آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 135,000 95,240,000,000 Rls. 2,267,619 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 785,433 70,924,852,225 Rls. 1,688,687 $
3 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 623,376 63,947,262,671 Rls. 1,522,553 $
4 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870222 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 197,737 58,782,207,852 Rls. 1,399,575 $
5 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 481,191 50,664,044,125 Rls. 1,206,286 $
6 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 482,574 43,848,435,759 Rls. 1,044,011 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84718090 ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 43,620 39,566,145,012 Rls. 942,051 $
8 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870222 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 47,180 37,982,594,934 Rls. 904,346 $
9 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870222 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 60,836 36,480,393,600 Rls. 868,580 $
10 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870222 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 74,253 35,909,923,200 Rls. 854,999 $
11 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870222 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 30,596 17,387,959,072 Rls. 413,999 $
12 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,234 16,418,450,088 Rls. 390,915 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 75061000 صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج. 23,965 15,929,957,072 Rls. 379,285 $
14 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,219 14,909,818,814 Rls. 352,256 $
15 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 75061000 صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج. 23,646 14,273,927,469 Rls. 335,383 $
16 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 75061000 صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج. 20,000 13,893,320,000 Rls. 330,793 $
17 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,606 13,571,034,867 Rls. 323,120 $
18 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 20,615 13,330,473,664 Rls. 317,392 $
19 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 13,539 13,154,836,573 Rls. 308,323 $
20 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 19,852 12,932,786,341 Rls. 307,923 $
21 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870222 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 33,322 9,865,851,840 Rls. 233,401 $
22 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 96,829 9,665,200,000 Rls. 230,124 $
23 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 12,335 9,454,088,000 Rls. 224,625 $
24 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870222 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 14,700 9,293,913,600 Rls. 221,284 $
25 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 139,080 8,606,889,905 Rls. 200,636 $
26 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,565 7,947,814,717 Rls. 189,233 $
27 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 9,060 6,794,140,200 Rls. 161,214 $
28 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 92,700 5,605,550,700 Rls. 133,465 $
29 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 17,502 5,374,733,354 Rls. 127,971 $
30 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 11,810 5,310,920,412 Rls. 126,450 $
31 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 7,304 5,041,592,479 Rls. 120,037 $
32 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 5,436 4,896,662,796 Rls. 116,588 $
33 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39046110 پلي تترا فلوئور و اتيلن به شكل مايع 7,900 4,268,475,330 Rls. 101,630 $
34 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,509 4,194,312,215 Rls. 99,865 $
35 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 6,250 4,039,187,180 Rls. 94,906 $
36 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,209 3,782,019,551 Rls. 90,048 $
37 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,875 3,552,416,814 Rls. 84,584 $
38 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ساير 6,155 3,129,335,466 Rls. 74,508 $
39 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 7,040 2,929,530,984 Rls. 69,751 $
40 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,692 2,902,880,951 Rls. 69,115 $
41 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,776 2,874,105,108 Rls. 68,431 $
42 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,732 2,816,961,831 Rls. 66,630 $
43 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 46,420 2,807,337,049 Rls. 66,841 $
44 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,624 2,601,068,185 Rls. 66,979 $
45 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,819 2,424,580,099 Rls. 57,979 $
46 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,800 2,330,841,948 Rls. 56,953 $
47 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 9,768 2,237,612,577 Rls. 53,277 $
48 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 38160010 سیمان نسوز 47,600 2,157,808,452 Rls. 51,376 $
49 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76129090 چليک، بشکه، پيت، قوطي وظروف همانند ازآلومينيوم (غير از براي گازهاي فشرده يامايع شده) به گنجايش حدا کثر 300 ليتر 2,351 2,141,720,220 Rls. 56,533 $
