آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 310,251 116,800,363,042 Rls. 2,776,012 $
2 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 224,181 74,167,748,514 Rls. 1,716,308 $
3 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 317,431 62,107,986,242 Rls. 1,418,398 $
4 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 155,774 60,924,362,544 Rls. 1,450,580 $
5 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 224,200 59,988,922,848 Rls. 1,389,830 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 89,995 49,690,075,389 Rls. 1,183,097 $
7 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 81,175 48,467,488,712 Rls. 1,153,989 $
8 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 75,600 47,271,146,188 Rls. 1,101,900 $
9 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 80,640 46,929,321,138 Rls. 1,117,364 $
10 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 9,115 44,994,649,042 Rls. 1,071,300 $
11 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 136,490 42,811,601,414 Rls. 1,019,323 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 202,583 42,266,731,042 Rls. 1,006,350 $
13 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 147,000 40,799,123,820 Rls. 941,436 $
14 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 125,466 38,519,126,298 Rls. 917,122 $
15 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 119,540 31,856,228,972 Rls. 722,528 $
16 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 73,993 25,985,980,076 Rls. 618,714 $
17 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 76,500 25,664,007,678 Rls. 603,675 $
18 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 105,916 22,339,943,088 Rls. 523,289 $
19 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 24031900 ساير تنباكوي سيگار غير مذكور 96,000 21,454,386,240 Rls. 510,819 $
20 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 79,693 20,467,387,820 Rls. 484,206 $
21 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 108,746 20,044,183,625 Rls. 477,242 $
22 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 101,668 19,396,874,654 Rls. 461,830 $
23 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 8,910 19,305,654,900 Rls. 459,658 $
24 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 85,750 18,031,872,423 Rls. 411,265 $
25 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 59,660 16,902,471,856 Rls. 391,483 $
26 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 36,180 16,501,242,822 Rls. 392,886 $
27 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 49,516 13,290,437,869 Rls. 316,439 $
28 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 63,055 12,232,005,656 Rls. 291,238 $
29 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 70,430 11,987,045,140 Rls. 285,406 $
30 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 42,000 11,625,377,400 Rls. 267,250 $
31 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 40,740 11,617,802,799 Rls. 268,080 $
32 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 40,800 10,566,991,512 Rls. 251,595 $
33 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 22,100 10,255,237,664 Rls. 244,172 $
34 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 37,300 9,899,224,322 Rls. 235,695 $
35 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32082020 لعاب، لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موادغذا يي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 144,000 9,679,407,870 Rls. 230,462 $
36 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 20,340 9,505,843,037 Rls. 223,878 $
37 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32082020 لعاب، لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موادغذا يي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 144,000 9,413,391,404 Rls. 239,330 $
38 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 14,020 9,283,576,811 Rls. 221,037 $
39 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 1,707 9,074,115,800 Rls. 216,050 $
40 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 138,000 8,226,271,620 Rls. 195,864 $
41 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 1,184 8,190,751,800 Rls. 195,017 $
42 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 59,893 8,157,767,109 Rls. 194,232 $
43 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32082020 لعاب، لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موادغذا يي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 108,000 7,821,871,783 Rls. 186,235 $
44 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 260,000 7,585,968,000 Rls. 180,618 $
45 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 7,138 7,396,092,500 Rls. 176,097 $
46 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 38,039 7,313,678,806 Rls. 174,136 $
47 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 39,429 7,153,142,876 Rls. 170,313 $
48 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 115,000 6,901,570,214 Rls. 164,323 $
49 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 14,400 6,811,209,636 Rls. 162,172 $
50 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029090 ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر 20,800 6,574,505,600 Rls. 156,536 $
51 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 4,162 6,479,659,921 Rls. 154,277 $
52 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت مواد افزودني رنگ 54,000 6,458,492,880 Rls. 153,774 $
53 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 9,720 6,437,736,419 Rls. 152,300 $
54 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32082020 لعاب، لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موادغذا يي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 90,000 6,274,129,103 Rls. 149,384 $
