آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 635,102 147,136,826,932 Rls. 3,503,258 $
2 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 24,436 96,220,713,015 Rls. 2,290,969 $
3 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) غير برقي 106,579 88,656,720,000 Rls. 2,110,874 $
4 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 1,570 50,371,029,495 Rls. 1,199,310 $
5 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 36,894 40,774,800,000 Rls. 970,829 $
6 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 48,842 38,704,000,000 Rls. 921,524 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32089010 ساير لاکها و ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 110,380 20,067,288,726 Rls. 477,794 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 7,000 19,484,419,500 Rls. 463,915 $
9 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84283900 بالابرها ونقاله هاي باعمل مدا وم، که در جاي ديگرمذکور نباشد 24,000 16,655,888,000 Rls. 396,569 $
10 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 47,820 16,618,487,067 Rls. 395,679 $
11 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 3,033 15,140,985,930 Rls. 360,500 $
12 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 22,812 13,287,985,246 Rls. 316,381 $
13 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 2,540 12,769,380,000 Rls. 304,033 $
14 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 2,190 12,389,260,000 Rls. 294,982 $
15 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 87,600 12,313,141,500 Rls. 293,171 $
16 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 48116000 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول 71,344 10,408,126,934 Rls. 247,813 $
17 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5,000 9,634,583,000 Rls. 229,395 $
18 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5,000 9,581,600,000 Rls. 228,133 $
19 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 13,750 8,892,000,000 Rls. 211,714 $
20 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 17,004 8,324,808,960 Rls. 198,210 $
21 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84386000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات 6,621 8,027,376,000 Rls. 191,128 $
22 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 3,118 7,833,438,050 Rls. 186,510 $
23 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 28332931 فروسولفات آب دار وبدون آب (گريد دارويي) 3,774 7,710,591,828 Rls. 183,585 $
24 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 3,000 7,691,753,520 Rls. 183,137 $
25 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 12,778 7,286,654,755 Rls. 173,492 $
26 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32089010 ساير لاکها و ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 38,720 6,943,052,504 Rls. 165,310 $
27 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32081030 لاک هاو ورني ها و لعاب خارج قوطي بر اساس پلي استرها 29,700 6,873,271,880 Rls. 163,649 $
28 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32081030 لاک هاو ورني ها و لعاب خارج قوطي بر اساس پلي استرها 31,600 6,706,601,920 Rls. 159,681 $
29 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس پلي استرها 31,240 6,664,832,647 Rls. 158,686 $
30 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 18,618 6,566,198,540 Rls. 156,338 $
31 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,412 5,938,233,048 Rls. 141,387 $
32 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84669100 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8464 2,495 5,773,920,000 Rls. 137,474 $
33 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 18,618 5,594,968,500 Rls. 133,214 $
34 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 31,104 5,571,076,320 Rls. 132,644 $
35 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 6,476 4,950,958,876 Rls. 117,880 $
36 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 69091200 اشياء سراميکي براي مصرف آزمايشگاهي داراي سختي برابريا بيشتر از9 درمقياس.Mohs 21,762 4,352,988,141 Rls. 103,642 $
37 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 28,300 4,272,172,071 Rls. 101,719 $
38 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 18,234 3,932,112,800 Rls. 93,622 $
39 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,510 3,920,115,288 Rls. 93,336 $
40 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32071090 ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور 7,000 3,900,908,900 Rls. 92,879 $
41 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 45 3,876,253,980 Rls. 92,292 $
42 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 47,434 3,791,942,725 Rls. 90,284 $
43 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84439990 قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور 222 3,692,347,332 Rls. 87,913 $
44 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 49,858 3,593,590,137 Rls. 85,562 $
45 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 19,404 3,486,843,360 Rls. 83,020 $
46 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 85044040 ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر 1,044 3,293,161,538 Rls. 78,409 $
47 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 18,234 3,092,549,900 Rls. 73,632 $
48 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 7,932 2,891,682,276 Rls. 68,850 $
49 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 101 2,700,136,180 Rls. 64,289 $
50 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 3,560 2,617,396,926 Rls. 62,319 $
51 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 73143900 شبکه توري، پرچين، ا زآهن ياا زفولاد،جوش دا ده شده درنقاط تقاطع، که در جاي ديگرگفته نشده. 18,700 2,592,523,659 Rls. 61,727 $
52 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 4,782 2,518,058,597 Rls. 59,954 $
