آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 342,268 71,728,789,441 Rls. 1,707,828 $
2 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 463,781 67,096,114,357 Rls. 1,597,526 $
3 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 364,007 52,034,014,987 Rls. 1,238,905 $
4 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتر از150 گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 372,391 50,552,618,164 Rls. 1,203,634 $
5 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 335,053 48,126,757,832 Rls. 1,145,875 $
6 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39269092 نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند 163,660 45,872,905,505 Rls. 1,092,212 $
7 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 212,180 43,473,440,564 Rls. 1,035,083 $
8 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 290,935 41,332,309,203 Rls. 984,102 $
9 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 188,600 27,073,922,455 Rls. 644,617 $
10 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 185,000 26,847,579,250 Rls. 639,228 $
11 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 35030090 ساير 110,000 24,086,865,000 Rls. 569,534 $
12 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39269092 نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند 85,056 23,813,802,509 Rls. 566,995 $
13 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتر از150 گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 192,716 23,021,793,949 Rls. 548,138 $
14 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 35030090 ساير 100,000 21,634,167,000 Rls. 515,099 $
15 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 184,740 17,535,890,280 Rls. 417,521 $
16 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 35030090 ساير 80,000 17,307,000,000 Rls. 412,071 $
17 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 35030090 ساير 80,000 17,194,680,000 Rls. 409,397 $
18 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 35030090 ساير 80,000 17,154,360,000 Rls. 408,437 $
19 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتر از150 گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 125,090 17,117,415,178 Rls. 407,558 $
20 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 124,416 16,723,062,499 Rls. 398,168 $
21 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 140,660 15,355,684,855 Rls. 365,612 $
22 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38231100 اسيد استئاريك 336,000 14,854,822,762 Rls. 353,686 $
23 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 106,602 14,607,341,777 Rls. 347,794 $
24 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 30,144 14,512,994,275 Rls. 345,548 $
25 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 68,744 14,404,056,495 Rls. 342,954 $
26 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 84189100 مبل هاي طراحي شده براي کارگذا شتن تجهيزات سردکننده يامنجمدکننده 155,520 14,144,058,000 Rls. 336,763 $
27 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 109,600 14,030,819,759 Rls. 334,068 $
28 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 208,220 13,224,436,390 Rls. 314,121 $
29 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 209,140 12,583,832,026 Rls. 299,615 $
30 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 59039020 نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 49,416 11,680,929,671 Rls. 278,118 $
31 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 59039020 نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 49,502 11,431,793,831 Rls. 272,185 $
32 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 105,800 10,751,172,430 Rls. 250,674 $
33 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 104,000 10,650,699,072 Rls. 253,588 $
34 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 24,000 9,344,160,000 Rls. 222,480 $
35 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 59039020 نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 39,528 9,159,248,738 Rls. 218,077 $
36 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 33,980 9,113,105,580 Rls. 216,979 $
37 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 31,000 8,812,978,200 Rls. 209,833 $
38 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 67,000 8,578,927,320 Rls. 204,260 $
39 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 94054020 چراغ هاي ضد انفجار 9,925 8,543,412,108 Rls. 203,415 $
40 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 129,360 8,367,941,837 Rls. 191,391 $
41 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 72222000 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده. 43,773 8,347,877,116 Rls. 198,759 $
42 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 15,600 8,109,645,528 Rls. 193,087 $
43 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 52,000 8,004,986,719 Rls. 190,594 $
44 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 43,300 7,450,110,486 Rls. 168,975 $
45 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 15,540 7,404,785,913 Rls. 176,304 $
46 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 45,000 7,059,507,000 Rls. 168,084 $
47 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 48115100 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي (بجزچسبها) سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از 150 گرم 47,356 6,811,835,780 Rls. 162,187 $
48 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 72285000 ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 60,329 6,115,228,380 Rls. 145,601 $
49 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 61,138 6,103,164,349 Rls. 145,313 $
50 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 48115100 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي (بجزچسبها) سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از 150 گرم 40,342 5,888,934,090 Rls. 140,213 $
51 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 48115100 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي (بجزچسبها) سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از 150 گرم 44,971 5,877,241,393 Rls. 137,415 $