55 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 20083000 مرکبات، آماده يا محفوظ شده (به استثناي آن ها که مشمول شماره 2006 و 2007 مي باشند) 184,800 6,255,879,687 Rls. 146,268 $
56 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32082020 لعاب، لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موادغذا يي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 90,000 6,210,224,966 Rls. 147,862 $
57 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 75062000 صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ازآلياژ هاي نيکل 5,738 6,004,666,429 Rls. 142,968 $
58 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 43,550 5,986,931,926 Rls. 142,546 $
59 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 12,960 5,850,886,002 Rls. 139,307 $
60 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 908 5,689,387,800 Rls. 135,461 $
61 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 30,707 5,689,387,629 Rls. 135,461 $
62 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 72222000 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده. 18,762 5,289,488,191 Rls. 125,940 $
63 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 31,000 5,284,709,500 Rls. 125,826 $
64 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 125,292 5,262,307,692 Rls. 125,293 $
65 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي 16,200 5,249,815,092 Rls. 124,996 $
66 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 30,070 5,039,867,315 Rls. 119,997 $
67 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 72222000 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده. 16,191 4,953,869,722 Rls. 117,950 $
68 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 29291090 ساير ایزو سیانات ها 43,200 4,825,020,960 Rls. 114,881 $
69 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ، كاغذ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 13,500 4,766,722,380 Rls. 110,533 $
70 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 26,409 4,766,157,000 Rls. 108,618 $
71 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 7,840 4,710,707,751 Rls. 112,161 $
72 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 10,080 4,579,104,475 Rls. 109,026 $
73 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 20,320 4,418,193,348 Rls. 105,195 $
74 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 37,000 4,161,462,073 Rls. 99,082 $
75 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 24,200 4,103,401,700 Rls. 97,700 $
76 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 23,800 4,038,981,600 Rls. 96,166 $
77 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 24,000 4,031,720,000 Rls. 95,993 $
78 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 36,000 4,020,850,800 Rls. 95,735 $
79 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32082020 لعاب، لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موادغذا يي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 54,000 3,906,803,598 Rls. 93,019 $
80 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 650 3,642,777,600 Rls. 86,733 $
81 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 21,285 3,549,904,198 Rls. 84,522 $
82 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 72024920 فروکروم داراي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتر از5/0درصدکربن 22,000 3,415,126,275 Rls. 81,313 $
83 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 25,875 3,394,283,145 Rls. 80,816 $
84 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 21,733 3,352,534,008 Rls. 77,359 $
85 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 11,640 3,310,383,500 Rls. 76,101 $
86 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 645 3,296,636,277 Rls. 78,491 $
87 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 23,420 3,235,533,000 Rls. 74,987 $
88 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 112,462 3,231,318,986 Rls. 76,936 $
89 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره) 45,100 3,116,137,145 Rls. 74,194 $
90 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ، كاغذ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 8,738 3,108,977,214 Rls. 71,748 $
91 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029090 ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر 9,300 2,944,338,150 Rls. 70,103 $
92 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 100,440 2,935,278,648 Rls. 69,888 $
93 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 11052000 فلس، دانه هاي ريز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه از سيب زميني 38,624 2,922,286,950 Rls. 69,578 $
94 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 55,800 2,853,743,130 Rls. 67,946 $
95 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ، كاغذ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 9,300 2,793,383,245 Rls. 66,509 $
96 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33029090 ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر 8,742 2,721,083,001 Rls. 64,788 $
97 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 10,000 2,685,041,775 Rls. 63,930 $
98 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 10,910 2,673,462,980 Rls. 63,654 $
99 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 1,368 2,666,928,512 Rls. 63,498 $
100 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 32082020 لعاب، لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موادغذا يي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 36,000 2,643,313,792 Rls. 62,936 $
مجموع کل
1,469,491,205,105 ريال
مجموع کل
34,670,528 دلار