آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 2,813,975 719,025,711,161 Rls. 17,446,215 $
2 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 1,950,375 521,252,659,710 Rls. 12,100,970 $
3 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 1,591,150 375,308,448,818 Rls. 8,935,915 $
4 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 530,850 146,607,396,329 Rls. 3,352,688 $
5 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,743,465 129,818,977,648 Rls. 3,090,931 $
6 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 732,600 114,846,131,070 Rls. 2,734,432 $
7 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,313,050 58,588,005,731 Rls. 1,394,952 $
8 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 237,950 54,612,694,494 Rls. 1,300,302 $
9 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,986,400 53,718,647,420 Rls. 1,279,015 $
10 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,559,040 49,575,968,083 Rls. 1,180,380 $
11 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 98871181 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 77,988 48,806,415,291 Rls. 1,162,057 $
12 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,557,680 48,757,244,053 Rls. 1,160,887 $
13 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 760,000 47,361,881,400 Rls. 1,127,664 $
14 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 20,615 44,876,229,230 Rls. 1,068,482 $
15 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 40103500 تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر 16,773 43,815,816,015 Rls. 1,043,233 $
16 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,372,560 42,673,110,600 Rls. 1,016,026 $
17 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,388,025 41,187,336,997 Rls. 980,650 $
18 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 9,785 38,895,156,861 Rls. 926,075 $
19 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 195,196 35,654,010,525 Rls. 848,905 $
20 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,096,760 35,530,271,064 Rls. 845,958 $
21 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 738,600 33,998,988,308 Rls. 809,500 $
22 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 535,754 31,557,363,364 Rls. 751,365 $
23 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 238,295 29,841,488,763 Rls. 710,510 $
24 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 187,490 29,801,978,613 Rls. 709,571 $
25 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 40118090 سایر 105,766 27,234,417,450 Rls. 648,438 $
26 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 64,968 27,148,423,649 Rls. 646,391 $
27 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 192,807 26,777,057,304 Rls. 637,550 $
28 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 466,257 26,621,969,180 Rls. 633,856 $
29 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 357,526 25,436,923,764 Rls. 605,642 $
30 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 54,660 25,335,173,979 Rls. 603,218 $
31 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 158,400 24,749,546,976 Rls. 589,275 $
32 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 93,951 24,499,098,020 Rls. 583,312 $
33 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 208,310 24,420,910,755 Rls. 581,450 $
34 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 151,134 24,080,116,203 Rls. 573,336 $
35 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 198,000 24,037,695,000 Rls. 572,326 $
36 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 778,960 23,916,674,355 Rls. 569,445 $
37 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 91021100 ساعت مچي، برقي حتي توا م بايک زمان شمار فقط با نمايشگر مکانيکي غير ازرديف 91011100 10,496 22,980,684,347 Rls. 547,159 $
38 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 4,425 22,492,589,632 Rls. 535,538 $
39 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 7,200 21,994,499,100 Rls. 523,679 $
40 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 12129910 خرنوب و همچنین دانه خرنوب/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sat 260,000 21,618,217,400 Rls. 514,720 $
41 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 132,200 21,616,029,366 Rls. 514,668 $
42 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 184,976 21,426,441,413 Rls. 510,152 $
43 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 40118090 سایر 62,428 20,838,957,660 Rls. 496,166 $
44 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 335,308 19,812,799,292 Rls. 471,733 $
45 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 91021900 ساعت مچي برقي، غير مذكور در جاي ديگر 4,095 19,619,550,136 Rls. 467,132 $
46 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 40118090 سایر 106,250 19,495,505,873 Rls. 464,179 $
47 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 33,990 19,482,929,500 Rls. 463,879 $
48 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 173,391 19,266,480,000 Rls. 458,726 $
49 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 65,345 18,676,742,592 Rls. 444,685 $
50 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 4,000 18,498,993,200 Rls. 440,452 $
