آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 1,158,800 139,128,876,199 Rls. 3,203,580 $
2 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 1,131,794 127,640,252,245 Rls. 3,039,053 $
3 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 485,914 120,028,509,628 Rls. 2,857,821 $
4 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 1,000,360 112,547,627,414 Rls. 2,679,706 $
5 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 245,952 108,273,924,000 Rls. 2,577,951 $
6 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 948,426 103,963,223,325 Rls. 2,475,315 $
7 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 840,767 103,624,429,378 Rls. 2,467,248 $
8 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 918,111 102,686,373,929 Rls. 2,704,953 $
9 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 359,246 100,346,983,790 Rls. 2,409,271 $
10 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 798,191 92,086,915,072 Rls. 2,192,546 $
11 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 1,023,452 89,706,605,713 Rls. 2,086,335 $
12 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 356,306 80,295,427,735 Rls. 1,893,977 $
13 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 1,353,600 70,222,818,528 Rls. 1,671,971 $
14 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 310,241 68,548,031,382 Rls. 1,632,095 $
15 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 280,074 60,708,023,072 Rls. 1,445,429 $
16 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 20083000 مرکبات، آماده يا محفوظ شده (به استثناي آن ها که مشمول شماره 2006 و 2007 مي باشند) 1,381,920 55,781,622,862 Rls. 1,328,135 $
17 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 458,114 54,894,943,604 Rls. 1,302,207 $
18 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 461,777 54,647,343,284 Rls. 1,301,127 $
19 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 133,706 52,552,189,372 Rls. 1,251,243 $
20 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 20083000 مرکبات، آماده يا محفوظ شده (به استثناي آن ها که مشمول شماره 2006 و 2007 مي باشند) 1,180,800 47,940,454,832 Rls. 1,141,440 $
21 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 129,441 42,194,239,518 Rls. 1,004,626 $
22 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 177,518 40,203,601,721 Rls. 955,408 $
23 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 162,774 37,404,837,583 Rls. 864,295 $
24 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 147,966 31,377,564,999 Rls. 747,084 $
25 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 142,590 28,928,876,839 Rls. 688,783 $
26 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 122,220 25,961,216,822 Rls. 618,124 $
27 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 32082040 مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 254,680 20,649,788,120 Rls. 491,661 $
28 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 31,155 20,517,917,861 Rls. 488,522 $
29 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 11,447 19,688,503,857 Rls. 468,773 $
30 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 350,000 17,905,012,000 Rls. 426,310 $
31 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 17,016 13,983,883,313 Rls. 332,950 $
32 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 145,325 13,588,700,798 Rls. 317,716 $
33 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 20083000 مرکبات، آماده يا محفوظ شده (به استثناي آن ها که مشمول شماره 2006 و 2007 مي باشند) 328,000 13,502,910,480 Rls. 321,498 $
34 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 108,902 13,290,785,614 Rls. 316,447 $
35 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 93,442 11,242,741,986 Rls. 297,699 $
36 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 91,526 11,031,763,680 Rls. 262,661 $
37 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 12129990 سایر/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري 74,000 10,006,249,200 Rls. 226,951 $
38 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 32082040 مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 134,680 9,810,293,220 Rls. 233,578 $
39 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 55082000 نخ دوخت ازا لياف مصنوعي غيريکسره براي خرده فروشي 56,849 9,404,523,520 Rls. 223,156 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 29181400 اسيد سيتريك 250,000 9,226,565,500 Rls. 219,680 $
41 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 72,576 9,034,326,202 Rls. 215,103 $
42 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 55082000 نخ دوخت ازا لياف مصنوعي غيريکسره براي خرده فروشي 56,850 8,641,490,000 Rls. 205,750 $
43 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 39072090 ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر 112,000 8,102,782,800 Rls. 192,923 $
44 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 81,071 8,008,440,000 Rls. 190,678 $
45 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 20083000 مرکبات، آماده يا محفوظ شده (به استثناي آن ها که مشمول شماره 2006 و 2007 مي باشند) 214,848 7,974,503,526 Rls. 189,870 $
46 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 39072090 ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر 112,000 7,856,262,400 Rls. 187,054 $
47 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان (LED) ساخته شده اند 41,275 7,301,634,500 Rls. 173,848 $
48 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 12129910 خرنوب و همچنین دانه خرنوب/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sat 72,000 7,266,684,000 Rls. 173,016 $
49 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 58,522 7,265,989,523 Rls. 173,000 $
50 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 55,388 7,168,738,940 Rls. 164,884 $
51 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 14,765 7,083,887,940 Rls. 162,848 $
