آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 3,546,840 172,873,405,352 Rls. 4,064,753 $
2 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 661,841 104,361,624,124 Rls. 2,484,135 $
3 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر 716,683 80,748,966,141 Rls. 1,921,455 $
4 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 32,709 74,836,300,467 Rls. 1,760,107 $
5 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 1,331,240 66,324,859,828 Rls. 1,524,922 $
6 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 35,736 65,670,698,043 Rls. 1,535,438 $
7 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 410,424 62,497,838,997 Rls. 1,479,834 $
8 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه براي دوچرخه 693,083 62,063,244,862 Rls. 1,475,308 $
9 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر 552,409 57,943,072,188 Rls. 1,344,726 $
10 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر 541,654 57,022,529,113 Rls. 1,375,302 $
11 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 89079000 ادوات شناورمثلا کلک (غير ازکلک قابل بادکردن) مخزن، صندوق زيرآبي، سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي) 280,700 52,150,321,120 Rls. 1,572,261 $
12 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 359,000 49,974,646,086 Rls. 1,189,209 $
13 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 394,333 48,167,953,108 Rls. 1,146,856 $
14 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 219,064 47,582,548,100 Rls. 1,517,833 $
15 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر 548,087 46,917,548,541 Rls. 1,250,229 $
16 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 921,400 45,486,560,713 Rls. 1,080,246 $
17 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 286,758 44,541,453,552 Rls. 1,080,430 $
18 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp) فيله منجمد 325,500 44,267,837,250 Rls. 1,053,996 $
19 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر 355,035 42,090,508,535 Rls. 995,558 $
20 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 298,784 39,387,593,293 Rls. 957,642 $
21 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 528,698 37,890,806,905 Rls. 870,080 $
22 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 18,930 37,878,920,044 Rls. 911,927 $
23 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 233,538 37,811,670,631 Rls. 881,727 $
24 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 129,454 36,152,286,080 Rls. 860,769 $
25 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه براي دوچرخه 390,935 33,508,229,222 Rls. 900,404 $
26 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه براي دوچرخه 339,861 33,013,476,749 Rls. 766,961 $
27 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 670,000 32,732,933,952 Rls. 779,356 $
28 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,452 32,627,114,000 Rls. 776,836 $
29 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84821000 بلبرينگ. 153,963 32,532,659,535 Rls. 767,108 $
30 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85182990 ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر 15,693 32,010,020,788 Rls. 761,484 $
31 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 446,734 30,559,997,077 Rls. 740,257 $
32 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 51,433 28,702,565,752 Rls. 682,765 $
33 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 548,631 28,550,831,203 Rls. 673,782 $
34 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 479,529 28,415,946,254 Rls. 676,000 $
35 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 396,342 28,274,173,790 Rls. 667,784 $
36 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 338,279 28,202,343,271 Rls. 671,336 $
37 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40118090 سایر 225,916 28,160,233,732 Rls. 666,374 $
38 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 178,377 27,551,551,678 Rls. 712,533 $
39 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 224,404 27,463,909,843 Rls. 691,081 $
40 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 94,837 26,759,898,000 Rls. 633,071 $
41 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 364,846 26,023,797,419 Rls. 597,524 $
42 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 314,463 25,853,408,325 Rls. 615,557 $
43 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 366,777 25,733,047,487 Rls. 612,248 $
44 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 589,449 25,541,455,560 Rls. 676,207 $
45 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 149,717 25,066,439,030 Rls. 596,217 $
46 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 115,889 24,742,025,816 Rls. 571,304 $
47 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 176,025 24,186,802,525 Rls. 577,709 $
48 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 244,829 24,112,539,710 Rls. 578,295 $
49 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 167,467 24,086,869,234 Rls. 568,114 $
50 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40118090 سایر 191,124 24,060,065,688 Rls. 586,579 $
51 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 191,777 23,157,162,105 Rls. 549,871 $
