آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 2,905,000 2,863,000,000,000 Rls. 76,283,759 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 1,826,000 1,863,257,200,000 Rls. 44,363,267 $
3 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84295290 ساير ماشين آلات گودبرداري، باقدرت 200اسب بخار وكمتر، با قابليت چرخش 360 درجه، قسمت فوقاني،كه در جاي ديگري مذكور نباشند، 1,400,000 1,701,000,000,000 Rls. 45,294,009 $
4 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84295290 ساير ماشين آلات گودبرداري، باقدرت 200اسب بخار وكمتر، با قابليت چرخش 360 درجه، قسمت فوقاني،كه در جاي ديگري مذكور نباشند، 840,000 1,039,952,195,894 Rls. 24,760,766 $
5 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 498,000 458,453,000,000 Rls. 12,633,392 $
6 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84295290 ساير ماشين آلات گودبرداري، باقدرت 200اسب بخار وكمتر، با قابليت چرخش 360 درجه، قسمت فوقاني،كه در جاي ديگري مذكور نباشند، 280,000 318,828,000,000 Rls. 8,785,812 $
7 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 350,835 100,181,250,000 Rls. 2,385,268 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 125,020 40,850,762,005 Rls. 972,636 $
9 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 127,211 37,173,377,440 Rls. 885,081 $
10 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 102,505 22,110,908,756 Rls. 526,450 $
11 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84286000 نقاله هوا ئي، صندلي هاي بالارو، سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن براي نقاله هاي ريلي 12,105 21,600,264,960 Rls. 514,292 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 42,110 18,866,874,465 Rls. 449,211 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 63,781 18,627,198,063 Rls. 443,505 $
14 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 108,692 14,557,182,177 Rls. 346,599 $
15 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 98871183 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 40,824 13,508,277,240 Rls. 321,626 $
16 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 42,667 12,384,928,276 Rls. 290,999 $
17 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 73,423 12,383,157,246 Rls. 294,461 $
18 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 30,486 11,840,298,721 Rls. 272,187 $
19 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 33,138 9,636,052,634 Rls. 229,148 $
20 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85286200 ک ک با قابلیت اتصال مستقیم و طراحی شده برای استفاده با یک ماشین خودکار داده­پردازی شماره 8471 1,250 9,023,649,096 Rls. 214,849 $
21 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 56,088 9,014,350,296 Rls. 226,173 $
22 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 67,488 8,975,872,000 Rls. 238,118 $
23 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 47,448 8,703,134,144 Rls. 207,219 $
24 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 96062200 دگمه از فلزات معمولي، پوشانده نشده با مواد نسجي. 86,575 8,299,840,966 Rls. 197,616 $
25 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 18,000 8,230,729,720 Rls. 192,442 $
26 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 46,760 8,191,210,522 Rls. 195,030 $
27 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 39,138 8,171,973,386 Rls. 194,571 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 70,728 7,978,243,095 Rls. 189,958 $
29 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 69,305 7,862,279,327 Rls. 187,071 $
30 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85189090 اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 75,875 7,611,433,277 Rls. 181,225 $
31 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 29181400 اسيد سيتريك 250,000 7,582,910,000 Rls. 200,500 $
32 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 21069010 استابيلايزر 35,000 7,429,184,000 Rls. 176,885 $
33 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 22,780 6,763,756,449 Rls. 161,041 $
34 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 8,492 6,526,711,071 Rls. 159,585 $
35 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87141090 سایر 29,473 6,256,686,520 Rls. 148,970 $
36 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 17,445 6,233,428,680 Rls. 148,415 $
37 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 83,847 5,906,897,934 Rls. 140,641 $
38 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 32,734 5,816,878,848 Rls. 138,497 $
39 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 56,712 5,809,148,120 Rls. 154,417 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 25,100 5,644,359,460 Rls. 134,390 $
41 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 12,350 5,167,175,000 Rls. 123,028 $
42 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87141090 سایر 19,659 5,075,638,293 Rls. 120,848 $
43 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 37,450 4,956,511,438 Rls. 118,011 $
44 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2,306 4,913,451,489 Rls. 116,986 $
45 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 26,940 4,758,087,600 Rls. 113,288 $
46 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 30,150 4,576,917,750 Rls. 107,540 $
47 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (به استثناء آينه هاي عقب بين وسائط نقليه زميني) 27,880 4,232,156,200 Rls. 99,440 $
48 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87141090 سایر 29,573 4,113,034,511 Rls. 97,799 $
49 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 7,893 4,106,920,864 Rls. 97,784 $
50 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 27,671 4,086,717,981 Rls. 108,439 $
51 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 28,129 3,756,339,453 Rls. 89,437 $
52 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87141030 چرخ كامل، به استثنای لاستیک، طوقه و پره 23,222 3,717,930,927 Rls. 85,635 $
