آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 18,278 138,414,075,520 Rls. 3,295,573 $
2 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 17,741 137,177,298,720 Rls. 3,186,616 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85419000 اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 17,203 128,140,217,907 Rls. 3,050,958 $
4 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 8,602 63,073,163,059 Rls. 1,501,742 $
5 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85419000 اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 8,208 59,909,179,618 Rls. 1,426,409 $
6 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 6,400 39,278,389,664 Rls. 935,200 $
7 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 36,494 35,549,977,550 Rls. 844,819 $
8 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85419000 اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 211,870 34,255,702,886 Rls. 815,613 $
9 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 4,301 32,797,936,640 Rls. 779,419 $
10 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 19,900 30,812,140,000 Rls. 733,622 $
11 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 7,245 30,691,611,585 Rls. 727,893 $
12 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 8,410 30,640,048,560 Rls. 729,525 $
13 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 7,920 30,037,311,600 Rls. 712,375 $
14 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85419000 اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 172,545 27,037,564,259 Rls. 641,569 $
15 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 1,239,850 24,424,100,603 Rls. 568,875 $
16 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودکار 3,750 17,961,884,784 Rls. 427,664 $
17 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 971,808 12,520,990,180 Rls. 298,119 $
18 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 2,550 12,081,798,000 Rls. 287,662 $
19 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84864000 ماشين ها و دستگاه هامشخص شده درياداشت 9 (ج) فصل 84 50,860 11,875,677,572 Rls. 282,754 $
20 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها و مشتقات آن ها 37,400 11,511,698,467 Rls. 268,327 $
21 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 70195100 پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه به پهناي برا بر يا کمتر از 30 سانتيمتر. 19,248 11,348,672,858 Rls. 258,630 $
22 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 5,400 9,701,535,000 Rls. 230,989 $
23 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 5,150 9,002,199,885 Rls. 241,352 $
24 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 57,345 8,897,284,227 Rls. 211,840 $
25 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 11,268 8,580,704,000 Rls. 227,641 $
26 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 53,191 8,562,437,912 Rls. 203,868 $
27 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 4,000 8,172,779,181 Rls. 191,087 $
28 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 50,829 8,163,874,039 Rls. 194,378 $
29 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21069010 استابيلايزر 22,500 7,684,796,430 Rls. 182,971 $
30 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 1,540 7,629,426,000 Rls. 181,653 $
31 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 40,790 7,492,373,334 Rls. 178,390 $
32 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 38,622 6,560,072,685 Rls. 173,455 $
33 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85419000 اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 27,621 6,257,151,927 Rls. 148,980 $
34 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 19,407 6,116,938,028 Rls. 165,082 $
35 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 38249990 سایر 314,000 6,107,676,800 Rls. 145,421 $
36 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 423,609 5,888,701,050 Rls. 140,207 $
37 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 9,000 5,799,363,750 Rls. 135,594 $
38 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 14,744 5,772,587,440 Rls. 152,633 $
39 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلو ولت آمپر و حداكثر 10000 كيلو ولت آمپر 22,400 5,593,702,184 Rls. 150,469 $
40 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 9,000 5,537,336,250 Rls. 131,841 $
41 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آن ها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 40,981 5,528,726,644 Rls. 131,636 $
42 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21069010 استابيلايزر 21,120 5,526,351,443 Rls. 131,580 $
43 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 70195100 پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه به پهناي برا بر يا کمتر از 30 سانتيمتر. 9,624 5,250,828,910 Rls. 125,020 $
44 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 70195100 پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه به پهناي برا بر يا کمتر از 30 سانتيمتر. 9,337 5,128,330,577 Rls. 122,103 $
45 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 9,945 5,092,844,200 Rls. 121,258 $
46 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 70195100 پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه به پهناي برا بر يا کمتر از 30 سانتيمتر. 8,799 4,815,063,455 Rls. 114,644 $
47 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85271310 دستگاه پخش را ديويي داراي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 و غيره 17,812 4,537,202,500 Rls. 104,304 $
48 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39100090 ساير 21,000 4,481,568,000 Rls. 106,704 $
49 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 37,800 4,343,764,320 Rls. 103,423 $
50 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 8,700 4,158,377,632 Rls. 110,922 $
51 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 7,492 4,109,572,300 Rls. 97,847 $
52 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 32,445 4,050,516,483 Rls. 96,441 $
53 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 2,849 4,035,938,312 Rls. 96,094 $
