آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 2,303,825 602,216,584,419 Rls. 15,179,884 $
2 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 1,371,175 356,310,841,664 Rls. 9,467,388 $
3 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 1,319,850 348,533,557,356 Rls. 8,616,666 $
4 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 1,078,050 286,475,004,302 Rls. 7,113,379 $
5 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 923,525 239,150,079,506 Rls. 5,798,531 $
6 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 911,544 154,883,107,146 Rls. 3,551,247 $
7 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 720,420 121,005,880,624 Rls. 2,837,233 $
8 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 790,746 104,678,856,513 Rls. 2,405,485 $
9 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,284,985 100,549,255,255 Rls. 2,394,028 $
10 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,678,455 70,733,838,992 Rls. 1,667,246 $
11 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,380,130 59,750,700,568 Rls. 1,363,869 $
12 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 369,533 59,635,939,479 Rls. 1,419,904 $
13 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,404,806 59,454,887,540 Rls. 1,355,977 $
14 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,213,243 48,910,717,522 Rls. 1,161,525 $
15 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 270,434 45,178,484,984 Rls. 1,073,633 $
16 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 53,000 38,380,257,750 Rls. 1,012,687 $
17 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 871,380 37,354,068,684 Rls. 990,964 $
18 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 768,970 33,136,168,232 Rls. 787,742 $
19 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 211,778 32,160,786,512 Rls. 853,207 $
20 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 148,350 29,878,075,260 Rls. 711,383 $
21 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 33069000 ساير فرآورده ها براي بهداشت دهان يا دندان غير از مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندآن ها 26,690 29,052,015,809 Rls. 691,715 $
22 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 590,263 24,162,693,225 Rls. 575,303 $
23 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 136,559 21,632,549,697 Rls. 505,788 $
24 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 453,542 18,479,362,802 Rls. 434,543 $
25 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84781000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن يا تغييرشکل دا دن توتون و تنباکو، غير مذکور در جاي ديگرا ين فصل 50,978 18,114,657,699 Rls. 489,107 $
26 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 221,956 18,108,513,454 Rls. 415,975 $
27 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 98870301 با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثناي لاستيک 22,831 18,090,388,849 Rls. 430,724 $
28 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 24,000 17,909,871,200 Rls. 484,640 $
29 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 87,500 17,370,500,000 Rls. 408,141 $
30 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل، باقابليت چرخش 360 درجه، قدرت بيش از200 اسب بخار، باسال ساخت بيش از5 سال 98,000 17,192,871,638 Rls. 472,929 $
31 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 100,000 15,809,904,000 Rls. 376,426 $
32 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 22,500 14,367,360,000 Rls. 384,000 $
33 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 66,964 14,309,271,863 Rls. 337,253 $
34 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84781000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن يا تغييرشکل دا دن توتون و تنباکو، غير مذکور در جاي ديگرا ين فصل 32,964 14,065,665,600 Rls. 375,937 $
35 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 288,000 13,965,167,232 Rls. 326,518 $
36 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 499,860 13,884,553,091 Rls. 324,633 $
37 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 97,384 13,881,331,770 Rls. 367,449 $
38 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 84,831 13,701,500,173 Rls. 326,227 $
39 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 81,608 13,216,450,863 Rls. 301,195 $
40 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07132010 لپه 240,000 13,037,745,600 Rls. 297,123 $
41 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 25,010 12,886,511,946 Rls. 308,858 $
42 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 101,900 12,871,447,461 Rls. 306,462 $
43 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 3,570 12,657,417,342 Rls. 334,675 $
44 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 25,481 12,654,359,548 Rls. 298,030 $
45 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 154,858 12,310,822,150 Rls. 289,060 $
46 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 109,890 12,283,425,000 Rls. 288,614 $
47 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 7,603 12,133,368,258 Rls. 285,291 $
48 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 83,528 11,537,009,459 Rls. 274,691 $
49 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 115,200 11,470,822,994 Rls. 273,114 $
50 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 94,156 11,265,943,755 Rls. 268,223 $
51 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 77,626 11,137,342,711 Rls. 264,571 $
