آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 252,437 45,552,438,500 Rls. 1,033,169 $
2 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 240,629 43,687,368,936 Rls. 1,003,834 $
3 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 197,778 39,020,491,701 Rls. 929,059 $
4 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 265,168 37,614,710,819 Rls. 895,588 $
5 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 40131000 لاستيک تويي از کائوچو، از نوع موردمصرف درا تومبيل سواري (ا زجمله استيشن وا گن ومسابقه)، اتوبوس هاو اتومبيل هاي باري 266,854 33,614,256,297 Rls. 800,340 $
6 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 183,960 31,270,569,134 Rls. 744,537 $
7 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 40131000 لاستيک تويي از کائوچو، از نوع موردمصرف درا تومبيل سواري (ا زجمله استيشن وا گن ومسابقه)، اتوبوس هاو اتومبيل هاي باري 238,557 30,532,725,048 Rls. 726,970 $
8 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84729080 ماشین سورتراسکناس حتی با قابلیت اسکناس شمارو غیره 6,450 23,706,150,000 Rls. 564,432 $
9 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 33061000 مواد پاك كننده دندان 176,711 23,429,358,392 Rls. 557,842 $
10 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 88,247 22,168,017,917 Rls. 527,810 $
11 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 72052900 پودرا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد غير ممزوج 94,500 18,943,799,940 Rls. 451,043 $
12 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 88,188 18,119,490,149 Rls. 431,416 $
13 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 102,761 15,024,366,918 Rls. 357,723 $
14 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 16,452 14,491,010,426 Rls. 345,023 $
15 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 73,272 13,082,693,298 Rls. 311,493 $
16 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 68,089 12,014,656,108 Rls. 277,261 $
17 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 95,800 10,772,382,384 Rls. 256,485 $
18 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 35030090 ساير 40,000 10,691,687,600 Rls. 254,564 $
19 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 42,000 10,260,082,558 Rls. 244,288 $
20 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 40103500 تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر 6,500 9,042,720,000 Rls. 215,303 $
21 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 22,007 8,815,927,654 Rls. 209,903 $
22 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 54,000 8,460,971,588 Rls. 201,452 $
23 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 40118090 سایر 52,234 8,394,987,406 Rls. 199,881 $
24 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 85443010 مجموعه هاي سيم براي شمع هاي جرقه زن 16,614 8,242,250,446 Rls. 196,245 $
25 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 40118010 دارای تولید داخلی مشابه 51,051 8,217,658,302 Rls. 195,659 $
26 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 43,856 8,181,667,615 Rls. 194,802 $
27 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 51,391 8,166,079,187 Rls. 187,672 $
28 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 36,364 7,792,242,838 Rls. 185,530 $
29 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 48,888 7,690,431,500 Rls. 176,792 $
30 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87088031 ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 37,200 6,290,518,433 Rls. 149,774 $
31 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 90,000 6,098,829,228 Rls. 145,210 $
32 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 85044050 کنترل دور موتورInverter 19,861 5,915,896,000 Rls. 139,001 $
33 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 27,798 5,815,067,580 Rls. 138,454 $
34 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 36,000 5,708,044,611 Rls. 135,906 $
35 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 85044050 کنترل دور موتورInverter 18,062 5,458,860,000 Rls. 126,656 $
36 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 5,265 5,352,668,353 Rls. 127,444 $
37 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 10,794 5,292,605,928 Rls. 124,356 $
38 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 47,500 5,074,230,000 Rls. 120,815 $
39 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 85072010 انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 32,190 4,938,225,600 Rls. 117,577 $
40 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 73065090 لوله و پروفيل، جوش دا ده شده، باسطح مقطع مدور، ا زسايرفولادهاي ممزوج، با قطر خارجي حداقل 2/203 ميليمتر و حداكثر 4/406 ميليمتر 22,807 4,690,302,045 Rls. 111,674 $
41 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندانپزشکي 13,000 4,506,120,000 Rls. 107,289 $
42 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 43,500 4,472,265,000 Rls. 106,482 $
43 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 6,246 3,956,435,231 Rls. 94,201 $
44 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87081090 ساير سپرها واجزا و قطعات آن ها به غير از انواع مورد استفاده در سواري و وا نت 11,628 3,636,734,373 Rls. 86,590 $
45 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 4,671 3,454,659,387 Rls. 82,254 $
46 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84314100 سطل، بيل، چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429و8430 10,540 3,173,043,591 Rls. 75,549 $
47 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 13,228 3,138,771,714 Rls. 74,733 $
48 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 25,575 3,106,893,187 Rls. 73,973 $