52 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 93,444 5,622,982,744 Rls. 133,881 $
53 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسو بر اساس پلي استرها 104,000 5,522,017,925 Rls. 131,476 $
54 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 72024990 فروکروم داراي وزن بيش از5/0%کربن ولي كمتريا مساوي 4% 10,000 5,373,002,400 Rls. 127,929 $
55 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 21,800 5,287,484,615 Rls. 125,893 $
56 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 27,786 5,190,959,128 Rls. 123,594 $
57 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 53,759 5,085,012,768 Rls. 120,598 $
58 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 12,000 4,866,720,000 Rls. 111,879 $
59 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 48115100 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي (بجزچسبها) سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از 150 گرم 38,029 4,839,763,896 Rls. 115,232 $
60 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 21,200 4,823,108,615 Rls. 114,836 $
61 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسو بر اساس پلي استرها 53,000 4,759,133,737 Rls. 113,313 $
62 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول) 59,400 4,674,368,025 Rls. 111,294 $
63 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 84189100 مبل هاي طراحي شده براي کارگذا شتن تجهيزات سردکننده يامنجمدکننده 51,840 4,623,318,000 Rls. 110,079 $
64 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 69,780 4,472,095,172 Rls. 104,561 $
65 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 24,000 4,399,538,040 Rls. 104,751 $
66 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 24,000 4,394,026,080 Rls. 104,620 $
67 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 43,083 4,349,578,414 Rls. 103,561 $
68 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32041290 موادرنگي اسيدي حتي متاليزه وفرآورده هابر اساس اين مواد، فرآورده هاي مواد رنگي دندانه، غير مذكور در جاي ديگر 360 4,333,967,711 Rls. 103,189 $
69 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32081050 مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها 67,000 4,249,355,325 Rls. 101,175 $
70 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 45,200 4,239,355,494 Rls. 100,937 $
71 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38231100 اسيد استئاريك 72,000 3,337,032,470 Rls. 79,453 $
72 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 23,375 3,206,690,820 Rls. 76,350 $
73 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 72222000 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده. 16,649 3,133,112,377 Rls. 74,598 $
74 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39269092 نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند 10,684 3,130,379,353 Rls. 74,533 $
75 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 104,500 3,072,623,950 Rls. 70,635 $
76 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 28413000 دي کرومات سديم 22,000 3,008,684,140 Rls. 71,635 $
77 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 46,160 2,956,947,577 Rls. 70,404 $
78 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 13,000 2,917,005,437 Rls. 69,453 $
79 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 35,225 2,819,638,615 Rls. 67,135 $
80 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 300,000 2,784,928,687 Rls. 66,307 $
81 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 29109000 ا پواکسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه) و مشتقات هالوژنه وسولفونه نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذکور در جاي ديگر. 19,440 2,699,677,512 Rls. 64,278 $
82 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 23,341 2,550,957,891 Rls. 60,737 $
83 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 48219000 انواع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا، غير از چاپ شده 3,120 2,548,347,285 Rls. 60,675 $
84 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 72285000 ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 25,217 2,505,234,308 Rls. 59,648 $
85 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 43,800 2,443,727,322 Rls. 58,184 $
86 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 94034000 مبل هاي چوبي از انواعي که در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند 4,881 2,039,168,730 Rls. 48,552 $
87 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 2,520 1,989,640,800 Rls. 47,373 $
88 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 48219000 انواع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا، غير از چاپ شده 2,484 1,839,135,566 Rls. 43,789 $
89 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 72223000 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، که در جاي ديگرذکرنشده. 24,662 1,787,778,672 Rls. 41,480 $
90 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 22,018 1,775,873,260 Rls. 41,825 $
91 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 6,688 1,752,684,964 Rls. 41,731 $
92 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسو بر اساس پلي استرها 27,200 1,687,722,000 Rls. 40,184 $
93 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 157,500 1,606,663,151 Rls. 38,254 $
94 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 72223000 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، که در جاي ديگرذکرنشده. 24,519 1,558,685,801 Rls. 37,112 $
95 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 17,600 1,513,131,840 Rls. 36,027 $
96 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 17,600 1,450,662,400 Rls. 32,902 $
97 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 17,600 1,427,571,200 Rls. 32,818 $
98 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 17,600 1,397,580,800 Rls. 32,838 $
99 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 17,600 1,349,089,280 Rls. 32,121 $
100 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 23,080 1,340,502,118 Rls. 31,917 $
مجموع کل
1,139,789,886,468 ريال
مجموع کل
27,095,367 دلار