آمار کل " واردات از" کشور (اکوادور) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اکوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 13,527,524 564,854,525,327 Rls. 13,448,916 $
2 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اکوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 10,453,014 403,787,542,106 Rls. 10,487,305 $
3 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اکوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 6,484,233 271,589,989,259 Rls. 6,442,262 $
4 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اکوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 4,863,296 204,060,176,811 Rls. 4,769,547 $
5 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اکوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 4,906,438 177,833,451,969 Rls. 4,081,935 $
مجموع کل
1,622,125,685,472 ريال
مجموع کل
39,229,965 دلار
[1]