49 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 382,730 3,097,512,117 Rls. 73,750 $
50 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 6,765 3,055,289,883 Rls. 72,631 $
51 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 55,000 2,947,886,000 Rls. 70,188 $
52 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87087031 براي سواري و وانت 7,808 2,899,545,078 Rls. 69,037 $
53 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 5,971 2,844,578,027 Rls. 67,728 $
54 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84821000 بلبرينگ. 5,204 2,679,696,600 Rls. 63,803 $
55 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 6,422 2,551,239,816 Rls. 60,744 $
56 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87087031 براي سواري و وانت 2,862 2,357,872,360 Rls. 56,140 $
57 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,172 2,256,820,535 Rls. 53,734 $
58 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 2,030 2,169,121,217 Rls. 51,646 $
59 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87081090 ساير سپرها واجزا و قطعات آن ها به غير از انواع مورد استفاده در سواري و وا نت 6,679 2,159,256,120 Rls. 51,411 $
60 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 40118010 دارای تولید داخلی مشابه 11,939 2,002,886,340 Rls. 47,688 $
61 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 9,112 1,877,317,621 Rls. 44,698 $
62 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 4,773 1,860,304,153 Rls. 44,293 $
63 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 4,006 1,766,825,956 Rls. 42,068 $
64 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 39119010 رزينهاي مالئيک مورد مصرف درتوليد مرکب چاپ 23,000 1,716,016,338 Rls. 40,858 $
65 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 85322590 ساير خازنها ثابت بادي ا لکتريک ا زکاغذ يا از مواد پلاستيکي بجزخازن SMD 5,791 1,691,058,816 Rls. 40,263 $
66 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 9,557 1,639,411,359 Rls. 39,033 $
67 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 5,073 1,522,903,601 Rls. 36,260 $
68 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 17,260 1,508,651,079 Rls. 35,920 $
69 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 9,643 1,494,045,194 Rls. 35,104 $
70 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 14,259 1,352,391,156 Rls. 32,200 $
71 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 3,519 1,336,556,650 Rls. 31,823 $
72 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 1,110 1,257,552,533 Rls. 29,942 $
73 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 10,138 1,226,640,842 Rls. 29,206 $
74 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,451 1,175,474,194 Rls. 27,989 $
75 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 1,426 1,146,374,722 Rls. 27,295 $
76 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 809 1,116,817,215 Rls. 26,591 $
77 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 7,865 1,106,190,701 Rls. 26,338 $
78 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 6,089 1,093,628,195 Rls. 26,038 $
79 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 5,049 1,088,470,444 Rls. 25,916 $
80 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 7,472 1,079,129,326 Rls. 25,693 $
81 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 1,480 1,004,520,675 Rls. 23,918 $
82 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 7,522 987,228,150 Rls. 23,505 $
83 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 4,996 948,294,628 Rls. 22,578 $
84 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 1,262 946,979,981 Rls. 22,547 $
85 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 2,781 920,392,211 Rls. 21,851 $
86 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 96089900 قلم دوپليکاتور، قلم گير، مداد گير و اشياء همانند، اجزاء و قطعات قلم ها غير مذکور در جاي ديگر 3,600 920,138,130 Rls. 21,908 $
87 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84729010 ماشين ا سکناس شمار 3,193 882,546,486 Rls. 21,013 $
88 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,966 847,428,941 Rls. 20,177 $
89 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 1,941 808,256,800 Rls. 19,244 $
90 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87081090 ساير سپرها واجزا و قطعات آن ها به غير از انواع مورد استفاده در سواري و وا نت 2,416 801,842,789 Rls. 19,092 $
91 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 9,254 788,469,666 Rls. 18,773 $
92 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 82119400 تيغه براي کارد و چاقو 6,152 778,384,507 Rls. 18,533 $
93 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84143040 کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,736 776,589,550 Rls. 18,490 $
94 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 552 774,965,101 Rls. 18,451 $
95 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 8,331 768,808,680 Rls. 18,305 $
96 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 82141090 ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 4,900 768,661,286 Rls. 18,301 $
97 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 6,337 755,665,957 Rls. 17,992 $
98 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 5,826 746,845,280 Rls. 17,782 $
99 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 954 744,776,467 Rls. 17,733 $
100 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 جمهوري کره 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 1,133 741,059,825 Rls. 17,644 $
مجموع کل
702,870,682,220 ريال
مجموع کل
16,617,919 دلار