53 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس پلي استرها 10,560 2,325,118,964 Rls. 55,360 $
54 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يا فولاد 6,305 2,303,466,872 Rls. 54,844 $
55 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32081030 لاک هاو ورني ها و لعاب خارج قوطي بر اساس پلي استرها 9,600 2,270,712,360 Rls. 54,065 $
56 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 24,000 2,189,278,000 Rls. 52,126 $
57 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 39046120 پلي تترا فلوئورواتيلن به شكل پودر 3,000 2,128,688,100 Rls. 50,683 $
58 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 23,750 2,123,323,625 Rls. 50,555 $
59 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يا فولاد 7,061 2,122,439,960 Rls. 50,534 $
60 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يا فولاد 6,870 2,065,176,800 Rls. 49,171 $
61 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 2,535 2,025,167,500 Rls. 48,218 $
62 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 2,535 2,015,520,000 Rls. 47,989 $
63 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس پلي استرها 10,120 2,014,171,760 Rls. 47,956 $
64 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 4,266 2,000,944,479 Rls. 47,642 $
65 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 85015190 ساير موتورها با جريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 1,710 1,918,034,226 Rls. 45,668 $
66 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 87149400 ترمزها؛ همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس و ترمزتوپي و اجزاء و قطعات آن ها، براي چرخهاي پائي 1,943 1,787,424,450 Rls. 41,998 $
67 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,231 1,722,264,768 Rls. 41,006 $
68 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32089010 ساير لاکها و ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 8,800 1,690,778,718 Rls. 40,257 $
69 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 850 1,688,495,107 Rls. 40,202 $
70 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32082030 لاک ها وورنی های خارج از قوطی 8,000 1,642,633,398 Rls. 39,110 $
71 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32082030 لاک ها وورنی های خارج از قوطی 8,000 1,624,171,206 Rls. 38,671 $
72 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32082020 لعاب، لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موادغذا يي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 8,400 1,590,135,600 Rls. 37,860 $
73 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32082030 لاک ها وورنی های خارج از قوطی 8,000 1,586,410,672 Rls. 37,772 $
74 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32082020 لعاب، لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موادغذا يي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 8,400 1,576,162,296 Rls. 37,528 $
75 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,300 1,575,283,738 Rls. 37,507 $
76 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 627 1,558,732,578 Rls. 37,113 $
77 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 85114020 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 4,118 1,541,795,756 Rls. 36,709 $
78 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 4,056 1,476,803,899 Rls. 35,162 $
79 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32089020 ساير لاکها و ورني ها ولعاب خارج قوطي بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غير آبي 6,080 1,392,444,300 Rls. 33,154 $
80 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 17,160 1,389,917,140 Rls. 33,093 $
81 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84539000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي آماده کردن، ساختن يا تعمير كردن مصنوعات از چرم، غير از چرخهاي دوزندگي 1,996 1,354,563,056 Rls. 32,252 $
82 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32089020 ساير لاکها و ورني ها ولعاب خارج قوطي بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غير آبي 6,080 1,344,080,584 Rls. 32,002 $
83 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 825 1,281,678,470 Rls. 30,516 $
84 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32071090 ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور 20,000 1,267,115,400 Rls. 30,169 $
85 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 1,899 1,103,898,330 Rls. 26,284 $
86 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 4,240 1,077,439,246 Rls. 25,653 $
87 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,390 1,057,550,229 Rls. 25,180 $
88 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 2,734 1,001,907,190 Rls. 23,855 $
89 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 14 886,611,880 Rls. 21,110 $
90 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 100 854,403,680 Rls. 20,343 $
91 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 73202000 فنر مارپيچ 25 792,851,440 Rls. 18,877 $
92 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 32089010 ساير لاکها و ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 3,980 774,926,726 Rls. 18,451 $
93 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 12 769,589,558 Rls. 18,324 $
94 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 99 735,196,000 Rls. 17,505 $
95 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 8,580 717,334,655 Rls. 17,079 $
96 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 84836000 كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 146 681,597,825 Rls. 16,229 $
97 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 6,480 663,441,840 Rls. 15,796 $
98 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 3,400 601,478,592 Rls. 14,321 $
99 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 69039090 سايراشياءسراميکي نسوز غير مذکور در جاي ديگر 360 553,337,400 Rls. 13,175 $
100 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 20 527,670,250 Rls. 12,564 $
مجموع کل
875,481,925,126 ريال
مجموع کل
20,844,255 دلار