52 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 45,000 11,109,194,481 Rls. 253,172 $
53 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 30,143 11,014,947,914 Rls. 252,598 $
54 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 142,496 11,001,577,959 Rls. 265,785 $
55 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 8,214 10,908,987,768 Rls. 247,425 $
56 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 166,613 10,225,633,937 Rls. 243,467 $
57 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 14,000 10,156,132,720 Rls. 272,270 $
58 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 68043000 سنگ براي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 84,035 10,151,154,384 Rls. 241,694 $
59 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 230,000 10,026,801,930 Rls. 269,719 $
60 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 34,159 9,907,018,452 Rls. 235,410 $
61 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 97,062 9,865,113,427 Rls. 234,884 $
62 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 163,660 9,760,063,406 Rls. 232,382 $
63 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 15,000 9,578,240,000 Rls. 256,000 $
64 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 66,285 9,062,438,000 Rls. 212,933 $
65 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,125 8,648,078,032 Rls. 231,139 $
66 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 51,386 8,494,320,432 Rls. 202,246 $
67 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 96,000 8,050,657,996 Rls. 191,682 $
68 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 6,846 7,965,138,532 Rls. 189,646 $
69 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روان نويس) 3,508 7,884,775,272 Rls. 185,699 $
70 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 183,749 7,549,893,980 Rls. 199,211 $
71 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 44,360 7,451,316,024 Rls. 177,412 $
72 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 47,102 7,428,660,589 Rls. 175,365 $
73 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,700 7,351,703,500 Rls. 202,263 $
74 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 15,000 7,286,300,000 Rls. 196,000 $
75 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 62113900 لباس هاي مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 17,230 7,255,518,960 Rls. 192,479 $
76 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 121,740 7,200,168,074 Rls. 171,332 $
77 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 144,000 7,149,168,000 Rls. 169,131 $
78 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 64051000 ساير کفش ها که در جاي ديگر گفته نشده، با رويه ا زچرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته شده. 4,616 7,146,180,115 Rls. 170,147 $
79 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 42,012 6,910,496,638 Rls. 164,637 $
80 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 68043000 سنگ براي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 48,297 6,832,840,896 Rls. 162,687 $
81 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه هاي فتوكپي و پرينتر 2,591 6,809,535,586 Rls. 154,447 $
82 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روان نويس) 3,166 6,800,812,116 Rls. 180,455 $
83 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 52,356 6,780,105,142 Rls. 161,404 $
84 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 31,910 6,767,141,096 Rls. 161,122 $
85 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 95,934 6,751,096,250 Rls. 158,376 $
86 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85021290 ساير مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غير مذکور در جاي ديگر 16,963 6,747,454,220 Rls. 156,688 $
87 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 96082000 قلم و قلمهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكهاي متخلخل 20,149 6,746,973,730 Rls. 160,642 $
88 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 40117090 سایر 59,844 6,600,571,560 Rls. 175,901 $
89 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 17,319 6,456,967,354 Rls. 150,494 $
90 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 40118090 سایر 31,950 6,412,334,830 Rls. 150,783 $
91 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 11,340 6,228,052,726 Rls. 148,287 $
92 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 79,021 6,184,074,522 Rls. 147,240 $
93 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 36,197 6,174,814,846 Rls. 770,664 $
94 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 20,000 6,021,905,680 Rls. 141,492 $
95 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 84,064 5,895,578,927 Rls. 135,397 $
96 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 168,852 5,870,900,864 Rls. 139,783 $
97 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84781000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن يا تغييرشکل دا دن توتون و تنباکو، غير مذکور در جاي ديگرا ين فصل 39,870 5,833,260,000 Rls. 138,887 $
98 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 88,335 5,598,147,849 Rls. 133,035 $
99 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 94,660 5,545,025,500 Rls. 130,439 $
100 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 28,841 5,510,887,707 Rls. 132,437 $
مجموع کل
3,681,046,099,420 ريال
مجموع کل
91,105,981 دلار