آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 315,260 71,238,381,023 Rls. 1,695,182 $
2 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 312,104 39,000,796,503 Rls. 1,031,221 $
3 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 125,844 26,152,352,900 Rls. 622,675 $
4 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 86,360 21,779,374,452 Rls. 496,339 $
5 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 33061000 مواد پاك كننده دندان 149,511 21,259,655,959 Rls. 506,181 $
6 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 93,336 20,665,915,028 Rls. 548,255 $
7 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 65,668 16,048,482,430 Rls. 377,904 $
8 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87083019 لنتهاي ترمزسوا ر شده، بجز ا ز انواع مورداستفاده در سواري وسواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي و قطعات مربوطه 28,378 14,877,424,640 Rls. 397,633 $
9 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 59,160 14,082,995,080 Rls. 335,310 $
10 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 92,215 13,326,716,463 Rls. 317,303 $
11 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 112,000 13,256,517,920 Rls. 315,631 $
12 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87088031 ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 84,003 13,223,389,803 Rls. 314,843 $
13 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 46,800 11,311,667,075 Rls. 269,325 $
14 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 96,000 11,087,546,664 Rls. 252,660 $
15 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 96,000 10,595,692,800 Rls. 251,785 $
16 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84471100 ماشين هاي کشباف گردباف، باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر 7,917 10,223,087,760 Rls. 243,407 $
17 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 64,000 9,995,109,367 Rls. 231,905 $
18 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 35030090 ساير 40,100 9,964,978,709 Rls. 237,036 $
19 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 42,000 9,691,185,900 Rls. 220,857 $
20 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 72052900 پودرا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد غير ممزوج 49,360 9,655,087,298 Rls. 258,054 $
21 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87083019 لنتهاي ترمزسوا ر شده، بجز ا ز انواع مورداستفاده در سواري وسواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي و قطعات مربوطه 10,286 8,600,310,940 Rls. 229,862 $
22 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 154,000 8,584,386,163 Rls. 226,980 $
23 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 85443010 مجموعه هاي سيم براي شمع هاي جرقه زن 15,130 8,323,380,376 Rls. 198,175 $
24 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 40103500 تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر 6,500 8,243,146,015 Rls. 223,059 $
25 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 21,950 8,073,825,000 Rls. 183,998 $
26 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 85044050 کنترل دور موتورInverter 32,845 7,954,542,342 Rls. 189,394 $
27 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 72052900 پودرا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد غير ممزوج 45,200 7,754,625,336 Rls. 182,977 $
28 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 126,000 7,546,298,374 Rls. 175,542 $
29 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 11,502 7,373,879,663 Rls. 175,235 $
30 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 110,414 7,369,152,000 Rls. 175,456 $
31 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 57,058 7,172,223,812 Rls. 191,694 $
32 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 21,950 7,070,977,500 Rls. 191,340 $
33 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 23,086 6,528,367,846 Rls. 154,829 $
34 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,354 6,360,562,494 Rls. 151,442 $
35 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 137,200 6,350,193,612 Rls. 149,205 $
36 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 68,308 6,233,333,462 Rls. 143,295 $
37 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 8,261 6,225,085,071 Rls. 147,589 $
38 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 65,769 6,183,648,844 Rls. 147,230 $
39 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 67,728 6,059,265,507 Rls. 141,671 $
40 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 36,000 5,962,434,624 Rls. 141,963 $
41 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 12,616 5,830,656,617 Rls. 138,826 $
42 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 36,000 5,788,932,943 Rls. 131,298 $
43 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 84,000 5,151,888,314 Rls. 122,664 $
44 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvc ويژه تابلوهاي تبليغاتي 59,386 4,928,109,844 Rls. 116,877 $
45 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 35030090 ساير 20,000 4,913,899,280 Rls. 114,012 $
46 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 56,651 4,775,494,529 Rls. 120,724 $
47 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 29,216 4,548,147,906 Rls. 121,188 $
48 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 41,306 4,003,499,886 Rls. 92,035 $
