آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 366,470 162,627,904,900 Rls. 3,857,603 $
2 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84774000 ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير ماشين هاي شکل دا دن با حرا رت براي کائوچو يا مواد پلاستيكي 59,941 85,241,255,000 Rls. 2,253,867 $
3 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 119,717 75,152,152,750 Rls. 1,785,346 $
4 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 43,367 70,041,240,955 Rls. 1,645,710 $
5 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 108,810 48,087,201,500 Rls. 1,292,382 $
6 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 19,951 38,662,601,250 Rls. 914,658 $
7 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 52,291 34,333,619,912 Rls. 812,566 $
8 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 178,497 32,573,269,140 Rls. 775,554 $
9 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 30,200 29,610,332,710 Rls. 676,785 $
10 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 61,300 26,292,398,000 Rls. 626,010 $
11 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 55,238 23,896,845,000 Rls. 561,486 $
12 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 112,000 22,839,537,421 Rls. 616,385 $
13 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 260,000 22,275,383,000 Rls. 512,078 $
14 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84411000 ماشينهاي برش 2,370 21,789,770,418 Rls. 515,490 $
15 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84411000 ماشينهاي برش 2,493 21,789,770,418 Rls. 515,490 $
16 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 20091100 آب پرتقال يخ زده، تخميرنشده که به آن الکل افزوده نشده باشد 160,000 18,520,070,400 Rls. 440,116 $
17 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85021290 ساير مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غير مذکور در جاي ديگر 24,342 17,156,040,000 Rls. 408,477 $
18 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 36,300 14,394,074,000 Rls. 387,198 $
19 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 103,415 13,604,689,216 Rls. 323,040 $
20 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده، به اشکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 200,000 13,180,700,000 Rls. 303,005 $
21 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (به استثناي لاتکس) 60,000 11,436,330,000 Rls. 259,386 $
22 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 24,864 11,250,575,070 Rls. 264,346 $
23 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84212190 ساير 64,800 10,747,340,000 Rls. 247,065 $
24 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 29,074 10,560,484,959 Rls. 281,497 $
25 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 101,458 10,193,114,028 Rls. 231,189 $
26 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 48,767 6,338,246,990 Rls. 150,911 $
27 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 44219990 ساير 38,880 6,311,332,263 Rls. 169,209 $
28 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 10,350 5,911,903,900 Rls. 140,759 $
29 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 3,222 5,620,942,560 Rls. 133,832 $
30 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 21,500 5,117,148,140 Rls. 121,529 $
31 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 90328100 آلات و دستگاه ها براي تنظيم يا کنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 300 4,955,822,113 Rls. 117,996 $
32 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 3,480 4,836,228,200 Rls. 109,690 $
33 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 8,786 4,263,592,455 Rls. 99,687 $
34 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 22,000 3,743,872,564 Rls. 88,837 $
35 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 42,966 3,572,121,500 Rls. 85,051 $
36 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 21,900 3,527,915,472 Rls. 83,998 $
37 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 21,000 3,484,062,310 Rls. 82,672 $
38 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 42,966 3,328,339,624 Rls. 79,246 $
39 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 8,410 3,311,955,045 Rls. 76,137 $
40 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 20091100 آب پرتقال يخ زده، تخميرنشده که به آن الکل افزوده نشده باشد 19,750 3,303,638,662 Rls. 75,288 $
41 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 7,869 3,120,277,250 Rls. 71,731 $
42 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 19,000 3,062,177,313 Rls. 72,443 $
43 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 21069020 امولسيفاير 21,000 2,980,359,050 Rls. 68,514 $
44 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 44219990 ساير 15,314 2,883,301,111 Rls. 66,898 $
45 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 90251990 ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر 210 2,878,885,800 Rls. 68,545 $
46 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84283900 بالابرها ونقاله هاي باعمل مدا وم، که در جاي ديگرمذکور نباشد 7,240 2,799,331,557 Rls. 66,651 $
47 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها و سيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 40,000 2,758,542,500 Rls. 64,731 $
48 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 11,372 2,712,846,743 Rls. 64,411 $
49 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 17,000 2,533,736,100 Rls. 58,247 $
50 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 46 1,987,880,000 Rls. 47,330 $
51 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 144 1,734,425,300 Rls. 41,296 $
52 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 6,998 1,721,674,008 Rls. 40,992 $
53 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 9,800 1,687,358,772 Rls. 40,175 $
54 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 38249940 پاک­کننده­های صنعتی 26,400 1,672,935,000 Rls. 38,458 $
55 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها و سيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 20,490 1,528,179,485 Rls. 36,647 $
56 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير و فرآورده هاي آن از پليمرهاي پروپيلن 2,191 1,461,396,953 Rls. 34,795 $
57 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها و سيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 20,000 1,430,543,100 Rls. 34,061 $
58 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها و سيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 20,000 1,411,855,750 Rls. 32,456 $
59 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84619000 ماشين هاي ا بزا ر براي کار بر روي فلزات ا ز طريق بردا شتن فلز يا سرمتها، غير مذکور در جاي ديگر 10,540 1,244,775,000 Rls. 29,638 $
60 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 90329000 اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032 221 1,228,740,931 Rls. 29,256 $
61 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 28230000 اکسيدهاي تيتان 4,800 1,154,867,360 Rls. 27,321 $
62 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 48194000 کيسه وساک، ا زجمله کيسه هاي قيفي، ا زکاغذ يا مقوا که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,646 1,057,113,522 Rls. 25,169 $
63 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 20,334 990,502,748 Rls. 22,573 $
64 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 2,700 963,806,724 Rls. 22,948 $
65 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 33011200 روغن هاي اسانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره و روغن هاي اسانسي مطلق) 1,000 759,845,520 Rls. 18,092 $
66 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 4,000 655,016,310 Rls. 15,315 $
67 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 5,760 634,139,194 Rls. 16,767 $
68 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84804900 قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري) 884 595,158,624 Rls. 14,170 $
69 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 2,010 554,316,189 Rls. 13,198 $
70 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 48102900 ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي 4,288 511,819,574 Rls. 13,850 $
71 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 68079010 "مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، ديوار، پي (ساختمان، استخر، تاسيسات، آب و...)" 20,499 473,404,470 Rls. 10,984 $
72 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 509 469,343,467 Rls. 10,696 $
73 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,000 439,922,067 Rls. 10,407 $
74 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 69091990 اشياء سراميكي براي مصرف آزمايشگاهي به استثناي چيني واشيايي كه سختي آن هادرمقياس موهس (mohs)كمتر از9باشد 4,290 423,261,155 Rls. 11,191 $
75 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 14,400 354,074,400 Rls. 8,397 $
76 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير و فرآورده هاي آن از پليمرهاي پروپيلن 550 352,031,830 Rls. 8,382 $
77 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 620 349,708,320 Rls. 8,326 $
78 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 29291090 ساير ایزو سیانات ها 250 293,565,150 Rls. 6,989 $
79 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 82119400 تيغه براي کارد و چاقو 1 151,607,406 Rls. 3,610 $
80 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84379090 ساير 2 127,349,805 Rls. 3,032 $
81 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 87168090 ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغير مذكور 77 111,722,212 Rls. 2,660 $
82 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 627 67,862,191 Rls. 1,814 $
83 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 1 60,550,424 Rls. 1,442 $
84 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 2 60,087,730 Rls. 1,431 $
مجموع کل
968,334,119,960 ريال
مجموع کل
23,407,610 دلار
[1]