آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84378090 ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشک کرده 121,000 113,000,000,000 Rls. 2,686,810 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 113,500 97,358,124,749 Rls. 2,318,050 $
3 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 28432100 نيترات نقره 5,390 75,568,178,000 Rls. 1,799,242 $
4 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84289090 ماشين آلات ودستگاههاي بلندکردن جابجاکردن بارکردن ياتخليه کردن که درجاي ديگرمذکورنباشد 124,300 73,985,933,000 Rls. 1,761,570 $
5 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 200,000 33,671,040,000 Rls. 801,691 $
6 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 200,000 24,831,390,000 Rls. 591,224 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 3,850 24,202,847,100 Rls. 576,259 $
8 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 18010090 دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم 147,000 23,900,524,900 Rls. 569,060 $
9 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 18010090 دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم 147,000 23,426,018,000 Rls. 557,762 $
10 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 18010090 دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم 147,000 23,382,345,700 Rls. 556,723 $
11 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 90261010 فلومتر 1,053 20,679,098,528 Rls. 492,359 $
12 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 593 19,575,434,404 Rls. 466,082 $
13 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 29,400 18,103,486,422 Rls. 431,035 $
14 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 48116000 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول 99,639 15,846,321,395 Rls. 377,293 $
15 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 28,800 15,333,685,164 Rls. 365,088 $
16 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 17,061 13,838,720,000 Rls. 329,493 $
17 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 4,160 13,747,591,410 Rls. 327,324 $
18 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها 32,954 12,841,365,750 Rls. 351,297 $
19 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 100,000 12,151,005,000 Rls. 289,310 $
20 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 12,500 11,058,620,000 Rls. 263,300 $
21 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 12,500 10,719,415,000 Rls. 255,224 $
22 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 15,950 10,108,065,590 Rls. 240,668 $
23 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84385000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي 7,650 9,842,233,680 Rls. 234,339 $
24 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 18,708 9,379,346,627 Rls. 223,318 $
25 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 39079930 پودر درزجوش گريد غذايي 20,000 8,524,717,046 Rls. 202,969 $
26 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 19,800 8,029,355,040 Rls. 191,176 $
27 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 19,800 8,008,418,880 Rls. 190,677 $
28 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 29232010 لستينها 96,000 7,713,957,120 Rls. 183,666 $
29 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 15162020 روغنCBE، CBR 79,300 7,241,530,344 Rls. 172,417 $
30 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 21,000 7,171,614,450 Rls. 170,753 $
31 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 21069010 استابيلايزر 22,500 7,114,018,050 Rls. 169,381 $
32 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 21069020 امولسيفاير 19,500 6,780,506,240 Rls. 161,441 $
33 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84411000 ماشينهاي برش 7,600 6,746,801,600 Rls. 160,638 $
34 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84138110 تلمبه هاي هرمتيک و امولوسيوني 64 6,366,004,733 Rls. 151,572 $
35 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 41,341 5,865,331,045 Rls. 139,651 $
36 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 32089010 ساير لاکها و ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 25,240 5,801,882,343 Rls. 138,140 $
37 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 15211010 موم هاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس حتي تصفيه شده يا رنگ كرده 11,700 5,490,413,512 Rls. 130,725 $
38 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84385000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي 1,464 5,408,012,920 Rls. 128,762 $
39 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84596100 ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، باکنترل شماره ا ي (غير ازنوع زا نوئي) 10,600 5,260,298,400 Rls. 125,245 $
40 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 29163210 پراکسید بنزوئیل (دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر 19,840 5,074,368,000 Rls. 120,818 $
41 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 6,781 4,609,853,042 Rls. 109,758 $
42 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 12,766 4,586,416,160 Rls. 109,200 $
43 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 32081030 لاک هاو ورني ها و لعاب خارج قوطي بر اساس پلي استرها 20,100 4,551,773,600 Rls. 108,376 $
44 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 32081030 لاک هاو ورني ها و لعاب خارج قوطي بر اساس پلي استرها 20,100 4,545,624,600 Rls. 108,229 $
45 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 7,059 4,433,419,423 Rls. 105,558 $
46 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84385000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي 4,290 4,077,013,028 Rls. 97,072 $
47 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 18,000 4,051,240,200 Rls. 96,458 $
48 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 15,080 3,891,645,760 Rls. 92,658 $
49 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 21069010 استابيلايزر 17,000 3,888,954,340 Rls. 92,594 $
