آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 62,321 424,000,000,000 Rls. 10,096,661 $
2 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 50,920 124,943,472,000 Rls. 2,974,845 $
3 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 75,300 124,457,000,000 Rls. 2,963,254 $
4 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 21,550 114,916,455,000 Rls. 2,736,106 $
5 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 8,980 109,966,000,000 Rls. 2,618,230 $
6 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 16,490 102,609,067,040 Rls. 2,443,073 $
7 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 133,638 73,914,600,249 Rls. 1,759,871 $
8 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 7,078 73,068,912,000 Rls. 1,739,736 $
9 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 926,000 71,410,123,000 Rls. 1,700,240 $
10 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84774000 ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير ماشين هاي شکل دا دن با حرا رت براي کائوچو يا مواد پلاستيكي 92,160 68,382,461,580 Rls. 1,628,154 $
11 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 6,879 66,920,010,000 Rls. 1,593,334 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 8,030 63,758,803,600 Rls. 1,518,067 $
13 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 612,500 59,075,377,200 Rls. 1,406,556 $
14 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 85,670 58,408,747,972 Rls. 1,390,683 $
15 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84431700 ماشين آلات چاپ گراور (Gravure) 100,000 58,331,520,000 Rls. 1,388,846 $
16 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 500,280 55,545,925,415 Rls. 1,322,521 $
17 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 104,400 55,368,416,093 Rls. 1,318,297 $
18 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 139,043 54,588,459,630 Rls. 1,299,725 $
19 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 330,238 54,133,921,977 Rls. 1,288,903 $
20 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 106,550 53,037,745,329 Rls. 1,262,801 $
21 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 9,215 51,051,512,700 Rls. 1,215,512 $
22 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84431700 ماشين آلات چاپ گراور (Gravure) 90,195 47,428,920,000 Rls. 1,129,260 $
23 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 4,570 45,254,063,500 Rls. 1,077,478 $
24 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 13,800 43,819,257,320 Rls. 1,043,316 $
25 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 296,640 32,339,074,899 Rls. 769,978 $
26 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 301,500 30,540,204,900 Rls. 727,147 $
27 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 270,600 30,167,006,470 Rls. 718,262 $
28 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 163,308 29,533,069,814 Rls. 703,169 $
29 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 35030090 ساير 100,000 29,341,697,600 Rls. 698,613 $
30 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 7,830 27,002,559,600 Rls. 642,918 $
31 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 231,000 24,425,588,400 Rls. 581,562 $
32 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,658,250 24,015,889,800 Rls. 571,807 $
33 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 85141090 کوره ها و فرها که با مقاومت ا لکتريکي گرم مي شوند بجز کوره دندا نسازي 56,000 23,076,785,000 Rls. 549,447 $
34 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 12,200 22,819,720,000 Rls. 543,327 $
35 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 86050000 واگن مسافری راه آهن یا تراموای، غیر خودرو، واگن توشه، پست و سایر واگن ها برای منظورهای خاص (به استثنای آن هایی که مشمول شماره 8604 می شوند) 410,000 22,254,800,000 Rls. 529,876 $
36 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 37,604 22,218,630,000 Rls. 529,015 $
37 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 495,688 20,720,986,031 Rls. 493,357 $
38 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 240,000 19,791,657,600 Rls. 471,230 $
39 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 85141090 کوره ها و فرها که با مقاومت ا لکتريکي گرم مي شوند بجز کوره دندا نسازي 7,900 19,695,923,100 Rls. 468,951 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 11,889 18,761,166,000 Rls. 446,694 $
41 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 35030090 ساير 60,000 18,454,209,750 Rls. 439,386 $
42 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 242,000 17,778,614,700 Rls. 423,300 $
43 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 231,000 17,387,266,050 Rls. 413,983 $
44 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 29215900 ساير پلي آميدهاي بودار و مشتقات آن ها، غير مذکور در جاي ديگر؛ املاح ا ين محصولات 280,000 16,696,942,080 Rls. 397,546 $
45 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 120,000 16,628,904,000 Rls. 395,926 $
46 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 12,125 16,441,331,712 Rls. 391,460 $
47 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 44,000 15,901,849,600 Rls. 378,615 $
48 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 79,180 15,691,680,000 Rls. 373,611 $
49 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 9,970 14,693,821,677 Rls. 349,853 $
50 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 13022000 مواد پکتيني، پکتينات ها و پکتات ها 22,500 14,668,109,775 Rls. 349,241 $
