آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 481,369 57,083,535,154 Rls. 1,440,553 $
2 3 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 305,748 52,583,504,704 Rls. 1,251,543 $
3 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 94052010 چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 193,721 51,644,470,671 Rls. 1,229,630 $
4 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 243,169 41,459,417,436 Rls. 987,128 $
5 3 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 285,218 38,114,589,700 Rls. 911,470 $
6 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 174,549 35,766,285,059 Rls. 838,488 $
7 4 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 199,042 34,744,478,771 Rls. 845,786 $
8 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 300,951 34,146,873,114 Rls. 878,379 $
9 3 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 230,965 33,953,185,621 Rls. 810,587 $
10 3 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 142,376 33,128,412,416 Rls. 788,772 $
11 4 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 232,499 32,999,681,305 Rls. 784,336 $
12 3 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 197,782 32,942,429,184 Rls. 784,344 $
13 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 197,808 32,742,067,680 Rls. 771,127 $
14 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 99,949 32,453,106,630 Rls. 762,526 $
15 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 202,424 32,451,820,580 Rls. 756,914 $
16 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 43,200 30,696,505,871 Rls. 724,109 $
17 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 240,626 30,364,289,492 Rls. 722,959 $
18 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85044020 شارژر باطري 28,980 29,333,969,213 Rls. 692,380 $
19 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 114,899 27,620,597,301 Rls. 629,458 $
20 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 571,452 26,723,870,016 Rls. 636,283 $
21 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 132,253 26,585,701,728 Rls. 612,450 $
22 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 52,484 25,698,630,115 Rls. 611,871 $
23 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 152,849 25,493,069,600 Rls. 626,025 $
24 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 117,689 25,271,457,500 Rls. 580,953 $
25 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 203,362 24,927,022,080 Rls. 611,067 $
26 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 171,108 24,886,882,769 Rls. 590,149 $
27 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 151,949 24,346,031,579 Rls. 571,351 $
28 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 65,512 24,308,529,714 Rls. 580,338 $
29 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 124,165 24,241,070,482 Rls. 606,832 $
30 3 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 98871195 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 40,155 22,585,328,496 Rls. 597,180 $
31 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 197,066 22,579,727,430 Rls. 572,453 $
32 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 137,316 22,310,476,682 Rls. 525,659 $
33 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 60,371 22,099,090,120 Rls. 590,738 $
34 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 168,604 22,030,697,073 Rls. 590,504 $
35 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 151,277 21,710,954,758 Rls. 509,918 $
36 4 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 106,373 21,348,138,588 Rls. 536,641 $
37 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 144,970 20,297,721,045 Rls. 543,889 $
38 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 266,393 20,121,052,151 Rls. 538,559 $
39 6 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85044020 شارژر باطري 25,072 20,109,679,854 Rls. 472,794 $
40 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 94052010 چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 135,862 19,992,633,914 Rls. 533,224 $
41 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 177,566 19,906,075,933 Rls. 508,996 $
42 3 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 5,831 19,686,615,728 Rls. 481,403 $
43 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 95030080 0 133,141 19,282,557,015 Rls. 459,110 $
44 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 185,843 19,172,455,633 Rls. 456,487 $
45 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 187,155 18,954,278,904 Rls. 488,816 $
46 4 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 61,895 18,936,750,605 Rls. 445,274 $
47 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 65,152 18,870,103,838 Rls. 482,967 $
48 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 573,755 18,411,674,143 Rls. 438,371 $
49 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 238,240 18,389,787,736 Rls. 422,892 $
50 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 130,835 18,368,858,221 Rls. 437,353 $
51 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 156,410 18,189,868,005 Rls. 432,119 $
52 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 312,457 18,084,847,880 Rls. 430,592 $
53 4 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 80,911 17,971,152,000 Rls. 428,102 $
54 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 129,653 17,627,376,600 Rls. 410,935 $
55 6 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 361,596 17,579,623,020 Rls. 417,361 $
56 3 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 90,509 17,540,150,422 Rls. 417,623 $
57 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 98870301 با ساخت داخل کمتر از 20 درصد 19,952 17,515,967,676 Rls. 463,141 $
58 3 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 74,184 17,403,769,392 Rls. 414,375 $
59 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 359,955 17,184,822,124 Rls. 417,377 $
60 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 365,258 17,111,042,980 Rls. 407,407 $
61 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 104,614 17,034,625,250 Rls. 405,586 $
62 6 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 78,916 16,921,080,219 Rls. 402,132 $
63 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 143,315 16,785,060,627 Rls. 449,507 $
64 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 85,800 15,932,265,213 Rls. 369,898 $
65 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84513010 اتو پرس از نوع خانگي 81,679 15,768,795,141 Rls. 393,337 $
66 4 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 189,956 15,536,805,682 Rls. 365,352 $
67 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 94052010 چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 96,685 15,497,791,743 Rls. 387,799 $
68 4 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 55,946 15,459,601,902 Rls. 368,086 $
69 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 129,415 15,403,228,356 Rls. 355,283 $
70 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 102,154 15,395,655,940 Rls. 366,563 $
71 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 55,142 15,369,355,000 Rls. 361,122 $
72 3 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 123,818 15,100,550,739 Rls. 363,500 $
73 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 114,278 14,878,167,944 Rls. 391,383 $
74 4 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 173,560 14,539,102,587 Rls. 344,375 $
75 4 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 111,953 14,517,407,190 Rls. 343,535 $
76 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 14,824 14,434,678,698 Rls. 342,706 $
77 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 32,115 14,359,039,500 Rls. 330,118 $
78 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 88,734 14,036,652,162 Rls. 334,728 $
79 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 333,616 13,939,764,514 Rls. 369,300 $
80 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84821000 بلبرينگ. 39,310 13,907,524,234 Rls. 320,409 $
81 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 8,513 13,841,656,542 Rls. 317,669 $
82 6 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 68,173 13,812,025,280 Rls. 327,412 $
83 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 214,024 13,748,741,680 Rls. 314,792 $
84 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 21,128 13,722,546,004 Rls. 319,886 $
85 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 98871195 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 22,402 13,662,198,643 Rls. 362,441 $
86 4 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 82159990 سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 71,744 13,580,638,408 Rls. 321,791 $
87 5 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 25,592 13,445,451,544 Rls. 313,406 $
88 3 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 108,771 13,253,020,468 Rls. 320,686 $
89 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 104,823 13,206,350,260 Rls. 351,931 $
90 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 107,120 13,074,529,561 Rls. 346,469 $
91 4 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 92,536 12,993,432,592 Rls. 307,186 $
92 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 494,802 12,974,842,793 Rls. 327,571 $
93 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 80,895 12,937,280,157 Rls. 308,030 $
94 7 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 252,998 12,856,259,884 Rls. 306,101 $
95 3 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85044020 شارژر باطري 8,278 12,837,784,447 Rls. 330,048 $
96 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 181,031 12,578,238,619 Rls. 324,439 $
97 4 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 85,178 12,427,688,513 Rls. 293,930 $
98 4 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 11,018 12,421,486,807 Rls. 293,773 $
99 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 61,660 12,419,794,158 Rls. 298,118 $
100 3 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 116,089 12,228,707,178 Rls. 290,850 $
مجموع کل
2,114,924,589,630 ريال
مجموع کل
51,251,316 دلار