آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان برزيل 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 838,213 204,811,911,696 Rls. 4,876,474 $
2 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 907,665 173,883,437,308 Rls. 4,140,082 $
3 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 326,919 63,936,804,080 Rls. 1,522,305 $
4 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 287,743 55,892,351,292 Rls. 1,330,770 $
5 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان برزيل 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 141,988 37,404,462,799 Rls. 890,583 $
6 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان برزيل 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 93,369 24,604,225,404 Rls. 585,815 $
مجموع کل
560,533,192,579 ريال
مجموع کل
13,346,029 دلار
[1]