51 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 29054500 گليسرول 300,000 14,049,882,000 Rls. 334,521 $
52 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 17,232 13,821,714,524 Rls. 329,088 $
53 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 28252000 اکسيد وهيدرو کسيدليتيم 36,000 13,062,600,000 Rls. 311,014 $
54 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 29037100 كلرودي فلورو متان 92,997 12,736,663,940 Rls. 303,254 $
55 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 21,100 11,087,254,450 Rls. 263,980 $
56 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 25,402 10,648,169,864 Rls. 253,528 $
57 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 100,000 10,607,716,800 Rls. 252,565 $
58 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 71,400 10,253,615,688 Rls. 244,134 $
59 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 28364000 کربنات هاي پتاسيم 163,200 9,738,960,000 Rls. 231,880 $
60 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 6,300 9,435,312,300 Rls. 224,650 $
61 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 37,500 9,323,335,188 Rls. 221,986 $
62 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول) 103,200 9,171,036,216 Rls. 218,358 $
63 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 48102900 ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي 202,444 8,855,640,599 Rls. 210,849 $
64 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 38249990 سایر 62,100 8,838,319,620 Rls. 210,436 $
65 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 50,505 8,721,959,500 Rls. 207,666 $
66 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 29089910 دی نیتروفنول 24,640 8,460,594,912 Rls. 192,812 $
67 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 21069020 امولسيفاير 100,928 8,314,856,355 Rls. 197,973 $
68 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 853 7,950,332,600 Rls. 189,294 $
69 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 22,000 7,938,134,190 Rls. 189,003 $
70 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 40,500 7,833,460,086 Rls. 186,511 $
71 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 29089100 دي نوسب (Dinoseb) (Iso) و نمكهاي آن 23,260 7,574,191,016 Rls. 180,338 $
72 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 39233000 قرا به، بطري، تنگ و همانند ا ز مواد پلاستيکي 20,600 7,226,257,231 Rls. 172,054 $
73 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,058 6,967,292,306 Rls. 165,888 $
74 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 20,000 6,814,093,000 Rls. 162,240 $
75 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 27,779 6,774,266,974 Rls. 161,292 $
76 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره) 123,084 6,594,557,627 Rls. 157,013 $
77 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 227 6,076,093,700 Rls. 144,669 $
78 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول) 68,800 6,028,409,424 Rls. 143,534 $
79 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 34,520 5,785,016,932 Rls. 137,738 $
80 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 106,291 5,633,320,000 Rls. 134,127 $
81 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 29153100 استات اتيل 100,800 5,592,198,528 Rls. 133,148 $
82 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 42,523 5,379,820,155 Rls. 128,090 $
83 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 21069060 ساير فراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 59,940 5,360,093,280 Rls. 127,621 $
84 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 7,359 5,096,882,093 Rls. 121,354 $
85 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 10,155 5,070,188,043 Rls. 120,719 $
86 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 38249990 سایر 43,250 5,025,335,085 Rls. 119,651 $
87 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 13,491 4,966,952,774 Rls. 118,261 $
88 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 15211010 موم هاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس حتي تصفيه شده يا رنگ كرده 10,200 4,927,241,400 Rls. 117,315 $
89 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 38011090 ساير 100,000 4,660,947,000 Rls. 110,975 $
90 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 15162020 روغنCBE، CBR 40,000 4,446,791,320 Rls. 105,876 $
91 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 20,000 4,439,815,200 Rls. 105,710 $
92 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 144,000 4,384,134,720 Rls. 104,384 $
93 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 144,000 4,289,993,280 Rls. 102,143 $
94 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 20,000 4,176,568,000 Rls. 99,442 $
95 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 13,608 3,876,568,203 Rls. 92,299 $
96 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 5,590 3,824,459,334 Rls. 91,057 $
97 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 17,485 3,801,266,374 Rls. 90,506 $
98 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 26,780 3,725,834,850 Rls. 88,711 $
99 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز (غير ازنوع کنترل شماره ا ي) 8,400 3,582,225,000 Rls. 85,291 $
100 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 39140000 مبادله کننده هاي يون بر اساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901 لغايت 3913 به اشکال ا بتدا يي 3,756 3,216,918,569 Rls. 72,963 $
مجموع کل
2,971,605,550,413 ريال
مجموع کل
70,741,654 دلار