49 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندانپزشکي 13,200 3,825,702,458 Rls. 102,250 $
50 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84821000 بلبرينگ. 4,000 3,812,356,440 Rls. 90,770 $
51 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 7,332 3,787,199,440 Rls. 116,680 $
52 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 10,229 3,557,955,347 Rls. 83,795 $
53 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 82119400 تيغه براي کارد و چاقو 27,878 3,523,917,274 Rls. 83,465 $
54 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 56,000 3,513,389,581 Rls. 83,652 $
55 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 11,300 3,431,937,896 Rls. 79,628 $
56 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 15,488 3,334,612,211 Rls. 79,209 $
57 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 51,225 3,296,827,632 Rls. 78,496 $
58 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 18,769 3,042,292,068 Rls. 69,332 $
59 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87087031 براي سواري و وانت 4,534 3,014,709,449 Rls. 69,947 $
60 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84821000 بلبرينگ. 5,565 2,900,382,198 Rls. 69,057 $
61 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 4,275 2,716,822,752 Rls. 64,686 $
62 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل، طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 10,850 2,681,452,532 Rls. 63,627 $
63 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 16,124 2,643,636,067 Rls. 62,823 $
64 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 13,020 2,624,677,885 Rls. 62,493 $
65 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل، طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 10,184 2,592,630,203 Rls. 68,779 $
66 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 24,000 2,559,916,800 Rls. 60,148 $
67 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 11,434 2,542,952,328 Rls. 60,436 $
68 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 26,984 2,478,089,770 Rls. 59,002 $
69 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندآن ها (Dental floss) 1,865 2,453,929,417 Rls. 58,427 $
70 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 13,000 2,415,154,630 Rls. 57,504 $
71 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 2,000 2,295,980,900 Rls. 54,666 $
72 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 24,000 2,242,652,688 Rls. 59,495 $
73 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 8,297 2,127,282,658 Rls. 50,649 $
74 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 85472000 قطعات عايق ا ز مواد پلاستيکي 2,696 2,033,322,558 Rls. 48,412 $
75 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 2,184 1,992,506,517 Rls. 46,230 $
76 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 8,566 1,868,475,443 Rls. 44,450 $
77 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 3,464 1,853,756,505 Rls. 49,720 $
78 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 10,124 1,831,797,740 Rls. 48,606 $
79 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 85443010 مجموعه هاي سيم براي شمع هاي جرقه زن 3,740 1,824,152,400 Rls. 43,432 $
80 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 5,800 1,811,667,060 Rls. 48,734 $
81 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 7,225 1,805,642,005 Rls. 48,571 $
82 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 85321000 خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت) 8,882 1,751,620,462 Rls. 41,705 $
83 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 7,496 1,688,665,165 Rls. 40,191 $
84 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 4,796 1,542,563,641 Rls. 36,728 $
85 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 35,069 1,515,553,296 Rls. 40,073 $
86 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,959 1,502,072,873 Rls. 35,713 $
87 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 14,140 1,492,217,515 Rls. 35,529 $
88 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39205100 صفحه، ورق،.. ازپلي متاکريلات متيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با مواد ديگر 24,342 1,487,364,635 Rls. 35,413 $
89 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 3,451 1,476,736,133 Rls. 35,023 $
90 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 7,702 1,473,033,030 Rls. 35,072 $
91 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 9,180 1,438,100,244 Rls. 38,556 $
92 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 8,628 1,431,832,892 Rls. 33,987 $
93 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 17,482 1,425,698,287 Rls. 33,946 $
94 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 84133020 پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 5,219 1,413,557,231 Rls. 33,656 $
95 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 95,456 1,379,239,670 Rls. 32,629 $
96 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 11,600 1,351,782,300 Rls. 32,185 $
97 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 20,870 1,346,975,656 Rls. 35,734 $
98 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 6,624 1,326,117,897 Rls. 35,511 $
99 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 5,977 1,324,453,138 Rls. 31,535 $
100 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 15,890 1,292,954,760 Rls. 30,785 $
مجموع کل
667,444,945,751 ريال
مجموع کل
16,243,208 دلار