آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بريتانيا 87036010 با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه­ای احتراقی 1500 cc و کمتر 204,600 150,594,493,771 Rls. 3,480,986 $
2 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بريتانيا 87036090 ساير 167,400 121,676,607,846 Rls. 2,878,557 $
3 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بريتانيا 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 180,625 116,877,200,368 Rls. 2,777,500 $
4 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بريتانيا 87036090 ساير 130,200 94,384,658,422 Rls. 2,242,981 $
5 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بريتانيا 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 90,600 65,939,410,260 Rls. 1,552,977 $
6 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بريتانيا 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 75,880 39,595,341,526 Rls. 936,724 $
7 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بريتانيا 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 60,860 31,936,655,940 Rls. 755,540 $
8 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بريتانيا 96161000 عطرپاش و پاشنده هاي آرايشي همانند و تجهيزات و سر آن ها 5,621 821,042,607 Rls. 19,549 $
9 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بريتانيا 90101090 دستگاه ها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاه هاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 1,639 701,838,000 Rls. 16,710 $
10 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بريتانيا 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 20,000 476,805,600 Rls. 11,353 $
11 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بريتانيا 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 800 247,529,520 Rls. 5,894 $
مجموع کل
623,251,583,860 ريال
مجموع کل
14,678,771 دلار
[1]