50 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 2,422 2,135,509,713 Rls. 50,847 $
51 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 333 2,069,087,375 Rls. 48,007 $
52 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 87029000 وسايل نقليه موتوري براي حمل و نقل 10 نفر يا بيشترغير از نوع هيبريدي و ديزل و نيمه ديزيل 4,120 1,954,697,400 Rls. 46,540 $
53 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,864 1,921,225,080 Rls. 45,677 $
54 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,544 1,847,084,075 Rls. 43,901 $
55 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76130010 قوطی اسپری 4,941 1,813,309,455 Rls. 41,685 $
56 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 4,390 1,789,476,581 Rls. 42,605 $
57 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76130010 قوطی اسپری 4,549 1,761,827,141 Rls. 41,948 $
58 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 13,961 1,728,174,498 Rls. 41,147 $
59 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 38160010 سیمان نسوز 37,400 1,696,289,049 Rls. 40,388 $
60 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 2,950 1,688,164,450 Rls. 39,666 $
61 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 2,979 1,647,585,520 Rls. 39,227 $
62 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,341 1,640,153,821 Rls. 39,051 $
63 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 7,409 1,626,048,439 Rls. 38,715 $
64 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 4,064 1,620,256,249 Rls. 38,578 $
65 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 3,224 1,604,147,241 Rls. 38,194 $
66 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 12,100 1,602,111,743 Rls. 38,146 $
67 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 1,966 1,592,620,009 Rls. 37,919 $
68 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 5,828 1,590,931,887 Rls. 37,879 $
69 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ساير 3,250 1,516,607,938 Rls. 36,113 $
70 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 2,434 1,516,176,446 Rls. 36,100 $
71 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 2,647 1,496,905,928 Rls. 35,641 $
72 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021290 ساير مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غير مذکور در جاي ديگر 2,900 1,496,642,280 Rls. 35,165 $
73 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ساير 2,017 1,495,242,112 Rls. 35,600 $
74 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,405 1,484,459,861 Rls. 35,347 $
75 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 96161000 عطرپاش و پاشنده هاي آرايشي همانند و تجهيزات و سر آن ها 4,692 1,482,166,775 Rls. 35,289 $
76 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 23,460 1,405,373,760 Rls. 33,461 $
77 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ساير 2,121 1,385,774,677 Rls. 32,995 $
78 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 5,328 1,340,603,952 Rls. 31,050 $
79 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,267 1,334,700,499 Rls. 30,951 $
80 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76129090 چليک، بشکه، پيت، قوطي وظروف همانند ازآلومينيوم (غير از براي گازهاي فشرده يامايع شده) به گنجايش حدا کثر 300 ليتر 1,629 1,303,345,345 Rls. 31,032 $
81 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39100090 ساير 1,929 1,296,087,738 Rls. 30,789 $
82 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 5,557 1,262,487,798 Rls. 30,060 $
83 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 1,770 1,255,026,459 Rls. 29,882 $
84 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76129090 چليک، بشکه، پيت، قوطي وظروف همانند ازآلومينيوم (غير از براي گازهاي فشرده يامايع شده) به گنجايش حدا کثر 300 ليتر 908 1,206,125,127 Rls. 28,717 $
85 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76130010 قوطی اسپری 2,803 1,189,477,800 Rls. 28,321 $
86 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 1,692 1,181,701,800 Rls. 28,136 $
87 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 992 1,170,800,729 Rls. 27,876 $
88 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76129090 چليک، بشکه، پيت، قوطي وظروف همانند ازآلومينيوم (غير از براي گازهاي فشرده يامايع شده) به گنجايش حدا کثر 300 ليتر 1,430 1,155,134,055 Rls. 27,503 $
89 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 1,439 1,123,571,072 Rls. 25,959 $
90 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 4,938 1,107,461,727 Rls. 26,367 $
91 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 32064990 سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غير مذكور 740 1,105,545,311 Rls. 26,323 $
92 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 4,015 1,099,161,221 Rls. 26,172 $
93 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 743 1,090,653,616 Rls. 26,097 $
94 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,210 1,088,961,863 Rls. 25,927 $
95 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 5,042 1,066,859,362 Rls. 25,294 $
96 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 4,484 1,063,892,205 Rls. 25,331 $
97 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 2,928 1,053,114,689 Rls. 25,074 $
98 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 963 1,028,585,028 Rls. 27,414 $
99 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,305 1,022,701,834 Rls. 24,350 $
100 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,549 1,002,887,721 Rls. 23,826 $
مجموع کل
891,352,911,755 ريال
مجموع کل
21,210,812 دلار