51 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 57,280 18,489,200,982 Rls. 440,219 $
52 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 346,136 18,075,950,658 Rls. 430,380 $
53 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 91,419 17,759,969,732 Rls. 422,856 $
54 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 145,930 17,649,894,940 Rls. 420,236 $
55 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 171,215 17,630,308,541 Rls. 419,768 $
56 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 85103000 دستگاه هاي موزدايي توا م شده با موتور برقي،(غير از ريش ترا ش و ماشين هاي موزني) 17,400 17,176,687,500 Rls. 391,447 $
57 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 48,901 16,843,094,794 Rls. 401,026 $
58 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 200,000 16,623,903,351 Rls. 395,808 $
59 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 99,000 15,555,550,230 Rls. 370,370 $
60 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 69,502 15,238,722,128 Rls. 362,827 $
61 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 123,213 14,931,032,544 Rls. 355,501 $
62 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84822000 رولبيرينگ مخروطي، هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 102,315 14,736,490,940 Rls. 350,869 $
63 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 63,606 14,698,592,208 Rls. 349,966 $
64 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 85,000 14,521,695,050 Rls. 345,755 $
65 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 140,186 14,476,957,475 Rls. 344,689 $
66 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 252,815 14,464,896,372 Rls. 344,403 $
67 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 37,797 14,441,692,800 Rls. 343,850 $
68 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 92,979 14,424,624,911 Rls. 342,906 $
69 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 10,211 14,240,594,073 Rls. 339,062 $
70 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 84,248 14,166,068,667 Rls. 337,288 $
71 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 89,967 14,088,316,027 Rls. 335,436 $
72 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 242,700 13,954,691,790 Rls. 332,255 $
73 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك به استثناي انوع لوبيا، نخودفرنگي ها، خشك، غلاف كنده، پوست كنده، لپه شده 480,000 13,507,171,200 Rls. 321,600 $
74 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 50,009 13,324,985,254 Rls. 317,261 $
75 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 220,945 13,199,650,642 Rls. 314,277 $
76 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 167,255 13,110,206,954 Rls. 312,148 $
77 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 179,463 12,861,734,264 Rls. 306,231 $
78 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 205,740 12,848,485,075 Rls. 305,916 $
79 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 102,514 12,563,709,807 Rls. 299,135 $
80 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 6,130 12,493,345,500 Rls. 297,461 $
81 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 99,000 12,050,527,500 Rls. 286,917 $
82 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 82,676 11,457,554,436 Rls. 272,799 $
83 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 175,000 11,306,778,840 Rls. 269,209 $
84 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 113,638 11,224,959,450 Rls. 267,261 $
85 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 210,575 11,095,004,342 Rls. 264,168 $
86 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 182,000 11,006,886,800 Rls. 262,069 $
87 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 154,800 10,863,897,091 Rls. 258,665 $
88 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 21,410 10,841,554,514 Rls. 258,132 $
89 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 85279900 گيرنده هاي را ديوئي، بجز آن هايي كه توامان شده يا نشده بادستگاه ضبط، پخش ياتوامان شده باساعت 20,477 10,721,439,900 Rls. 255,272 $
90 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 40,165 10,607,193,480 Rls. 252,552 $
91 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 107,809 10,558,873,178 Rls. 251,402 $
92 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 91,168 10,377,280,190 Rls. 247,078 $
93 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 29,420 10,074,269,463 Rls. 239,863 $
94 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 45,867 10,040,063,576 Rls. 239,050 $
95 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 66,000 10,003,566,000 Rls. 238,180 $
96 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 85311000 دستگاه هاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاه هاي همانند 26,990 9,819,796,839 Rls. 233,805 $
97 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 29,689 9,772,855,362 Rls. 224,663 $
98 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 2,622 9,600,957,968 Rls. 228,594 $
99 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 19,518 9,533,824,368 Rls. 226,996 $
100 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 91,442 9,513,661,077 Rls. 226,516 $
مجموع کل
4,026,759,526,477 ريال
مجموع کل
95,727,927 دلار