53 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87141090 سایر 18,296 3,683,137,307 Rls. 84,872 $
54 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85189090 اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 43,933 3,551,492,556 Rls. 84,558 $
55 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87141040 توپی و دنده زنجیرچرخ با لوازم ترمزبندی حتی توام شده با زنجیر 22,675 3,493,866,464 Rls. 92,610 $
56 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 38,333 3,380,656,747 Rls. 80,925 $
57 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 5,517 3,375,741,160 Rls. 80,375 $
58 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 17029010 مالتو دکسترين 165,000 3,371,808,000 Rls. 80,281 $
59 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,720 3,199,416,350 Rls. 76,177 $
60 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85182990 ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر 49,556 3,160,907,008 Rls. 75,260 $
61 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87141090 سایر 19,950 3,130,072,302 Rls. 74,526 $
62 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 15,594 3,112,277,946 Rls. 74,102 $
63 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 7,543 3,088,649,031 Rls. 73,539 $
64 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85072010 انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 25,620 3,036,033,720 Rls. 72,287 $
65 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 28,497 2,969,110,031 Rls. 71,415 $
66 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 22,140 2,950,676,040 Rls. 70,254 $
67 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 8,000 2,917,660,000 Rls. 68,554 $
68 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85182990 ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر 42,492 2,866,502,800 Rls. 77,727 $
69 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85189090 اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 47,557 2,780,300,865 Rls. 72,416 $
70 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 96062200 دگمه از فلزات معمولي، پوشانده نشده با مواد نسجي. 29,214 2,744,428,636 Rls. 62,544 $
71 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 2,286 2,722,246,373 Rls. 64,816 $
72 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 5,835 2,704,191,513 Rls. 64,386 $
73 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 537 2,697,953,580 Rls. 64,237 $
74 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان، 67 دسي تكس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 40,335 2,687,948,390 Rls. 63,999 $
75 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 420 2,659,621,410 Rls. 63,324 $
76 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 23,200 2,657,854,080 Rls. 63,282 $
77 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85181090 ميکروفون و پايه آن 10,420 2,656,616,391 Rls. 63,253 $
78 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 36,600 2,600,815,471 Rls. 61,924 $
79 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,623 2,510,818,360 Rls. 59,781 $
80 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84841030 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به موتورسيکلت 3,861 2,501,384,957 Rls. 57,683 $
81 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85189090 اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 46,523 2,487,708,200 Rls. 62,807 $
82 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 96082000 قلم و قلمهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكهاي متخلخل 15,664 2,482,336,798 Rls. 59,103 $
83 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,001 2,466,749,418 Rls. 58,732 $
84 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 5,931 2,447,577,670 Rls. 58,276 $
85 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 15,876 2,435,855,904 Rls. 59,276 $
86 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,050 2,396,507,160 Rls. 57,060 $
87 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87141015 تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 15,914 2,367,151,800 Rls. 56,361 $
88 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 12,774 2,347,470,528 Rls. 55,891 $
89 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 96100010 وايت برد (White Board) الكترونيكي با يا بدون كارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر يا كامپيوتر بدون نياز به كامپيوتر حين انجام كار 5,813 2,328,112,584 Rls. 55,431 $
90 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87141025 كمك فنر 11,208 2,322,122,706 Rls. 53,541 $
91 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87131010 ويلچر، فاقدهرگونه ا مکانات ويژه ا زقبيل برا نکاردي، داراي جک، تک محوري (طرا حي شده براي کار با يک دست) 16,797 2,242,470,280 Rls. 53,392 $
92 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 19,406 2,224,438,141 Rls. 52,963 $
93 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85189090 اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 44,548 2,164,992,931 Rls. 51,546 $
94 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 23,899 2,135,912,548 Rls. 50,855 $
95 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 96151100 شانه، گيره زلف و همانند، از کائوچوي سفت يا از مواد پلاستيکي. 22,938 2,092,751,929 Rls. 55,676 $
96 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 39199030 جمبو رول چسب خورده bopp با پهناي بيش از20سانتيمتر 26,000 2,055,390,000 Rls. 48,938 $
97 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 14,450 2,055,142,537 Rls. 48,932 $
98 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 39261000 لوا زم براي دفترکار و مدا رس ا ز مواد پلاستيکي 21,586 2,041,338,542 Rls. 48,604 $
99 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85189090 اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 13,707 2,001,938,512 Rls. 54,121 $
100 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 32,530 1,971,251,317 Rls. 46,934 $
مجموع کل
8,915,983,893,287 ريال
مجموع کل
228,205,862 دلار