آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 82,500 176,359,402,300 Rls. 4,199,035 $
2 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 66,981 119,088,296,600 Rls. 2,835,437 $
3 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 57,884 91,037,948,900 Rls. 2,439,243 $
4 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84729050 ماشين خود پرداز بانکي (ATM) 129,000 71,996,697,000 Rls. 1,714,207 $
5 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 29,600 69,584,488,560 Rls. 1,656,773 $
6 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 109,800 67,146,243,840 Rls. 1,598,720 $
7 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 43,200 45,848,125,322 Rls. 1,225,394 $
8 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295221 بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 179,000 30,809,844,000 Rls. 733,568 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99% وزني سيليسيم 264,000 30,648,165,240 Rls. 704,556 $
10 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99% وزني سيليسيم 264,000 27,429,435,000 Rls. 653,082 $
11 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 36,600 22,382,081,280 Rls. 532,907 $
12 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 36,600 22,382,048,766 Rls. 532,906 $
13 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد زنگ نزن، با پهناي کمتر از600mm که در جاي ديگرذکرنشده. 224,060 22,325,680,381 Rls. 531,564 $
14 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84304110 انواع دريل واگن تا شش اينچ 34,800 21,101,537,640 Rls. 502,418 $
15 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 86,610 18,012,007,520 Rls. 428,857 $
16 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد زنگ نزن، با پهناي کمتر از600mm که در جاي ديگرذکرنشده. 152,059 15,262,257,220 Rls. 363,386 $
17 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 38,949 14,548,761,306 Rls. 346,399 $
18 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 137,644 14,547,841,537 Rls. 346,377 $
19 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد زنگ نزن، با پهناي کمتر از600mm که در جاي ديگرذکرنشده. 132,276 13,717,629,088 Rls. 325,332 $
20 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84262000 جرثقيلهاي برجي (Tower cranes) 63,580 13,229,996,143 Rls. 315,000 $
21 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ 25,000 13,129,988,913 Rls. 312,619 $
22 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 39,345 12,385,249,360 Rls. 294,887 $
23 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد زنگ نزن، با پهناي کمتر از600mm که در جاي ديگرذکرنشده. 121,361 12,002,304,062 Rls. 285,769 $
24 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 69,234 11,790,653,999 Rls. 280,730 $
25 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 81041100 منيزيم بصورت کارنشده، باخلوص حداقل 99.8درصد 100,000 11,573,453,000 Rls. 266,056 $
26 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 81041100 منيزيم بصورت کارنشده، باخلوص حداقل 99.8درصد 100,000 11,077,750,000 Rls. 263,756 $
27 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 59,948 10,025,959,552 Rls. 238,713 $
28 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 47,200 9,893,758,380 Rls. 235,565 $
29 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 117,180 9,371,876,046 Rls. 223,140 $
30 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84311000 اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 55,650 9,325,148,070 Rls. 222,027 $
31 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 117,830 9,311,021,776 Rls. 221,691 $
32 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204940 با عرض بيشتر از 2/2 متر 162,919 8,780,933,784 Rls. 209,070 $
33 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 51,502 8,648,969,391 Rls. 197,502 $
34 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 54,607 8,464,716,000 Rls. 201,541 $
35 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 90,675 8,449,962,336 Rls. 201,190 $
36 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد زنگ نزن، با پهناي کمتر از600mm که در جاي ديگرذکرنشده. 75,611 8,319,274,480 Rls. 198,078 $
37 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 67,017 7,955,801,017 Rls. 189,424 $
38 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 39,732 7,822,442,364 Rls. 178,269 $
39 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 47,329 7,483,373,266 Rls. 178,176 $
40 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد زنگ نزن، با پهناي کمتر از600mm که در جاي ديگرذکرنشده. 67,153 7,051,041,792 Rls. 167,882 $
41 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 39,351 6,672,885,692 Rls. 157,856 $
42 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 41,478 6,614,541,204 Rls. 157,489 $
43 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جهارچرخهاي بالاکشنده که در جاي ديگرمذکور نباشند 91,901 6,284,292,000 Rls. 149,626 $
44 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 37,949 6,047,781,808 Rls. 143,995 $
45 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84819020 مکانيزم شير از نوع پلاستيکي براي شيرالات بهداشتي ا هرمي 21,126 6,010,044,166 Rls. 143,096 $
46 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت، کاتد گرم غير مذكور در جاي ديگر 60,700 5,987,437,050 Rls. 142,558 $
47 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204940 با عرض بيشتر از 2/2 متر 148,221 5,849,876,396 Rls. 139,283 $
48 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 51,518 5,564,205,240 Rls. 132,481 $
49 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 32,561 5,261,883,705 Rls. 125,283 $
50 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي 31,870 5,136,450,108 Rls. 122,296 $
51 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 32,574 5,121,134,993 Rls. 121,931 $
