آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 390,000 190,235,236,000 Rls. 5,134,000 $
2 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 40118090 سایر 124,179 54,296,555,436 Rls. 1,292,775 $
3 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 40118090 سایر 159,102 49,645,491,758 Rls. 1,182,036 $
4 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 40118090 سایر 140,101 39,691,650,510 Rls. 945,039 $
5 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 78,000 38,165,620,000 Rls. 1,030,000 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 146,000 26,695,918,210 Rls. 635,617 $
7 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 40118090 سایر 83,842 22,952,099,664 Rls. 534,057 $
8 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 114,000 22,892,842,871 Rls. 574,271 $
9 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 40118090 سایر 60,438 21,908,945,940 Rls. 521,642 $
10 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 85182990 ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر 7,796 21,314,032,098 Rls. 507,477 $
11 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 38123930 پایدارکننده­های UV 100,000 19,130,400,000 Rls. 455,486 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 40118090 سایر 49,914 13,484,461,996 Rls. 321,059 $
13 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 40118090 سایر 45,792 11,289,110,976 Rls. 307,429 $
14 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 57,000 9,985,820,167 Rls. 235,916 $
15 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 40118090 سایر 38,400 9,567,628,800 Rls. 227,801 $
16 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 40118090 سایر 34,368 9,182,807,856 Rls. 218,223 $
17 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 28049000 سلينيوم 19,000 8,993,169,120 Rls. 214,123 $
18 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 38,000 8,252,456,340 Rls. 196,487 $
19 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 19,000 6,710,799,240 Rls. 156,904 $
20 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 3,599 5,828,940,000 Rls. 138,784 $
21 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 85269290 دستگاههاي کنترل از راه دور راديوئي 3,408 4,891,233,093 Rls. 116,458 $
22 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 15,000 4,859,984,460 Rls. 115,714 $
23 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 40118090 سایر 16,500 4,333,197,792 Rls. 103,171 $
24 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 30029020 ميكروارگانيسم­هاي پروبيوتيک 19,000 4,255,991,640 Rls. 101,333 $
25 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 19,000 3,690,636,000 Rls. 87,872 $
26 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 29,711 3,674,898,574 Rls. 87,498 $
27 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 6,000 3,104,019,120 Rls. 73,905 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 3,000 2,942,582,000 Rls. 70,061 $
29 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 494 2,478,322,000 Rls. 59,008 $
30 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 4,000 2,039,849,160 Rls. 48,568 $
31 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 39199030 جمبو رول چسب خورده bopp با پهناي بيش از20سانتيمتر 9,824 1,566,125,272 Rls. 37,218 $
32 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 4,097 1,328,569,247 Rls. 31,633 $
33 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 7,843 1,187,409,433 Rls. 28,272 $
34 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,868 1,157,888,526 Rls. 27,569 $
35 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ يا حفرزمين غير ازرديف 82071300، به انضمام اجزا و قطعات 1,600 802,530,173 Rls. 19,108 $
36 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 1,124 768,398,400 Rls. 18,295 $
37 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 84733020 اجزاء و قطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد،چاپگر،جعبه رايانه، موشواره و....) 1,122 735,301,278 Rls. 17,507 $
38 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 3,877 712,469,193 Rls. 16,964 $
39 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 1,370 207,439,829 Rls. 4,939 $
40 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 90106000 پرده براي پروژکسيون 2,030 190,569,300 Rls. 4,537 $
41 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 812 87,833,922 Rls. 2,091 $
مجموع کل
635,239,235,394 ريال
مجموع کل
15,900,847 دلار
[1]