آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 4,882,302 195,908,524,396 Rls. 4,650,998 $
2 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 4,047,247 166,417,090,062 Rls. 3,962,311 $
3 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,313,277 90,668,287,850 Rls. 2,263,195 $
4 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 621,144 57,455,383,962 Rls. 1,347,130 $
5 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,365,965 55,557,841,436 Rls. 1,301,221 $
6 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 387,260 44,119,011,850 Rls. 1,050,455 $
7 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 93,507 39,725,140,143 Rls. 933,072 $
8 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 78,642 37,154,878,360 Rls. 884,639 $
9 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 145,807 36,934,380,000 Rls. 990,224 $
10 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي 65,970 36,872,250,000 Rls. 868,400 $
11 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 327,626 36,422,400,572 Rls. 867,199 $
12 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 337,437 34,476,139,579 Rls. 820,861 $
13 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 336,513 33,091,740,904 Rls. 787,898 $
14 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 18040000 کره، چربي و روغن کاکائو 120,000 32,890,047,000 Rls. 774,613 $
15 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 56,542 31,126,335,382 Rls. 724,190 $
16 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 52,107 30,364,307,216 Rls. 721,149 $
17 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 304,000 29,589,818,041 Rls. 699,704 $
18 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 13,720 29,291,626,000 Rls. 688,243 $
19 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 300,000 28,146,030,000 Rls. 664,308 $
20 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84254900 ساير جهارچرخهاي بالاکشنده که در جاي ديگرمذکور نباشند 48,940 27,905,976,000 Rls. 748,170 $
21 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 238,020 25,455,163,333 Rls. 596,304 $
22 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 18010090 دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم 147,000 24,876,036,500 Rls. 571,863 $
23 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 117,191 24,579,217,652 Rls. 657,759 $
24 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 30,395 23,362,504,500 Rls. 554,723 $
25 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 204,638 22,083,516,740 Rls. 516,784 $
26 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 18010090 دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم 147,000 22,022,892,710 Rls. 524,355 $
27 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي 17,000 21,563,762,000 Rls. 572,180 $
28 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه، تور،دا نتل، پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي، علاقه بندي، قيطان،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 94,463 21,435,543,960 Rls. 566,778 $
29 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 647,040 21,386,715,557 Rls. 499,195 $
30 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير ماشين هاي شکل دا دن با حرا رت براي کائوچو يا مواد پلاستيكي 20,360 21,314,250,000 Rls. 507,482 $
31 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير ماشين هاي شکل دا دن با حرا رت براي کائوچو يا مواد پلاستيكي 18,060 21,270,380,000 Rls. 505,475 $
32 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 712,300 21,150,946,916 Rls. 559,562 $
33 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 230,000 21,146,110,000 Rls. 501,509 $
34 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 18010090 دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم 147,000 20,335,594,370 Rls. 537,694 $
35 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 198,000 20,274,134,760 Rls. 481,801 $
36 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه، تور،دا نتل، پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي، علاقه بندي، قيطان،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 81,716 20,124,728,842 Rls. 477,629 $
37 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 203,508 20,012,412,483 Rls. 476,485 $
38 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 975,800 19,310,835,841 Rls. 465,563 $
39 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 677,920 19,059,041,156 Rls. 505,719 $
40 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 384,665 18,925,529,540 Rls. 450,608 $
41 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 8,040 18,843,518,850 Rls. 445,789 $
42 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 504,452 18,553,331,972 Rls. 421,757 $
43 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 92,240 18,369,110,824 Rls. 486,797 $
44 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 13,749 17,813,516,556 Rls. 424,131 $
45 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 231,000 17,711,301,300 Rls. 420,896 $
46 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 231,000 17,471,407,800 Rls. 415,986 $
47 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 170,340 16,799,938,062 Rls. 387,837 $
48 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 14,545 15,858,700,000 Rls. 377,588 $
49 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 30,670 14,707,519,621 Rls. 359,384 $
50 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 39,050 14,702,039,184 Rls. 397,869 $
