آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 236,141 2,565,129,143,965 Rls. 76,727,337 $
2 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 307,475 2,521,664,211,013 Rls. 71,497,222 $
3 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 164,827 1,383,908,713,113 Rls. 40,680,299 $
4 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 49,416 335,787,396,270 Rls. 9,659,626 $
5 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 49011000 کتاب، بروشور،جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند بصورت اورا ق مجزا، حتي تاشده 38 99,024,283,986 Rls. 3,601,014 $
6 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 47,154 93,457,135,284 Rls. 2,659,170 $
7 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 21069085 آدامس بدون قند 71,440 13,489,737,944 Rls. 357,875 $
8 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ 24,760 2,478,409,500 Rls. 59,010 $
9 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 38021000 زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon) 19,000 1,237,040,000 Rls. 32,709 $
10 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 3,563 655,404,036 Rls. 15,605 $
11 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84099920 اجزاء و قطعات براي موتورهاي گازسوز 4,228 461,188,160 Rls. 10,981 $
مجموع کل
7,017,292,663,271 ريال
مجموع کل
205,300,848 دلار
[1]