آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 588,000 133,255,123,823 Rls. 3,172,740 $
2 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 336,000 76,446,224,316 Rls. 1,820,148 $
3 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 252,000 57,605,215,080 Rls. 1,371,552 $
4 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 252,000 57,564,558,555 Rls. 1,370,585 $
5 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 168,000 38,164,975,240 Rls. 908,690 $
6 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 84,000 18,972,800,000 Rls. 451,733 $
7 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 16,268 10,431,439,200 Rls. 248,368 $
8 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 9,690 7,351,812,547 Rls. 167,543 $
9 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 72,536 7,339,315,970 Rls. 174,745 $
10 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 228,000 5,319,079,488 Rls. 126,645 $
11 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 12060090 ساير 115,000 5,246,961,200 Rls. 124,928 $
12 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 8,134 5,200,104,000 Rls. 123,812 $
13 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 69,877 4,922,181,748 Rls. 117,194 $
14 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 73241000 ظرفشوئي و روشوئي، ا زفولاد زنگ نزن. 20,698 4,796,129,590 Rls. 114,194 $
15 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 90318020 حسگر SENSOR دماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 829 4,101,354,972 Rls. 93,468 $
16 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 6,000 3,999,740,160 Rls. 95,232 $
17 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 33011900 روغن هاي اسانسي (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره وروغن هاي اسانس مطلق) مرکبات غير ازپرتقال و ليموترش 5,000 3,998,976,500 Rls. 95,214 $
18 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 48211000 انواع بر چسب ا زکاغذ يا مقوا، چاپ شده 24,130 2,695,575,428 Rls. 64,180 $
19 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 48211000 انواع بر چسب ا زکاغذ يا مقوا، چاپ شده 23,992 2,541,845,438 Rls. 60,520 $
20 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 2,320 2,436,649,600 Rls. 58,015 $
21 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 10,354 2,396,845,300 Rls. 57,068 $
22 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 85044060 انواع UPS 6,304 2,308,389,134 Rls. 54,962 $
23 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,537 1,955,329,582 Rls. 46,555 $
24 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 4,375 1,792,624,500 Rls. 42,682 $
25 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 94052010 چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند 10,200 1,658,254,800 Rls. 39,482 $
26 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 95030030 انواع پازل 5,470 1,538,338,996 Rls. 36,627 $
27 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 12,878 1,418,198,040 Rls. 33,767 $
28 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 13,596 956,279,940 Rls. 22,769 $
29 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 85329000 اجزاء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 530 581,950,600 Rls. 13,856 $
30 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 73249000 لوا زم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءو قطعات آن ها از آهن ياا زچدن باازفولاد 4,893 573,846,844 Rls. 13,663 $
31 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 23,807 407,040,771 Rls. 9,691 $
32 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 280 401,016,000 Rls. 9,548 $
33 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 85354090 برق گير، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور در جاي ديگر 1,793 360,646,647 Rls. 8,587 $
34 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 85413000 تيريستورها، دي آها و تري آها، غير از وسايل حساس در برا بر نور 130 217,217,000 Rls. 5,172 $
35 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 115 212,443,000 Rls. 5,058 $
36 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 105 69,321,537 Rls. 1,651 $
37 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,900 32,172,700 Rls. 766 $
مجموع کل
469,269,978,246 ريال
مجموع کل
11,161,410 دلار
[1]