آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 486,833 182,177,721,971 Rls. 4,189,516 $
2 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 542,593 182,107,687,762 Rls. 4,328,485 $
3 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 290,000 84,779,852,487 Rls. 1,996,699 $
4 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 217,912 48,573,668,796 Rls. 1,156,515 $
5 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 145,804 47,720,954,013 Rls. 1,121,194 $
6 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 110,130 46,581,256,006 Rls. 1,107,739 $
7 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 143,031 40,740,928,751 Rls. 992,790 $
8 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 52,592 24,840,162,003 Rls. 566,093 $
9 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 32,850 15,493,808,524 Rls. 357,136 $
10 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 35,087 13,226,044,650 Rls. 350,870 $
11 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84490000 ماشين آلات و دستگاه هاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 30,994 11,805,010,245 Rls. 276,011 $
12 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 138,000 11,354,998,389 Rls. 270,357 $
13 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 52,026 9,077,559,744 Rls. 216,132 $
14 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 28230000 اکسيدهاي تيتان 60,000 8,639,491,980 Rls. 205,702 $
15 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 28230000 اکسيدهاي تيتان 62,000 8,074,798,200 Rls. 190,005 $
16 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 48,000 5,734,718,019 Rls. 135,669 $
17 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)، باکنترل شماره ا ي 29,100 5,661,000,000 Rls. 134,786 $
18 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85044060 انواع UPS 15,722 4,986,169,200 Rls. 117,960 $
19 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84518000 ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي 21,486 4,869,162,301 Rls. 115,479 $
20 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 95,605 4,796,630,528 Rls. 111,291 $
21 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 72029950 مواد تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR، ZR، CA، BA كه% وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 50,000 4,469,850,000 Rls. 106,425 $
22 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 40,000 4,323,006,000 Rls. 99,379 $
23 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84832000 پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ. 22,680 3,947,230,168 Rls. 93,803 $
24 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 4,772 3,829,654,000 Rls. 91,182 $
25 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 9,006 3,633,632,581 Rls. 86,515 $
26 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 19,853 3,418,959,988 Rls. 81,085 $
27 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 9,137 3,401,053,650 Rls. 77,508 $
28 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 73079200 زا نوئي، مهره وماسوره حديده شده ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 51,500 3,231,453,525 Rls. 76,638 $
29 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي 14,800 3,125,371,800 Rls. 74,414 $
30 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 31,056 3,078,239,258 Rls. 73,148 $
31 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات 14,000 2,955,674,400 Rls. 70,373 $
32 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 16,000 2,700,772,000 Rls. 63,458 $
33 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 29291090 ساير ایزو سیانات ها 20,000 2,676,392,960 Rls. 63,724 $
34 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 10,090 2,584,202,173 Rls. 61,288 $
35 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 83024140 انواع دستگيره وپلاك درب ساختماني به صورت دست 10,694 2,495,401,203 Rls. 59,035 $
36 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 12,763 2,463,868,384 Rls. 58,663 $
37 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 13,646 2,434,752,000 Rls. 57,970 $
38 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 12,790 2,413,688,199 Rls. 57,102 $
39 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 25,240 2,202,050,400 Rls. 52,095 $
40 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 68138100 لنتها و بالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده 72,090 2,143,422,960 Rls. 51,034 $
41 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 21,600 2,127,944,500 Rls. 49,372 $
42 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85114090 ساير ا ستارتر موتورها و ژنرا تورها- ا ستارترهاي دومنظوره غير مذکور در جاي ديگر 2,042 2,112,277,856 Rls. 50,292 $
43 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 73079200 زا نوئي، مهره وماسوره حديده شده ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 36,250 2,091,778,590 Rls. 55,309 $
44 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس (flake) و پودر درزجوش (گريد غذا يي) 32,000 2,077,747,200 Rls. 54,938 $
45 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 39059990 ساير پليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 16,000 1,987,414,275 Rls. 46,807 $
46 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 87011000 کتراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان پياده (Pedestrain controlled): 19,795 1,900,831,660 Rls. 50,804 $
47 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 38089313 بيشتر 2000 داراي توليد داخل 50 LD 20,447 1,830,091,200 Rls. 43,574 $
48 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,452 1,813,894,200 Rls. 43,188 $
49 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 19,057 1,722,113,514 Rls. 39,589 $