54 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه و همانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 25,200 3,763,200,000 Rls. 89,600 $
55 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39072090 ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر 8,000 3,720,942,400 Rls. 88,594 $
56 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 18,610 3,618,010,379 Rls. 85,210 $
57 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 18,327 3,362,050,496 Rls. 80,049 $
58 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 16,479 3,275,781,014 Rls. 76,004 $
59 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84713090 ماشين خودکار دا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا 10kg باوا حدپردا زش، صفحه کليد ويك صفحه نمايش غير مذکور در جاي ديگر 40 3,176,089,044 Rls. 75,621 $
60 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21069010 استابيلايزر 15,000 3,021,669,700 Rls. 71,945 $
61 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 25,200 2,981,601,510 Rls. 70,713 $
62 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85366910 کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک 984 2,640,014,147 Rls. 62,858 $
63 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 16,444 2,555,541,677 Rls. 60,731 $
64 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85189090 اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 30,242 2,143,693,065 Rls. 51,040 $
65 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 19,705 2,110,499,909 Rls. 50,250 $
66 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 506 2,088,311,565 Rls. 49,183 $
67 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم 21,000 2,076,232,000 Rls. 49,434 $
68 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85271200 راديو پخشهاي جيبي (Pocketsize) 19,236 1,974,814,128 Rls. 52,389 $
69 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 19,727 1,862,080,506 Rls. 49,768 $
70 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85051900 آهن رباهاي دا ئم و اشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي) بجز ازفلز 17,850 1,640,895,760 Rls. 37,722 $
71 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85098090 ساير لوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 6,942 1,553,369,268 Rls. 36,985 $
72 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85051900 آهن رباهاي دا ئم و اشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي) بجز ازفلز 18,205 1,551,310,078 Rls. 36,866 $
73 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 95067000 اسکيت روي يخ و ا سکيت روي زمين، کفش هاي اسکيتينگ داراي ملحقات اسکيت 5,700 1,505,894,112 Rls. 35,855 $
74 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 3,780 1,368,828,720 Rls. 32,591 $
75 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21069010 استابيلايزر 2,475 1,331,581,680 Rls. 31,704 $
76 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 8,717 1,296,052,277 Rls. 30,858 $
77 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 6,947 1,283,916,291 Rls. 34,062 $
78 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 6,307 1,246,480,136 Rls. 28,921 $
79 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85051900 آهن رباهاي دا ئم و اشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي) بجز ازفلز 14,000 1,220,817,168 Rls. 29,067 $
80 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 4,320 1,217,126,020 Rls. 28,979 $
81 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85051900 آهن رباهاي دا ئم و اشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي) بجز ازفلز 14,000 1,212,493,555 Rls. 28,869 $
82 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 70195100 پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه به پهناي برا بر يا کمتر از 30 سانتيمتر. 9,120 1,175,003,273 Rls. 27,867 $
83 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 7,816 1,136,035,064 Rls. 30,144 $
84 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 1,000 1,045,699,200 Rls. 24,898 $
85 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 11,452 1,008,000,000 Rls. 24,000 $
86 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85189090 اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 17,325 1,002,710,382 Rls. 23,874 $
87 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39072090 ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر 2,000 944,418,300 Rls. 24,971 $
88 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85164090 اتوي برقي 3,758 943,899,552 Rls. 22,474 $
89 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176240 كارت شبكه حتي بيکسيم 989 917,892,696 Rls. 21,855 $
90 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 36,800 894,755,200 Rls. 21,304 $
91 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 38249990 سایر 45,760 874,253,952 Rls. 20,816 $
92 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85098090 ساير لوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 5,938 844,188,800 Rls. 22,400 $
93 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85189090 اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 11,617 819,881,046 Rls. 19,446 $
94 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء و قطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 3,300 651,051,225 Rls. 15,501 $
95 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 7,367 644,330,801 Rls. 15,281 $
96 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85366910 کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک 650 620,285,695 Rls. 14,769 $
97 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 506 575,369,902 Rls. 13,646 $
98 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 63029900 شستنيهاي توا لت يا آشپزخانه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 5,197 570,915,915 Rls. 13,593 $
99 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85045090 ساير ا لقا کننده ها غير مذکور در جاي ديگر 103 565,525,339 Rls. 13,465 $
100 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 28272000 کلرورکلسيم 63,000 516,055,334 Rls. 12,287 $
مجموع کل
1,194,669,033,211 ريال
مجموع کل
28,461,650 دلار