50 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 10,008 3,808,921,401 Rls. 90,689 $
51 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 6,700 3,624,774,940 Rls. 86,304 $
52 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 31,941 3,477,833,352 Rls. 82,806 $
53 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 18031000 خميرکاکائو چربي نگرفته 21,000 3,412,445,900 Rls. 81,249 $
54 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84379090 ساير 6,795 3,406,449,031 Rls. 81,106 $
55 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 82023900 تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات. 2,331 3,300,965,054 Rls. 78,594 $
56 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 40082190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 1,718 3,293,185,416 Rls. 78,409 $
57 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 21069020 امولسيفاير 15,000 3,288,584,300 Rls. 78,300 $
58 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,568 3,190,418,851 Rls. 75,962 $
59 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 10,200 3,164,493,790 Rls. 75,345 $
60 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84602300 ک ک ساير ماشينکهاي سنگ­زني سيلندري با کنترل 4,800 3,027,785,600 Rls. 72,090 $
61 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 22,000 2,954,965,440 Rls. 70,356 $
62 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,794 2,926,832,762 Rls. 69,686 $
63 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 48237000 اشياء قالب گيري شده يا پرس شده ا زخمير کاغذ 17,727 2,899,031,093 Rls. 69,025 $
64 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 2,500 2,718,960,192 Rls. 64,737 $
65 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,494 2,618,756,650 Rls. 62,351 $
66 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 21069010 استابيلايزر 15,000 2,320,589,250 Rls. 55,252 $
67 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 13012000 صمغ عربي طبيعي 17,500 2,178,832,750 Rls. 51,877 $
68 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 1,032 2,048,235,670 Rls. 48,767 $
69 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 90312000 دستگاه هاي آزمايش (test bench) 36 2,009,373,520 Rls. 47,842 $
70 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 34039910 روان كننده سيليكوني 110 1,965,747,825 Rls. 46,804 $
71 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 2,800 1,933,040,000 Rls. 46,025 $
72 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 27 1,915,910,983 Rls. 45,617 $
73 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 575 1,898,579,250 Rls. 45,204 $
74 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 75089000 مصنوعات ا زنيکل که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 397 1,730,596,600 Rls. 41,205 $
75 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255 ميلي مترباشد 4,282 1,583,327,680 Rls. 37,698 $
76 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 820 1,525,996,088 Rls. 36,333 $
77 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 40101900 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه که در جاي ديگر مذکور نباشد 914 1,512,926,788 Rls. 36,022 $
78 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 111 1,454,268,750 Rls. 34,625 $
79 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 38160010 سیمان نسوز 21,000 1,448,841,450 Rls. 34,496 $
80 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84821000 بلبرينگ. 2,085 1,417,086,513 Rls. 33,740 $
81 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 505 1,358,394,451 Rls. 32,343 $
82 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 27101950 روغن صنعتي 9,300 1,290,114,000 Rls. 30,717 $
83 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 4,799 1,277,711,345 Rls. 30,422 $
84 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 7,210 1,268,785,297 Rls. 30,209 $
85 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 90268090 ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر 65 1,257,710,300 Rls. 29,945 $
86 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 38012000 گرافيت كلوئيدال يا نيمه كلوئيدال 10,000 1,200,024,000 Rls. 28,572 $
87 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 21,000 1,167,104,640 Rls. 27,788 $
88 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 28230000 اکسيدهاي تيتان 4,000 1,073,679,360 Rls. 25,564 $
89 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو، نو، با موتوربرقي وظرفيت کمتر از5 تن 2,900 1,036,457,100 Rls. 24,678 $
90 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 3,937 1,030,507,632 Rls. 24,536 $
91 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 28399090 ساير سيليکات ها )باستثناي سديم و پتاسيم) 15,000 996,145,374 Rls. 23,718 $
92 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 5,740 991,939,680 Rls. 23,618 $
93 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 69091990 اشياء سراميكي براي مصرف آزمايشگاهي به استثناي چيني واشيايي كه سختي آن هادرمقياس موهس (mohs)كمتر از9باشد 8,535 989,804,213 Rls. 23,567 $
94 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 2,500 970,137,000 Rls. 23,098 $
95 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 100 959,181,274 Rls. 22,838 $
96 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 2,626 834,306,445 Rls. 19,864 $
97 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 72051000 دانه هاي کوچک (گرا نول)، ا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد. 22,000 831,805,920 Rls. 19,805 $
98 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 68151010 ا ليافهاي کربن و اشياء ساخته شده ا ز آن ها براي مصارف غير برقي 1,344 771,052,685 Rls. 18,358 $
99 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 29051200 پروپان- 1-ئول (الکل پروپيليک) وپروپان 2-ئول (الکل ا يزوپروپيليک) 4,722 760,206,720 Rls. 18,100 $
100 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 29051200 پروپان- 1-ئول (الکل پروپيليک) وپروپان 2-ئول (الکل ا يزوپروپيليک) 4,722 753,140,544 Rls. 17,932 $
مجموع کل
950,659,925,164 ريال
مجموع کل
22,676,643 دلار