52 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 42,586 4,900,401,500 Rls. 116,676 $
53 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 44,615 4,826,993,117 Rls. 114,925 $
54 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 28,029 4,693,795,647 Rls. 111,436 $
55 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 40,292 4,653,471,151 Rls. 110,576 $
56 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 27,113 4,486,214,718 Rls. 106,814 $
57 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جهارچرخهاي بالاکشنده که در جاي ديگرمذکور نباشند 68,000 4,419,682,929 Rls. 105,231 $
58 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73042900 ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز 127,769 4,413,041,387 Rls. 105,072 $
59 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87114011 داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 500سيکسي و حداكثر 800 سيکسي-موتورسیکلت - مخصوص استفاده در پيست و انواع كارتينگ 10,800 4,323,286,660 Rls. 102,935 $
60 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 39,159 4,174,096,000 Rls. 99,383 $
61 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 11,100 4,130,915,000 Rls. 98,022 $
62 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204940 با عرض بيشتر از 2/2 متر 93,761 4,116,470,755 Rls. 97,980 $
63 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 23,894 4,032,708,048 Rls. 96,017 $
64 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 92099100 اجزاء و قطعات و متفرعات پيانو 20,480 4,011,669,600 Rls. 95,516 $
65 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84311000 اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 23,100 3,890,633,736 Rls. 92,634 $
66 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84311000 اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 20,003 3,865,593,280 Rls. 92,038 $
67 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 20,400 3,841,968,000 Rls. 91,475 $
68 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204940 با عرض بيشتر از 2/2 متر 104,046 3,568,070,040 Rls. 84,034 $
69 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا ز الياف سنتتيک يا مصنوعي بصورت توپ، نواريا فرم مشخص. 36,420 3,510,970,412 Rls. 83,595 $
70 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87038000 - سایر وسایل نقلیه. تنها با موتور برقی برای نیروی محرکه. 21,730 3,452,636,361 Rls. 95,977 $
71 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 4,618 3,407,495,950 Rls. 81,018 $
72 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 29,744 3,366,821,302 Rls. 80,162 $
73 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39233010 پریفرم (PET) 33,960 3,252,226,200 Rls. 77,433 $
74 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 27,500 3,145,005,000 Rls. 84,600 $
75 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد 8,553 3,139,955,000 Rls. 74,761 $
76 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جهارچرخهاي بالاکشنده که در جاي ديگرمذکور نباشند 45,303 3,020,616,060 Rls. 68,838 $
77 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 38,127 3,014,366,160 Rls. 71,770 $
78 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 17,062 2,991,046,500 Rls. 70,444 $
79 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 26,586 2,922,723,514 Rls. 69,442 $
80 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 92099100 اجزاء و قطعات و متفرعات پيانو 15,703 2,918,795,125 Rls. 78,515 $
81 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 25,265 2,918,118,000 Rls. 69,479 $
82 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 27,813 2,901,058,000 Rls. 68,091 $
83 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 20,595 2,853,976,370 Rls. 67,952 $
84 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو، مستعمل، با موتوربرقي وظرفيت کمتر از5 تن 19,770 2,782,702,159 Rls. 66,253 $
85 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 32,000 2,705,594,376 Rls. 64,418 $
86 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي 17,300 2,697,232,125 Rls. 72,555 $
87 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جهارچرخهاي بالاکشنده که در جاي ديگرمذکور نباشند 46,634 2,666,563,140 Rls. 63,490 $
88 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024900 يرا ق ها، اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه در جاي ديگري گفته نشده است 11,807 2,589,406,974 Rls. 59,011 $
89 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 27,990 2,580,760,000 Rls. 60,639 $
90 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 27,359 2,523,936,249 Rls. 60,094 $
91 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76129090 چليک، بشکه، پيت، قوطي وظروف همانند ازآلومينيوم (غير از براي گازهاي فشرده يامايع شده) به گنجايش حدا کثر 300 ليتر 2,506 2,515,380,000 Rls. 59,890 $
92 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد زنگ نزن، با پهناي کمتر از600mm که در جاي ديگرذکرنشده. 24,860 2,496,319,920 Rls. 59,436 $
93 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 13,355 2,492,597,613 Rls. 56,805 $
94 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 33,893 2,483,926,146 Rls. 59,142 $
95 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 21,077 2,466,862,720 Rls. 57,962 $
96 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا ز الياف سنتتيک يا مصنوعي بصورت توپ، نواريا فرم مشخص. 24,925 2,453,197,517 Rls. 58,409 $
97 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 15,206 2,431,016,065 Rls. 57,881 $
98 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73042900 ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز 71,470 2,422,509,725 Rls. 57,679 $
99 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 33,300 2,382,708,968 Rls. 56,731 $
100 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 14,039 2,357,019,938 Rls. 56,120 $
مجموع کل
1,327,085,252,750 ريال
مجموع کل
31,976,496 دلار