آمار کل " واردات از" کشور (فيليپين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 20,235,358 787,117,111,594 Rls. 20,186,698 $
2 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 10,639,052 447,408,182,983 Rls. 10,652,578 $
3 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,656,136 57,649,293,795 Rls. 1,513,480 $
4 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,286,025 48,367,849,426 Rls. 1,151,616 $
5 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 178,608 5,861,974,679 Rls. 154,997 $
مجموع کل
1,346,404,412,477 ريال
مجموع کل
33,659,369 دلار
[1]