آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 3,546,840 172,873,405,352 Rls. 4,064,753 $
2 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 661,841 104,361,624,124 Rls. 2,484,135 $
3 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 49,859 103,606,225,439 Rls. 2,466,816 $
4 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 669,210 84,641,555,651 Rls. 2,015,273 $
5 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 1,047,786 84,104,992,324 Rls. 2,002,503 $
6 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030080 0 543,162 82,143,379,000 Rls. 1,955,204 $
7 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 716,683 80,748,966,141 Rls. 1,921,455 $
8 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 32,709 74,836,300,467 Rls. 1,760,107 $
9 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 1,331,240 66,324,859,828 Rls. 1,524,922 $
10 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 35,736 65,670,698,043 Rls. 1,535,438 $
11 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 37,726 65,545,083,009 Rls. 1,560,597 $
12 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 410,424 62,497,838,997 Rls. 1,479,834 $
13 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 693,083 62,063,244,862 Rls. 1,475,308 $
14 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 299,979 60,195,878,633 Rls. 1,433,236 $
15 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 799,441 59,357,941,798 Rls. 1,413,284 $
16 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 552,409 57,943,072,188 Rls. 1,344,726 $
17 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 1,270,460 57,179,007,023 Rls. 1,355,779 $
18 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 541,654 57,022,529,113 Rls. 1,375,302 $
19 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 396,023 56,430,643,059 Rls. 1,343,589 $
20 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 280,700 52,150,321,120 Rls. 1,572,261 $
21 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 359,000 49,974,646,086 Rls. 1,189,209 $
22 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 198,972 49,927,482,420 Rls. 1,188,750 $
23 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 483,424 49,858,886,581 Rls. 1,187,117 $
24 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 394,333 48,167,953,108 Rls. 1,146,856 $
25 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 219,064 47,582,548,100 Rls. 1,517,833 $
26 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 548,087 46,917,548,541 Rls. 1,250,229 $
27 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 727,882 45,514,385,332 Rls. 1,083,622 $
28 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 921,400 45,486,560,713 Rls. 1,080,246 $
29 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 286,758 44,541,453,552 Rls. 1,080,430 $
30 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 325,500 44,267,837,250 Rls. 1,053,996 $
31 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12129910 تخم (دانه) کدو مصرف آج?ل? 458,000 43,311,802,000 Rls. 1,031,233 $
32 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 319,558 42,957,497,824 Rls. 1,022,795 $
33 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 400,562 42,216,117,635 Rls. 1,003,927 $
34 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 355,035 42,090,508,535 Rls. 995,558 $
35 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 194,355 42,039,926,289 Rls. 1,000,952 $
36 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 298,784 39,387,593,293 Rls. 957,642 $
37 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 107,190 38,766,205,608 Rls. 923,004 $
38 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 528,698 37,890,806,905 Rls. 870,080 $
39 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 18,930 37,878,920,044 Rls. 911,927 $
40 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 233,538 37,811,670,631 Rls. 881,727 $
41 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 321,045 36,396,144,104 Rls. 866,576 $
42 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 129,454 36,152,286,080 Rls. 860,769 $
43 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84821000 بلبرينگ. 185,965 35,771,734,059 Rls. 851,473 $
44 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 247,730 35,661,304,284 Rls. 843,401 $
45 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 104,464 34,661,375,673 Rls. 825,273 $
46 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 390,935 33,508,229,222 Rls. 900,404 $
47 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 339,861 33,013,476,749 Rls. 766,961 $
48 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 670,000 32,732,933,952 Rls. 779,356 $
49 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,452 32,627,114,000 Rls. 776,836 $
50 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84821000 بلبرينگ. 153,963 32,532,659,535 Rls. 767,108 $
51 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 207,997 32,343,106,978 Rls. 770,073 $
52 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 15,693 32,010,020,788 Rls. 761,484 $
53 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 446,734 30,559,997,077 Rls. 740,257 $
54 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 594,046 30,229,407,600 Rls. 719,748 $
55 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 51,433 28,702,565,752 Rls. 682,765 $
56 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 548,631 28,550,831,203 Rls. 673,782 $
57 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 479,529 28,415,946,254 Rls. 676,000 $
58 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 312,052 28,283,098,650 Rls. 670,407 $
59 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 396,342 28,274,173,790 Rls. 667,784 $
60 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 338,279 28,202,343,271 Rls. 671,336 $
61 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40118090 سا?ر 225,916 28,160,233,732 Rls. 666,374 $
62 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 478,220 27,907,664,238 Rls. 664,467 $
63 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 178,377 27,551,551,678 Rls. 712,533 $
64 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 224,404 27,463,909,843 Rls. 691,081 $
65 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 45,713 26,913,031,226 Rls. 640,786 $
66 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 94,837 26,759,898,000 Rls. 633,071 $
67 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 159,728 26,095,379,342 Rls. 621,320 $
68 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 364,846 26,023,797,419 Rls. 597,524 $
69 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 314,463 25,853,408,325 Rls. 615,557 $
70 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 366,777 25,733,047,487 Rls. 612,248 $
71 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 589,449 25,541,455,560 Rls. 676,207 $
72 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 149,717 25,066,439,030 Rls. 596,217 $
73 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 115,889 24,742,025,816 Rls. 571,304 $
74 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 112,130 24,266,061,400 Rls. 565,263 $
75 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 176,025 24,186,802,525 Rls. 577,709 $
76 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 171,465 24,143,197,239 Rls. 574,839 $
77 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 244,829 24,112,539,710 Rls. 578,295 $
78 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 167,467 24,086,869,234 Rls. 568,114 $
79 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40118090 سا?ر 191,124 24,060,065,688 Rls. 586,579 $
80 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 48,830 23,804,408,739 Rls. 566,772 $
81 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 709,208 23,576,047,484 Rls. 561,334 $
82 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 191,777 23,157,162,105 Rls. 549,871 $
83 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 159,600 23,124,922,800 Rls. 618,066 $
84 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030011 0 118,869 23,050,260,950 Rls. 548,814 $
85 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 91,493 22,898,360,912 Rls. 545,200 $
86 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 188,602 22,762,638,394 Rls. 533,144 $
87 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 209,233 22,697,862,861 Rls. 534,867 $
88 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 42,189 22,692,682,538 Rls. 540,108 $
89 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 340,063 22,675,834,820 Rls. 525,613 $
90 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12129910 تخم (دانه) کدو مصرف آج?ل? 182,000 22,261,767,668 Rls. 526,651 $
91 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12129910 تخم (دانه) کدو مصرف آج?ل? 229,200 21,601,429,695 Rls. 497,664 $
92 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 145,831 21,560,019,690 Rls. 513,336 $
93 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 283,257 21,540,242,657 Rls. 511,276 $
94 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40118010 دارا? تول?د داخل? مشابه 170,000 21,503,275,200 Rls. 511,983 $
95 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 347,756 21,424,851,854 Rls. 506,063 $
96 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 199,780 21,034,598,246 Rls. 513,093 $
97 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 302,744 20,842,840,483 Rls. 492,584 $
98 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 147,164 20,782,675,906 Rls. 553,268 $
99 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 297,155 20,755,704,574 Rls. 491,037 $
100 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 178,111 20,507,634,595 Rls. 485,575 $
مجموع کل
3,977,839,265,302 ريال
مجموع کل
95,609,255 دلار