آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 527,367 54,885,183,592 Rls. 1,324,413 $
2 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 548,087 46,917,548,541 Rls. 1,250,229 $
3 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 18,930 37,878,920,044 Rls. 911,927 $
4 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 243,593 37,077,339,180 Rls. 901,830 $
5 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 390,935 33,508,229,222 Rls. 900,404 $
6 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 178,377 27,551,551,678 Rls. 712,533 $
7 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 314,463 25,853,408,325 Rls. 615,557 $
8 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 589,449 25,541,455,560 Rls. 676,207 $
9 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 206,790 25,220,122,427 Rls. 637,658 $
10 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 354,566 25,077,474,408 Rls. 609,721 $
11 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 175,566 24,073,387,165 Rls. 575,009 $
12 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40118090 سا?ر 191,124 24,060,065,688 Rls. 586,579 $
13 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 159,600 23,124,922,800 Rls. 618,066 $
14 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 91,493 22,898,360,912 Rls. 545,200 $
15 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 90,200 22,491,288,960 Rls. 535,507 $
16 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 145,831 21,560,019,690 Rls. 513,336 $
17 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 199,780 21,034,598,246 Rls. 513,093 $
18 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 147,164 20,782,675,906 Rls. 553,268 $
19 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84821000 بلبرينگ. 114,217 18,444,110,158 Rls. 458,383 $
20 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85258010 دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 13,613 17,361,344,320 Rls. 413,366 $
21 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 281,137 17,177,728,514 Rls. 454,561 $
22 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40118090 سا?ر 147,956 16,951,772,591 Rls. 450,869 $
23 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 386,119 16,569,549,177 Rls. 439,094 $
24 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 297,743 16,174,279,462 Rls. 387,368 $
25 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85165000 فر (oven) ميکروويو 76,579 15,785,566,580 Rls. 375,847 $
26 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 236,688 15,763,225,821 Rls. 375,394 $
27 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 226,074 15,556,737,027 Rls. 413,554 $
28 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 19,258 14,883,510,708 Rls. 354,370 $
29 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 41,950 14,313,367,360 Rls. 384,974 $
30 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 154,715 13,949,077,096 Rls. 368,094 $
31 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84323100 دستگاه­ها? كاشت مستقيم بذر، نشاء و جابه­جا کردن بدون خاک­ورز? (No-Till) 28,975 13,586,932,800 Rls. 323,498 $
32 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060010 برا? روغن­کش? 223,420 13,360,741,872 Rls. 318,112 $
33 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 38,700 13,209,093,577 Rls. 315,648 $
34 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 96,919 12,671,198,219 Rls. 306,432 $
35 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 89,195 12,610,084,550 Rls. 314,091 $
36 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 58,154 12,279,541,929 Rls. 311,717 $
37 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84821000 بلبرينگ. 73,649 12,244,014,850 Rls. 324,790 $
38 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 87,285 12,240,717,505 Rls. 334,082 $
39 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 75,585 12,158,751,341 Rls. 297,673 $
40 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 150,114 12,102,217,696 Rls. 297,041 $
41 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 76,615 11,971,574,630 Rls. 304,213 $
42 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 124,317 11,842,185,204 Rls. 320,323 $
43 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 42029200 جعبه هاومحفظه هاغيرمذکوردرجاي ديگر,باسطح خارجي ا زورق هاي موا دپلاستيکي ياا زموا د نسجي 40,825 11,769,066,390 Rls. 316,370 $
44 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 161,669 11,485,171,348 Rls. 302,347 $
45 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84146010 ---هود آشپزخانه 55,000 11,293,380,000 Rls. 268,890 $
46 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 07133310 لوبيا چيتي 167,950 11,094,133,080 Rls. 293,340 $
47 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 85,788 11,052,925,188 Rls. 263,165 $
48 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 230,000 10,966,032,000 Rls. 261,096 $
49 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 63,166 10,772,476,752 Rls. 256,514 $
50 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 590,584 10,710,859,550 Rls. 255,020 $
51 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 38,060 10,693,566,648 Rls. 258,281 $
52 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 10,379 10,258,818,020 Rls. 244,258 $
53 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 55082000 نخ دوخت ا زا لياف مصنوعي غيريکسره براي خرده فروشي 144,422 10,169,010,092 Rls. 242,120 $
54 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 65,953 10,146,856,969 Rls. 271,655 $
55 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 169,914 9,600,077,289 Rls. 238,269 $
56 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 42,841 9,496,346,071 Rls. 248,127 $
57 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 111,750 9,487,338,408 Rls. 225,889 $
58 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 76,600 9,070,572,000 Rls. 215,966 $
59 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 122,775 9,032,869,961 Rls. 215,068 $
60 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 282,132 8,778,155,790 Rls. 209,004 $
61 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 102,000 8,725,417,284 Rls. 231,474 $
62 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 155,696 8,688,755,469 Rls. 230,968 $
63 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 55,789 8,668,316,516 Rls. 222,201 $
64 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 69,327 8,610,964,370 Rls. 230,417 $
65 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 47,381 8,427,484,164 Rls. 203,639 $
66 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87141055 ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 76,455 8,227,087,581 Rls. 216,494 $
67 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 129,005 8,003,848,316 Rls. 190,568 $
68 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 11,894 7,897,942,377 Rls. 188,046 $
69 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 65,815 7,842,960,898 Rls. 186,737 $
70 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 98,368 7,837,303,961 Rls. 207,227 $
71 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 48,750 7,827,330,500 Rls. 206,963 $
72 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 25,728 7,729,211,784 Rls. 205,865 $
73 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 57,400 7,598,360,924 Rls. 180,913 $
74 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 42,904 7,572,617,821 Rls. 180,749 $
75 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 71,785 7,414,598,687 Rls. 179,449 $
76 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 64,020 7,404,486,624 Rls. 176,297 $
77 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 67,850 7,343,612,054 Rls. 176,702 $
78 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 131,531 7,321,302,417 Rls. 192,857 $
79 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 60,958 7,313,379,112 Rls. 181,465 $
80 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 46,803 7,098,487,561 Rls. 180,457 $
81 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 24,751 6,978,740,294 Rls. 181,069 $
82 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 130,042 6,926,691,040 Rls. 173,911 $
83 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 52,943 6,855,065,823 Rls. 173,838 $
84 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 18,291 6,822,418,358 Rls. 182,912 $
85 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 46,439 6,796,646,977 Rls. 180,533 $
86 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 63,982 6,577,617,634 Rls. 174,533 $
87 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,242 6,562,522,026 Rls. 156,251 $
88 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 90,351 6,508,266,116 Rls. 160,848 $
89 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87141040 توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 89,269 6,486,049,957 Rls. 172,918 $
90 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 23,103 6,387,248,660 Rls. 168,929 $
91 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87141090 ساير 59,607 6,375,504,003 Rls. 165,517 $
92 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39209910 نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلي تترا فلوئورواتيلن ) 21,675 6,355,973,394 Rls. 170,406 $
93 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 52,407 6,283,650,366 Rls. 149,611 $
94 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,650 6,211,905,010 Rls. 165,986 $
95 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 78,873 6,117,634,747 Rls. 163,596 $
96 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 46,595 5,957,390,608 Rls. 155,229 $
97 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 98,145 5,842,718,848 Rls. 148,673 $
98 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 43,725 5,803,661,300 Rls. 138,182 $
99 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 50,972 5,743,919,865 Rls. 153,520 $
100 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 07133310 لوبيا چيتي 96,200 5,695,286,272 Rls. 151,089 $
مجموع کل
1,333,463,910,605 ريال
مجموع کل
33,466,449 دلار