آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,086,446 206,820,006,184 Rls. 4,924,286 $
2 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,000,000 191,066,665,686 Rls. 4,549,206 $
3 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 713,978 172,492,307,725 Rls. 4,106,960 $
4 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84171000 كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 325,985 143,620,550,276 Rls. 3,419,537 $
5 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 600,460 114,519,100,029 Rls. 2,726,646 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 1,012,107 100,844,635,222 Rls. 2,401,062 $
7 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 487,257 94,570,330,704 Rls. 2,251,674 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 930,000 91,567,900,000 Rls. 2,180,187 $
9 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 392,506 89,256,337,650 Rls. 2,125,151 $
10 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,450,000 79,091,440,000 Rls. 1,883,131 $
11 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,568,539 74,107,174,839 Rls. 1,764,457 $
12 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 18010090 دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم 441,000 71,230,993,400 Rls. 1,695,976 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,587,618 70,761,154,548 Rls. 1,684,789 $
14 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,145,125 68,974,704,186 Rls. 1,642,255 $
15 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 924,000 68,525,303,616 Rls. 1,631,556 $
16 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 756,600 67,117,488,668 Rls. 1,598,036 $
17 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 251,714 59,785,463,960 Rls. 1,423,463 $
18 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 530,000 54,045,520,000 Rls. 1,286,799 $
19 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 573,338 52,524,384,736 Rls. 1,250,580 $
20 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 147,220 51,658,712,600 Rls. 1,229,967 $
21 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 256,291 49,984,135,355 Rls. 1,190,099 $
22 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,037,237 48,153,332,791 Rls. 1,146,508 $
23 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 49,465 47,999,669,190 Rls. 1,142,849 $
24 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 215,700 46,954,381,772 Rls. 1,117,961 $
25 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 262,210 45,518,728,800 Rls. 1,083,779 $
26 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 103,680 45,506,895,604 Rls. 1,083,498 $
27 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 328,446 45,469,794,642 Rls. 1,082,615 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 419,000 45,271,046,900 Rls. 1,077,883 $
29 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 278,356 40,945,020,048 Rls. 974,882 $
30 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,269,600 40,356,124,847 Rls. 960,859 $
31 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 269,726 40,113,567,528 Rls. 955,086 $
32 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 391,000 39,436,515,600 Rls. 938,964 $
33 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 292,321 38,300,151,265 Rls. 911,908 $
34 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 263,500 35,891,472,682 Rls. 854,561 $
35 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 359,670 34,375,632,891 Rls. 818,467 $
36 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 75,493 34,033,031,251 Rls. 810,310 $
37 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 366,000 33,913,830,400 Rls. 807,473 $
38 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 658,575 33,659,518,707 Rls. 801,418 $
39 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 600,000 32,946,580,000 Rls. 784,442 $
40 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 111,937 32,793,041,268 Rls. 780,787 $
41 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 626,168 29,256,909,878 Rls. 696,593 $
42 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84171000 كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 193,220 28,579,598,546 Rls. 680,467 $
43 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 14,550 28,437,606,600 Rls. 677,086 $
44 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39269092 نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند 52,405 28,233,685,018 Rls. 672,230 $
45 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 374,000 27,971,887,002 Rls. 665,998 $
46 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 206,462 26,985,936,322 Rls. 642,522 $
47 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 39,489 26,181,341,126 Rls. 623,366 $
48 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 187,611 23,508,833,988 Rls. 559,735 $
49 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه، تور،دا نتل، پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي، علاقه بندي، قيطان،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 160,409 23,186,274,957 Rls. 552,055 $
50 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 188,400 22,744,663,614 Rls. 541,536 $
51 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 187,942 22,544,943,716 Rls. 536,782 $
