آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 456,332 54,005,983,789 Rls. 1,367,278 $
2 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 280,665 31,744,905,483 Rls. 821,189 $
3 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 152,849 25,493,069,600 Rls. 626,025 $
4 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 60,371 22,099,090,120 Rls. 590,738 $
5 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 168,604 22,030,697,073 Rls. 590,504 $
6 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 144,970 20,297,721,045 Rls. 543,889 $
7 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 266,393 20,121,052,151 Rls. 538,559 $
8 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 135,862 19,992,633,914 Rls. 533,224 $
9 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 160,288 19,868,207,163 Rls. 490,212 $
10 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 65,152 18,870,103,838 Rls. 482,967 $
11 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 147,260 17,711,687,396 Rls. 455,338 $
12 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 159,558 16,805,732,283 Rls. 435,179 $
13 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 143,315 16,785,060,627 Rls. 449,507 $
14 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 81,679 15,768,795,141 Rls. 393,337 $
15 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 151,544 15,514,171,482 Rls. 407,852 $
16 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 96,685 15,497,791,743 Rls. 387,799 $
17 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 333,616 13,939,764,514 Rls. 369,300 $
18 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 104,359 13,886,334,104 Rls. 367,768 $
19 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 98871195 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 22,402 13,662,198,643 Rls. 362,441 $
20 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 104,823 13,206,350,260 Rls. 351,931 $
21 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 107,120 13,074,529,561 Rls. 346,469 $
22 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 494,802 12,974,842,793 Rls. 327,571 $
23 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 61,660 12,419,794,158 Rls. 298,118 $
24 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 140,784 12,129,840,791 Rls. 324,495 $
25 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 10,839 11,867,091,719 Rls. 315,929 $
26 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 98870302 ک با ساخت داخل کمتر از 20 درصد تا کمتر از 30 درصد 36,289 11,705,237,563 Rls. 313,822 $
27 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 109,392 11,661,444,965 Rls. 291,620 $
28 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 50,974 11,417,277,984 Rls. 305,887 $
29 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 59,847 11,368,748,010 Rls. 304,800 $
30 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 165,943 10,737,561,133 Rls. 280,613 $
31 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 40118090 سا?ر 77,279 10,381,276,555 Rls. 254,539 $
32 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 90,299 10,314,702,668 Rls. 277,335 $
33 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 20,891 10,287,593,053 Rls. 262,912 $
34 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 59,909 9,714,553,980 Rls. 238,865 $
35 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 122,746 9,165,051,837 Rls. 242,463 $
36 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 11,243 9,120,975,423 Rls. 243,644 $
37 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 958,005 9,090,679,099 Rls. 243,535 $
38 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 67,780 8,954,790,660 Rls. 240,103 $
39 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 65,088 8,640,737,834 Rls. 215,673 $
40 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 196,434 8,418,596,775 Rls. 224,924 $
41 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 15,720 8,201,886,672 Rls. 217,409 $
42 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 55,657 8,180,550,450 Rls. 194,775 $
43 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 82,551 8,161,128,125 Rls. 218,125 $
44 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 14,956 8,150,535,508 Rls. 203,056 $
45 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 40,307 8,094,087,440 Rls. 195,331 $
46 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 170,274 7,783,993,890 Rls. 193,548 $
47 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 19,199 7,702,719,663 Rls. 192,969 $
48 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 5,402 7,633,013,258 Rls. 192,839 $
49 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 19,847 7,461,951,882 Rls. 199,104 $
50 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 85,340 7,452,822,145 Rls. 177,448 $
51 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 46,138 7,404,615,133 Rls. 193,413 $
52 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 49,972 7,306,802,666 Rls. 173,971 $
53 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 38,136 7,211,275,976 Rls. 192,738 $
54 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 20,719 6,720,081,080 Rls. 198,275 $
55 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 49,711 6,692,520,840 Rls. 162,780 $
56 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 49,729 6,658,085,780 Rls. 170,038 $
57 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 48,798 6,645,572,391 Rls. 163,414 $
58 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 78,523 6,099,098,401 Rls. 157,554 $
59 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 24,337 6,075,377,499 Rls. 163,284 $
60 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 139,922 5,997,366,793 Rls. 156,022 $
61 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 242,431 5,953,770,087 Rls. 142,071 $
62 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 90,885 5,910,078,407 Rls. 158,005 $
63 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 37,013 5,891,174,145 Rls. 157,945 $
64 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 34,911 5,715,969,540 Rls. 142,515 $
65 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 90321000 ترموستات 10,361 5,587,444,940 Rls. 133,034 $
66 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 47,351 5,208,425,268 Rls. 139,160 $
67 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 33,709 5,203,321,187 Rls. 139,493 $
68 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85044020 شارژر باطري 5,003 5,081,152,518 Rls. 123,020 $
69 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 15,718 4,975,519,176 Rls. 131,558 $
70 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 101,222 4,724,336,930 Rls. 119,486 $
71 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 44,027 4,694,901,435 Rls. 126,289 $
72 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 34,016 4,672,162,381 Rls. 123,781 $
73 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 44,225 4,654,613,219 Rls. 124,572 $
74 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 79,405 4,604,773,656 Rls. 122,728 $
75 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69074090 سا?ر 709,434 4,586,010,162 Rls. 121,650 $
76 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 67,324 4,567,872,002 Rls. 121,183 $
77 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 32,065 4,506,189,037 Rls. 116,648 $
78 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 87,902 4,434,458,240 Rls. 110,293 $
79 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 136,156 4,431,382,090 Rls. 117,688 $
80 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 39,000 4,258,100,718 Rls. 101,384 $
81 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 38,436 4,254,346,353 Rls. 111,376 $
82 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 31,076 4,170,389,125 Rls. 100,800 $
83 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84821000 بلبرينگ. 23,527 4,106,345,708 Rls. 110,134 $
84 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 19,327 4,061,754,664 Rls. 107,756 $
85 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 59,526 3,939,352,100 Rls. 105,444 $
86 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 32,495 3,921,615,460 Rls. 103,604 $
87 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 26,642 3,901,121,134 Rls. 104,034 $
88 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 33,509 3,776,072,052 Rls. 100,895 $
89 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 36,659 3,769,743,777 Rls. 91,126 $
90 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 27,922 3,763,472,220 Rls. 89,606 $
91 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 50,486 3,731,420,260 Rls. 100,972 $
92 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 46,772 3,682,998,525 Rls. 88,207 $
93 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 38,800 3,645,342,288 Rls. 97,430 $
94 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 25,500 3,644,327,095 Rls. 97,337 $
95 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 70139920 بدون تزيين، صنايع دستي 42,979 3,610,827,780 Rls. 86,076 $
96 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 44,802 3,595,336,776 Rls. 95,656 $
97 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 38,425 3,549,967,750 Rls. 91,038 $
98 1 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 59,036 3,526,467,983 Rls. 93,439 $
99 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 40069090 سايرا شکال (مثلاميله يا ترکه و000)وا شياغيرمذکورا زکائوچوي ولکانيزه نشده 24,000 3,525,216,000 Rls. 96,000 $
100 2 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 167,197 3,468,982,167 Rls. 92,853 $
مجموع کل
941,686,916,877 ريال
مجموع کل
24,370,733 دلار