52 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp) فيله منجمد 159,600 23,124,922,800 Rls. 618,066 $
53 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 91,493 22,898,360,912 Rls. 545,200 $
54 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 188,602 22,762,638,394 Rls. 533,144 $
55 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 209,233 22,697,862,861 Rls. 534,867 $
56 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 42,189 22,692,682,538 Rls. 540,108 $
57 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12129910 خرنوب و همچنین دانه خرنوب/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sat 182,000 22,261,767,668 Rls. 526,651 $
58 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12129910 خرنوب و همچنین دانه خرنوب/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sat 229,200 21,601,429,695 Rls. 497,664 $
59 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 145,831 21,560,019,690 Rls. 513,336 $
60 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 199,780 21,034,598,246 Rls. 513,093 $
61 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 302,744 20,842,840,483 Rls. 492,584 $
62 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 147,164 20,782,675,906 Rls. 553,268 $
63 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه براي دوچرخه 178,111 20,507,634,595 Rls. 485,575 $
64 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84821000 بلبرينگ. 121,055 19,480,270,243 Rls. 483,053 $
65 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 142,181 19,188,970,911 Rls. 454,227 $
66 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 254,964 19,175,012,647 Rls. 439,632 $
67 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 169,259 19,168,183,173 Rls. 447,557 $
68 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 160,782 18,700,744,208 Rls. 429,902 $
69 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85184000 تقويت کننده برقي فرکانس قابل شنوا ئي 44,825 18,461,510,705 Rls. 428,341 $
70 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85169000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516 106,899 18,387,359,609 Rls. 433,664 $
71 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12129910 خرنوب و همچنین دانه خرنوب/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sat 130,000 18,007,080,000 Rls. 428,740 $
72 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 101,284 17,662,102,843 Rls. 416,712 $
73 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 126,610 17,655,640,201 Rls. 425,752 $
74 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvc ويژه تابلوهاي تبليغاتي 325,973 17,443,322,313 Rls. 414,527 $
75 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 155,954 17,378,582,732 Rls. 421,866 $
76 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 13,613 17,361,344,320 Rls. 413,366 $
77 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 281,137 17,177,728,514 Rls. 454,561 $
78 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 68,836 17,097,786,221 Rls. 415,150 $
79 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40118090 سایر 147,956 16,951,772,591 Rls. 450,869 $
80 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 117,110 16,799,127,786 Rls. 388,553 $
81 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 109,200 16,771,063,032 Rls. 392,122 $
82 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 141,419 16,666,532,653 Rls. 394,288 $
83 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 386,119 16,569,549,177 Rls. 439,094 $
84 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 70,537 16,465,869,946 Rls. 391,299 $
85 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 505,960 16,459,002,162 Rls. 390,347 $
86 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvc ويژه تابلوهاي تبليغاتي 297,743 16,174,279,462 Rls. 387,368 $
87 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 96,990 16,162,774,650 Rls. 375,006 $
88 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 50,903 16,151,763,600 Rls. 383,834 $
89 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 52,490 16,066,388,800 Rls. 426,713 $
90 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149910 شانژمان GEAR SYSTEM 43,436 15,822,582,376 Rls. 376,423 $
91 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85165000 فر (oven) ميکروويو 76,579 15,785,566,580 Rls. 375,847 $
92 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه براي دوچرخه 236,688 15,763,225,821 Rls. 375,394 $
93 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 112,688 15,723,368,742 Rls. 374,566 $
94 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 226,074 15,556,737,027 Rls. 413,554 $
95 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 479,313 15,499,469,768 Rls. 351,541 $
96 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 5,565 15,174,645,960 Rls. 359,376 $
97 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 93,354 15,137,946,035 Rls. 368,606 $
98 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 32,640 15,134,810,112 Rls. 360,353 $
99 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 71,163 15,023,720,256 Rls. 354,835 $
100 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 19,258 14,883,510,708 Rls. 354,370 $
مجموع کل
3,052,129,470,490 ريال
مجموع کل
73,776,464 دلار