50 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 19,153 1,672,990,584 Rls. 44,383 $
51 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 2,290 1,603,406,340 Rls. 36,367 $
52 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 9,960 1,441,745,248 Rls. 39,986 $
53 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 8,848 1,423,337,567 Rls. 37,759 $
54 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 9,320 1,399,059,095 Rls. 37,393 $
55 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش) غير مذكور در جاي ديگر 26,166 1,369,455,444 Rls. 32,606 $
56 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 5,280 1,325,352,431 Rls. 31,496 $
57 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 82055900 ا بزا رهاي دستي، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري). 7,073 1,217,096,205 Rls. 28,793 $
58 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 31,841 1,212,222,656 Rls. 28,862 $
59 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 25,480 1,209,494,160 Rls. 28,797 $
60 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85011020 الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 10,100 1,206,240,000 Rls. 32,000 $
61 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 2,963 1,179,076,893 Rls. 28,073 $
62 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 9,660 1,172,539,784 Rls. 26,722 $
63 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها 5,750 1,161,882,876 Rls. 27,664 $
64 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 9,530 1,153,158,260 Rls. 30,593 $
65 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 10,314 1,007,654,866 Rls. 23,910 $
66 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 70071110 شيشه ا يمني آ ب دا ده درا ندا زه و شکل مناسب براي نصب دروسائل نقليه زميني 5,556 989,422,944 Rls. 23,558 $
67 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 271 965,195,580 Rls. 22,903 $
68 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 13,250 951,397,286 Rls. 22,354 $
69 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 8,700 951,357,440 Rls. 25,155 $
70 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 1,030 934,745,600 Rls. 22,256 $
71 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 10,481 890,726,842 Rls. 21,167 $
72 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 4,713 873,376,783 Rls. 20,795 $
73 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 9,772 869,821,740 Rls. 19,728 $
74 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85087000 اجزاء و قطعات جاروبرقي 7,130 864,909,570 Rls. 20,222 $
75 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي 4,000 835,153,000 Rls. 19,847 $
76 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 6,675 829,495,091 Rls. 19,750 $
77 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 10,600 826,636,800 Rls. 19,682 $
78 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 1,144 795,298,814 Rls. 18,936 $
79 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 10,630 785,912,688 Rls. 18,712 $
80 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 17023090 گلوکز و شربت گلوکز خشک کمتر از20% وزني فروکتوز يا بدون آن غير مذکور در جاي ديگر 40,000 781,200,000 Rls. 18,600 $
81 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 15,277 748,553,703 Rls. 17,823 $
82 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85163200 دستگاه هاي الکتروترميک آرا يش مو (غير ازموخشک کن) 3,600 725,824,176 Rls. 17,282 $
83 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 2,800 719,846,400 Rls. 17,139 $
84 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 24,480 719,712,000 Rls. 17,136 $
85 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 24,288 716,847,165 Rls. 17,001 $
86 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 32121000 ورقه هاي داغ زني 2,520 706,131,815 Rls. 16,591 $
87 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 87082110 كمربندهاي ايمني 2,146 670,330,244 Rls. 15,410 $
88 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها)، باکنترل شماره ا ي 5,660 669,990,405 Rls. 17,907 $
89 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 355 511,031,616 Rls. 12,167 $
90 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 38249990 سایر 23,000 510,088,740 Rls. 13,532 $
91 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 1,130 496,529,546 Rls. 11,822 $
92 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84171000 كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 3,337 489,468,000 Rls. 11,654 $
93 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 3,273 487,483,893 Rls. 11,533 $
94 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 28042990 گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 و ساير گازهاي كمياب غير مذكور 408 476,345,745 Rls. 11,342 $
95 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 3,876 454,705,596 Rls. 10,826 $
96 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 67021000 گل، برگ وميوه مصنوعي و اجزاء آن ها؛ اشياء ساخته شده از گل، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 3,524 441,641,776 Rls. 10,515 $
97 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 1,025 429,297,408 Rls. 10,221 $
98 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85372090 تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 3,735 414,016,000 Rls. 9,390 $
99 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 73079200 زا نوئي، مهره وماسوره حديده شده ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 7,050 398,149,632 Rls. 9,153 $
100 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85087000 اجزاء و قطعات جاروبرقي 3,353 393,618,240 Rls. 9,372 $
مجموع کل
885,513,366,900 ريال
مجموع کل
20,926,026 دلار