آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 168,572 145,292,942,020 Rls. 3,459,356 $
2 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84391000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن خميرا ز مواد سلولزي ا ليافي 7,304 107,781,139,500 Rls. 2,566,219 $
3 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85143000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 44,954 49,711,975,000 Rls. 1,127,511 $
4 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 1,858 46,432,397,172 Rls. 1,105,533 $
5 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 23,015 44,617,379,400 Rls. 1,016,804 $
6 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 90303900 ساير ابزارآلات و دستگاه ها براي اندازه گيري يا آزمايش ولتاژ، جريان، مقاومت يا قدرت داراي وسيله ثبت 5,435 20,090,850,000 Rls. 455,678 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84391000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن خميرا ز مواد سلولزي ا ليافي 682 17,357,184,000 Rls. 413,266 $
8 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 58,128 14,390,994,077 Rls. 342,643 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21069010 استابيلايزر 32,450 11,762,337,840 Rls. 279,139 $
10 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 42,212 11,399,538,991 Rls. 271,156 $
11 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85023990 ساير مجموعه مولدها غير مذکور در جاي ديگر 49,048 9,114,732,023 Rls. 207,720 $
12 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 30,352 8,203,470,228 Rls. 195,321 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 24,990 7,932,318,664 Rls. 188,865 $
14 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 28,489 5,836,166,339 Rls. 137,831 $
15 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 9,500 5,427,663,697 Rls. 129,230 $
16 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 21,650 5,344,322,546 Rls. 122,363 $
17 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 15,372 4,927,792,215 Rls. 117,233 $
18 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,700 3,857,216,493 Rls. 101,989 $
19 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 16,957 3,491,745,498 Rls. 82,606 $
20 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 35029000 آلبومين (غير ازآلبومين تخم پرندگان، البومين شيرولاكتوسرم)، البومينات ها ومشتقات آلبومين 15,180 3,455,631,383 Rls. 82,277 $
21 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 90309000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي مشمول 9030 505 3,232,237,664 Rls. 74,304 $
22 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 7,403 2,907,210,446 Rls. 68,695 $
23 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21069010 استابيلايزر 6,000 2,577,026,606 Rls. 61,358 $
24 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 44,400 2,575,306,000 Rls. 59,202 $
25 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 12,507 2,535,610,848 Rls. 67,981 $
26 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به هم چسباندن لايه هاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 11,110 2,421,661,495 Rls. 56,187 $
27 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 3,157 2,410,324,800 Rls. 57,389 $
28 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 150 2,081,224,962 Rls. 49,553 $
29 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 5,626 1,875,309,119 Rls. 44,650 $
30 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 8,420 1,791,788,001 Rls. 48,038 $
31 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21069010 استابيلايزر 6,750 1,743,497,730 Rls. 41,512 $
32 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 843 1,675,705,678 Rls. 38,007 $
33 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 29211990 ساير املاح مونو آمين غير حلقوي غير مذكور 10,200 1,276,036,320 Rls. 30,382 $
34 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 6,017 1,241,155,208 Rls. 29,551 $
35 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 2,580 1,150,690,364 Rls. 27,222 $
36 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 4,060 1,119,967,629 Rls. 26,305 $
37 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 13,440 1,118,328,463 Rls. 26,457 $
38 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 6,126 1,117,520,068 Rls. 26,608 $
39 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 133 955,260,000 Rls. 22,744 $
40 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84369900 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد 3,701 915,251,022 Rls. 21,792 $
41 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 295 876,419,860 Rls. 20,867 $
42 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 5,140 840,563,350 Rls. 19,502 $
43 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 2,614 813,934,772 Rls. 19,380 $
44 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 74101290 ساير ورق و نوارهاي نازک مسي بدون تکيه گاه ا ز آلياژهاي مس به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 300 742,897,815 Rls. 16,850 $
45 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 14,400 710,383,824 Rls. 16,914 $
46 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 34039910 روان كننده سيليكوني 200 694,998,720 Rls. 16,548 $
47 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84369900 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد 6,927 563,699,501 Rls. 13,422 $
48 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 4,850 510,303,420 Rls. 12,150 $
49 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 1,200 495,368,720 Rls. 11,794 $
50 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 33 470,866,189 Rls. 12,450 $
51 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 1,240 469,173,060 Rls. 11,171 $
52 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 860 391,887,627 Rls. 10,672 $
53 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 1,586 331,402,706 Rls. 7,891 $
54 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84369900 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد 5,195 310,135,600 Rls. 7,384 $
55 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 74101110 ورق نازک (foil) به ضخامت 50 ميکرون و کمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 61 300,902,752 Rls. 7,136 $
56 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 84369900 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد 340 283,330,116 Rls. 6,746 $
57 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 29212190 اتيلن دي آمين و املاح آن 2,160 280,612,512 Rls. 6,681 $
58 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 74101110 ورق نازک (foil) به ضخامت 50 ميکرون و کمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 300 233,704,536 Rls. 5,564 $
59 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 70199091 لوله (غلاف) عايق ا لکتريکي وحرا رتي از الياف شيشه اي 179 100,730,586 Rls. 2,398 $
60 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 48205000 آلبوم براي نمونه يا براي کلکسيون ا زکاغذ يا مقوا 179 26,438,804 Rls. 629 $
61 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 48196000 جعبه هاي کلاسور، کازيه واشياءهمانند از انواع مورداستفاده دردفترکار، مغازه يا همانند...، ازكاغذ يا مقوا 100 18,288,496 Rls. 435 $
مجموع کل
572,614,952,475 ريال
مجموع کل
13,507,261 دلار
[1]