52 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير ماشين هاي شکل دا دن با حرا رت براي کائوچو يا مواد پلاستيكي 21,865 22,140,300,000 Rls. 527,150 $
53 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 95,619 20,766,581,311 Rls. 502,768 $
54 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 69,000 20,640,960,000 Rls. 491,452 $
55 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 162,822 19,804,504,985 Rls. 471,537 $
56 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 31,837 19,660,825,553 Rls. 468,115 $
57 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 159,040 19,378,943,356 Rls. 461,403 $
58 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 161,760 19,314,440,284 Rls. 459,867 $
59 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 35,805 19,274,366,728 Rls. 458,911 $
60 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 64,470 18,781,120,000 Rls. 447,170 $
61 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 727,438 18,734,714,916 Rls. 446,064 $
62 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 152,640 18,706,436,928 Rls. 445,391 $
63 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 40,491 18,705,764,320 Rls. 445,375 $
64 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 146,910 18,561,035,930 Rls. 441,929 $
65 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. 145,230 18,379,586,450 Rls. 437,609 $
66 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 648,480 18,315,907,288 Rls. 436,094 $
67 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 158,457 18,266,134,021 Rls. 434,906 $
68 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 46,000 18,108,411,750 Rls. 431,152 $
69 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72249000 ساير محصولات نيمه تمام، ا زفولاد ممزوج (به استثناء فولاد زنگ نزن). 109,661 17,877,604,490 Rls. 425,657 $
70 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 120,250 17,662,102,588 Rls. 420,481 $
71 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 624,000 17,400,725,220 Rls. 414,303 $
72 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 242,000 17,302,908,040 Rls. 411,974 $
73 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 639,780 17,221,963,949 Rls. 410,047 $
74 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 44119310 ساير تخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0 گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,230,293 16,926,790,025 Rls. 403,019 $
75 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 130,860 16,882,431,804 Rls. 401,964 $
76 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 149,707 16,680,465,399 Rls. 397,155 $
77 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 70,284 16,513,661,550 Rls. 393,182 $
78 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 130,000 16,106,186,096 Rls. 383,480 $
79 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 132,794 16,035,371,430 Rls. 381,792 $
80 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 146,880 16,022,614,662 Rls. 381,491 $
81 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 61043200 ژا کت، ژاكت ورزشي زنانه يا دخترا نه، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 13,451 16,010,669,376 Rls. 381,206 $
82 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)تندبر،فقطسردشکل دا ده شده، ياسردتمام شده. 325,053 16,007,623,529 Rls. 381,133 $
83 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 59039020 نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 62,405 15,845,126,497 Rls. 377,265 $
84 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 82,320 15,249,894,439 Rls. 363,093 $
85 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه، تور،دا نتل، پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي، علاقه بندي، قيطان،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 100,000 15,223,488,225 Rls. 362,464 $
86 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 44,200 15,099,895,969 Rls. 359,521 $
87 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 80,000 14,885,270,200 Rls. 354,412 $
88 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 118,800 14,807,370,240 Rls. 352,556 $
89 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 134,000 14,763,894,834 Rls. 351,520 $
90 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 114,400 14,258,949,120 Rls. 339,499 $
91 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 527,755 14,107,198,551 Rls. 335,885 $
92 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 38249990 سایر 135,000 13,200,675,000 Rls. 314,301 $
93 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 139,000 13,139,149,770 Rls. 312,837 $
94 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 281,246 13,009,493,769 Rls. 309,749 $
95 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85433000 ماشين ها و دستگاه ها براي آبکاري ا لکتريکي، الکتروليز يا الکتروفورز 60,247 12,383,031,000 Rls. 294,834 $
96 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 21,357 12,131,802,000 Rls. 288,852 $
97 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 23,211 11,911,797,793 Rls. 283,614 $
98 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 31,060 11,810,759,240 Rls. 281,209 $
99 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 62,452 11,684,228,265 Rls. 278,196 $
100 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 86,680 11,654,979,046 Rls. 277,499 $
مجموع کل
3,829,192,482,273 ريال
مجموع کل
91,179,520 دلار