52 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 58,842 7,082,840,822 Rls. 160,645 $
53 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 22,000 6,985,246,517 Rls. 166,315 $
54 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 39072090 ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر 96,000 6,894,547,200 Rls. 164,156 $
55 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 55082000 نخ دوخت ازا لياف مصنوعي غيريکسره براي خرده فروشي 37,900 6,289,310,720 Rls. 149,745 $
56 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 9,420 5,017,727,191 Rls. 119,470 $
57 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 72112390 ساير محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده داراي کمتر از 25%درصدوزني کربن باضخامت بيش از5/0ميليمتر و بيشتر وپهناي كمتر از600ميلي متر 167,340 4,974,480,459 Rls. 117,684 $
58 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 38123100 ک ک مخلوط­های الیگومرها از 4.2.2- تری متیل1-2.1-دی­هیدروکوئینولین (TMQ) 48,000 4,912,272,000 Rls. 116,959 $
59 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 24,000 4,495,833,600 Rls. 107,044 $
60 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 12060090 ساير 107,500 4,457,413,450 Rls. 106,129 $
61 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 37,094 4,368,417,581 Rls. 104,010 $
62 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 11,237 4,063,615,860 Rls. 96,753 $
63 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 72241090 ساير 99,060 4,025,421,972 Rls. 95,843 $
64 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 6,275 3,999,801,894 Rls. 95,052 $
65 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 29339999 ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر 14,000 3,982,818,000 Rls. 93,802 $
66 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 6,161 3,943,292,804 Rls. 89,437 $
67 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 69099010 گلوله هاي سراميکي که داراي بيش از50%وزني آلومين ويا مخلوط يا ترکيبي از آلومين و سيليس باشد 75,000 3,827,999,560 Rls. 91,143 $
68 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 39100090 ساير 48,600 3,687,451,614 Rls. 87,797 $
69 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 6,800 3,619,129,500 Rls. 86,170 $
70 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,250 3,617,400,000 Rls. 86,129 $
71 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 21,350 3,569,672,700 Rls. 97,211 $
72 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج با پهناي کمتر از600،mmکه در جاي ديگرذکرنشده. 123,522 3,537,942,499 Rls. 93,877 $
73 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 24,000 3,372,624,000 Rls. 80,301 $
74 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84659600 ماشين هاي شکاف دا دن، بريدن بصورت تخته هاي نازک ياورقه ورقه كردن چوب، چوب پنبه، استخوان، كائوچو، مواد پلاستيكي سخت و غيره 39,000 3,364,068,834 Rls. 80,097 $
75 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 55082000 نخ دوخت ازا لياف مصنوعي غيريکسره براي خرده فروشي 22,660 3,322,195,200 Rls. 79,100 $
76 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 29181400 اسيد سيتريك 100,000 3,219,216,000 Rls. 76,648 $
77 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600،mmروکش شده. 79,868 3,110,815,200 Rls. 74,067 $
78 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 17025000 فروکتوز خالص از نظر شيميائي 75,000 3,045,716,627 Rls. 72,517 $
79 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 29033990 ساير 15,504 2,871,717,000 Rls. 68,374 $
80 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان (LED) ساخته شده اند 26,813 2,771,909,784 Rls. 65,998 $
81 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 12,000 2,770,329,600 Rls. 73,250 $
82 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غير از دي برومواتيلن 15,504 2,766,164,400 Rls. 65,638 $
83 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 11,135 2,705,917,725 Rls. 64,427 $
84 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 29161100 کاسيد اكريليك و املاح آن 35,000 2,680,412,000 Rls. 63,698 $
85 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 94054030 وسايل و چراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند. 12,213 2,606,556,960 Rls. 62,061 $
86 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 11,400 2,580,464,150 Rls. 61,440 $
87 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 4,350 2,485,403,900 Rls. 57,136 $
88 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 21,319 2,441,497,246 Rls. 58,131 $
89 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 21,581 2,434,857,184 Rls. 57,973 $
90 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15,000 2,371,336,800 Rls. 56,460 $
91 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15,000 2,328,504,150 Rls. 55,441 $
92 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 21,775 2,284,071,856 Rls. 54,383 $
93 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 94059200 اجراء و قطعات ا ز پلاستيک، براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 1,355 2,161,630,605 Rls. 51,468 $
94 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 29161100 کاسيد اكريليك و املاح آن 32,000 2,094,460,800 Rls. 49,868 $
95 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 17,756 2,084,766,400 Rls. 49,637 $
96 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 1,700 1,920,555,000 Rls. 45,728 $
97 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 39100090 ساير 24,300 1,897,108,290 Rls. 43,612 $
98 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 29161100 کاسيد اكريليك و املاح آن 32,000 1,858,456,320 Rls. 44,249 $
99 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 6,368 1,840,427,865 Rls. 41,942 $
100 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 2,844 1,809,510,338 Rls. 43,084 $
مجموع کل
2,399,802,622,003 ريال
مجموع کل
57,218,398 دلار