آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 سوئد 85023990 ساير مجموعه مولدها غير مذکور در جاي ديگر 421,427 655,000,000,000 Rls. 15,593,477 $
مجموع کل
655,000,000,000 ريال
مجموع کل
15,593,477 دلار
[1]