24,011 1,622,243,105 Rls. 38,625 $
64 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 40103300 تسمه انقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه(تسمه V شكل)، شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 14,949 1,618,400,000 Rls. 38,533 $
65 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84329090 سایر/ماشين آلات و دستگاهها و وسايل كشاورزي، باغباني و گلكاري يا جنگلکداري براي آماده كردن يا كشت و زرع زمين؛ غلتك براي چمن يا زمين ورزش. 27,000 1,499,086,986 Rls. 35,693 $
66 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 4,702 1,459,478,342 Rls. 34,749 $
67 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 23,114 1,439,539,584 Rls. 34,275 $
68 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 15,504 1,403,948,000 Rls. 32,275 $
69 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 1,170 1,398,788,152 Rls. 33,304 $
70 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي 5,868 1,321,360,000 Rls. 31,461 $
71 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 11,630 1,227,825,000 Rls. 29,234 $
72 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84329090 سایر/ماشين آلات و دستگاهها و وسايل كشاورزي، باغباني و گلكاري يا جنگلکداري براي آماده كردن يا كشت و زرع زمين؛ غلتك براي چمن يا زمين ورزش. 22,335 1,174,729,185 Rls. 27,970 $
73 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 82129090 ساير 1,188 1,166,630,400 Rls. 27,777 $
74 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 82129010 تيغ دولبه بدون دسته 3,162 1,138,176,000 Rls. 27,099 $
75 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 87141090 سایر 9,489 1,077,669,800 Rls. 25,658 $
76 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 9,936 1,038,140,998 Rls. 24,718 $
77 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84849010 مجموعه يا جور شده هايي از درزگيرها و واشر هاي همانند با تركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سواري، سواري کار و وانت 9,269 945,819,419 Rls. 22,520 $
78 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 5,502 852,299,672 Rls. 20,293 $
79 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 5,554 795,704,078 Rls. 18,945 $
80 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 52064200 نخ چند لا (تابيده) يا كابله، از الياف شانه زده ، كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 3,240 756,208,000 Rls. 18,005 $
81 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 52064200 نخ چند لا (تابيده) يا كابله، از الياف شانه زده ، كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 3,240 743,641,900 Rls. 17,706 $
82 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 7,064 742,908,447 Rls. 17,688 $
83 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 87141090 سایر 7,310 654,407,399 Rls. 15,582 $
84 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 2,345 653,364,920 Rls. 15,556 $
85 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 2,345 633,258,800 Rls. 15,078 $
86 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 2,306 571,635,305 Rls. 13,610 $
87 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 92081000 جعبه موزيک 3,510 520,434,720 Rls. 12,391 $
88 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84821000 بلبرينگ. 7,235 476,270,526 Rls. 11,340 $
89 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 3,998 466,155,798 Rls. 11,099 $
90 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 3,325 443,777,476 Rls. 10,566 $
91 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 14049030 كوكوپيت 51,750 434,381,992 Rls. 10,342 $
92 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 2,337 427,915,462 Rls. 10,188 $
93 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 2,904 417,815,130 Rls. 9,948 $
94 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,976 417,533,952 Rls. 9,941 $
95 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 4,472 412,757,730 Rls. 9,828 $
96 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 87141090 سایر 3,332 408,690,596 Rls. 9,731 $
97 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 87083029 ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 4,237 316,827,610 Rls. 7,544 $
98 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 1,892 305,480,848 Rls. 7,273 $
99 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور در جاي ديگر 2,569 305,256,674 Rls. 7,254 $
100 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 87141055 ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 1,041 292,752,418 Rls. 6,970 $
مجموع کل
1,121,703,659,108 ريال
مجموع کل
25,544,159 دلار