آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 78,707 147,262,295,785 Rls. 3,506,246 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 58,899 102,716,495,600 Rls. 2,445,631 $
3 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84222000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تميزکردن يا خشک کردن بطري يا سايرظروف 84,260 88,413,536,610 Rls. 2,105,085 $
4 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 49,620 80,015,735,514 Rls. 1,905,137 $
5 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 17,259 22,377,349,443 Rls. 532,794 $
6 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكور دررديف هاي 84433210و84433220 3,433 15,517,128,000 Rls. 369,455 $
7 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 114,400 14,620,249,466 Rls. 348,101 $
8 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک براي کاربرروي فلزات يا کربورهاي فلزي 69,690 14,514,048,380 Rls. 345,572 $
9 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 13022000 مواد پکتيني، پکتينات ها و پکتات ها 20,000 13,414,740,000 Rls. 319,399 $
10 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 13022000 مواد پکتيني، پکتينات ها و پکتات ها 20,000 12,977,377,000 Rls. 308,985 $
11 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 40,832 10,084,316,995 Rls. 240,104 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 66,000 9,501,374,860 Rls. 226,223 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 56,160 5,348,678,400 Rls. 127,349 $
14 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 9,378 5,329,240,793 Rls. 126,887 $
15 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 94054020 چراغ هاي ضد انفجار 5,810 5,307,918,952 Rls. 126,379 $
16 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 34039910 روان كننده سيليكوني 45,415 5,186,150,092 Rls. 119,140 $
17 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 2,610 4,965,043,901 Rls. 118,215 $
18 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 26,503 4,524,578,625 Rls. 107,728 $
19 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 94054020 چراغ هاي ضد انفجار 856 4,139,938,770 Rls. 96,054 $
20 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 6,747 4,134,299,723 Rls. 98,435 $
21 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 36,000 4,118,551,344 Rls. 98,060 $
22 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 34039910 روان كننده سيليكوني 35,319 3,943,268,952 Rls. 93,888 $
23 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 13,500 3,884,198,780 Rls. 92,481 $
24 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 44,160 3,782,128,044 Rls. 90,051 $
25 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 38249990 سایر 23,000 3,037,620,800 Rls. 72,324 $
26 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 69099010 گلوله هاي سراميکي که داراي بيش از50%وزني آلومين ويا مخلوط يا ترکيبي از آلومين و سيليس باشد 50,000 2,954,253,920 Rls. 70,339 $
27 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 14,028 2,840,270,717 Rls. 67,625 $
28 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 904 2,577,733,830 Rls. 61,375 $
29 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 11,786 2,477,949,286 Rls. 58,999 $
30 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 17,500 2,320,202,500 Rls. 54,516 $
31 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 5,500 2,225,310,030 Rls. 52,984 $
32 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 18,000 2,140,190,073 Rls. 50,957 $
33 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 32071030 جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک 3,920 2,127,185,400 Rls. 50,647 $
34 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 18,000 2,061,025,623 Rls. 48,979 $
35 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 83091000 طشتک ا ز فلز معمولي. 21,243 2,045,009,610 Rls. 48,691 $
36 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 22,080 2,036,840,256 Rls. 46,418 $
37 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 13,250 2,016,075,807 Rls. 48,002 $
38 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 18,000 2,013,526,953 Rls. 47,941 $
39 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 22,080 2,008,860,480 Rls. 46,609 $
40 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 22,080 1,904,668,776 Rls. 45,349 $
41 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 12,420 1,701,721,440 Rls. 40,517 $
42 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 28261900 فلوئورورهابه غير از الومينيوم 2,500 1,684,315,500 Rls. 40,103 $
43 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 5,260 1,297,155,871 Rls. 30,885 $
44 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 20,740 1,164,631,024 Rls. 27,729 $
45 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 20,740 1,132,201,831 Rls. 30,042 $
46 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 69039010 قطعات چيدمان واگنهاي كوره ها از جنس ري كريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 3,364 1,023,279,004 Rls. 24,364 $
47 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 149 884,943,567 Rls. 21,070 $
48 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 4,000 863,626,724 Rls. 20,563 $
49 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 554 792,705,273 Rls. 18,874 $
50 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84806000 قالب براي مواد معدني. 1,456 765,216,000 Rls. 18,219 $
51 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84399900 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن يا تکميل کردن کاغذ يا مقواغير مذكور در جاي ديگر 74 671,792,874 Rls. 15,995 $
52 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 83091000 طشتک ا ز فلز معمولي. 6,276 616,855,329 Rls. 14,687 $
53 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك، براي جاده، راه هاي آبي داخلي، تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري يا باند فرودگاه 590 605,653,165 Rls. 13,923 $
54 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 7,380 570,633,408 Rls. 13,587 $
55 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,200 522,860,520 Rls. 12,449 $
56 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 1,380 503,256,382 Rls. 11,982 $
57 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 69 477,522,158 Rls. 11,370 $
58 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 578 459,440,034 Rls. 10,821 $
59 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 1,416 443,487,702 Rls. 10,559 $
60 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک براي کاربرروي فلزات يا کربورهاي فلزي 40 304,803,567 Rls. 7,257 $
61 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 344 295,454,002 Rls. 7,035 $
62 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84806000 قالب براي مواد معدني. 1,480 287,210,246 Rls. 6,838 $
63 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 29182190 ساير انواع اسيد ساليسيليك واملاح ان 1,500 156,247,140 Rls. 3,720 $
64 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 94054090 ساير چراغ ها و وسايل روشنايي برقي غير مذكور در جاي ديگر 188 146,633,427 Rls. 3,491 $
65 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 38249940 پاک­کننده­های صنعتی 320 130,563,740 Rls. 3,109 $
66 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 420 80,935,281 Rls. 1,927 $
67 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 70 64,341,947 Rls. 1,532 $
68 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 104 62,827,744 Rls. 1,496 $
69 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 50 47,586,724 Rls. 1,133 $
70 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 1,000 46,124,100 Rls. 1,051 $
71 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 114 37,098,425 Rls. 872 $
72 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 19 4,069,660 Rls. 96 $
مجموع کل
640,710,561,899 ريال
مجموع کل
15,246,450 دلار
[1]