51 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 78,162 14,162,866,146 Rls. 322,764 $
52 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 131,680 13,955,373,387 Rls. 342,041 $
53 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 60,156 13,742,624,346 Rls. 313,187 $
54 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 40117090 سایر 178,218 13,312,075,514 Rls. 316,954 $
55 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 63,534 13,223,420,000 Rls. 354,525 $
56 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه، تور،دا نتل، پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي، علاقه بندي، قيطان،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 52,280 13,197,602,460 Rls. 314,229 $
57 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 80,000 13,057,474,577 Rls. 297,572 $
58 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 80,017 12,620,606,699 Rls. 300,490 $
59 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 60,000 12,529,190,550 Rls. 295,082 $
60 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 197,255 12,078,572,700 Rls. 320,438 $
61 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 256,200 12,053,334,308 Rls. 274,689 $
62 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 3,184 11,976,977,000 Rls. 285,166 $
63 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84622100 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)، با کنترل شماره ا ي 63,300 11,927,935,500 Rls. 316,500 $
64 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 161,075 11,857,655,250 Rls. 282,325 $
65 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 123,727 11,823,129,836 Rls. 274,420 $
66 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 7,664 11,790,038,028 Rls. 280,096 $
67 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 256,800 11,728,193,818 Rls. 279,243 $
68 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 188,640 11,454,557,261 Rls. 302,870 $
69 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 52,630 11,383,218,300 Rls. 275,539 $
70 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 98,541 11,296,859,147 Rls. 268,119 $
71 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 96,960 11,235,562,567 Rls. 266,658 $
72 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 85164000 ا توي برقي 26,590 10,998,771,100 Rls. 261,955 $
73 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 83,691 10,823,582,647 Rls. 286,591 $
74 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28100090 ساير اکسيدهاي بر غير ازرديف 28100010 غير مذكور در جاي ديگر 399,000 10,727,968,860 Rls. 255,428 $
75 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 44119310 ساير تخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0 گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 760,000 10,674,602,681 Rls. 252,534 $
76 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 77,440 10,352,800,224 Rls. 244,209 $
77 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 95,187 10,342,572,993 Rls. 273,468 $
78 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 68,390 10,057,403,570 Rls. 268,474 $
79 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 18031000 خميرکاکائو چربي نگرفته 60,000 10,007,910,000 Rls. 232,202 $
80 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 35,784 9,763,479,726 Rls. 230,979 $
81 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 489,000 9,675,407,025 Rls. 221,659 $
82 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد فيلم 68,250 9,670,832,265 Rls. 230,108 $
83 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 27,523 9,659,423,684 Rls. 229,549 $
84 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 60,000 9,487,541,700 Rls. 224,451 $
85 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 91,984 9,298,386,106 Rls. 230,798 $
86 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه در جاي ديگر ذكرنشده 7,973 9,038,491,525 Rls. 212,371 $
87 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 49,500 8,713,368,224 Rls. 206,649 $
88 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 60,100 8,678,803,596 Rls. 206,636 $
89 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 48,000 8,595,929,196 Rls. 200,980 $
90 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 47,230 8,418,855,878 Rls. 200,449 $
91 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 19,338 8,209,738,496 Rls. 219,690 $
92 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 85021290 ساير مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غير مذکور در جاي ديگر 24,320 7,854,057,540 Rls. 212,548 $
93 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 8,618 7,728,187,665 Rls. 185,574 $
94 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 2,098 7,564,603,000 Rls. 179,498 $
95 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 32,105 7,556,272,520 Rls. 200,458 $
96 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 44,014 7,502,166,025 Rls. 201,429 $
97 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 37,000 7,395,559,200 Rls. 176,085 $
98 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 40,000 7,149,489,690 Rls. 170,226 $
99 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 44119310 ساير تخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0 گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 502,240 7,095,526,740 Rls. 168,941 $
100 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 12,913 7,010,859,279 Rls. 176,075 $
مجموع کل
2,195,096,768,331 ريال
مجموع کل
53,058,403 دلار