آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه آزاد تجاري چابهار)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,025,610 471,528,836,457 Rls. 11,226,877 $
2 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,025,609 470,475,000,000 Rls. 11,201,776 $
3 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 234,191 110,669,560,317 Rls. 2,634,989 $
4 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 421,690 90,433,727,623 Rls. 2,508,146 $
5 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 361,697 88,503,863,381 Rls. 2,175,260 $
6 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 355,892 87,764,457,894 Rls. 2,043,388 $
7 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 118,035 70,982,779,760 Rls. 1,690,066 $
8 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 105,942 41,133,408,677 Rls. 954,371 $
9 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 49,821 21,100,058,378 Rls. 495,772 $
10 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 20,861 19,458,177,023 Rls. 451,466 $
11 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85182990 ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر 13,206 17,707,737,400 Rls. 413,958 $
12 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85182990 ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر 9,177 13,462,152,710 Rls. 320,527 $
13 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 19,511 10,638,772,956 Rls. 252,823 $
14 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85269200 دستگاه هاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 4,309 4,766,776,875 Rls. 111,437 $
15 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 30,138 4,536,774,696 Rls. 106,024 $
16 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 6,819 4,236,900,745 Rls. 100,879 $
17 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 24,906 3,627,269,989 Rls. 86,364 $
18 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85269290 دستگاههاي کنترل از راه دور راديوئي 3,341 3,249,192,701 Rls. 77,362 $
19 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84186910 انواع چيلرهاي جذبي 6,620 2,686,825,152 Rls. 63,563 $
20 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85081100 جاروهاي برقي، با موتور برقي، باقدرت نه بيش از 1500وات،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر 3,168 2,049,392,423 Rls. 47,550 $
21 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 9,277 2,032,380,000 Rls. 48,390 $
22 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 5,249 1,941,207,480 Rls. 46,219 $
23 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 7,981 1,811,588,282 Rls. 42,366 $
24 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 6,745 1,543,514,552 Rls. 36,750 $
25 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 4,429 1,426,721,509 Rls. 33,350 $
26 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي، کشباف يا قلاب باف. 11,365 1,313,355,702 Rls. 31,270 $
27 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85044040 ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر 3,274 1,286,727,149 Rls. 30,085 $
28 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84159020 اجزاء و قطعات تعرفه 84158100 1,927 1,227,076,299 Rls. 29,216 $
29 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85353010 كليد جداكننده مدار از منبع تغذيه و سوئيچهاي قطع و وصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 7,200 1,179,360,000 Rls. 28,080 $
30 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,819 1,138,723,907 Rls. 26,621 $
31 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85044040 ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر 2,506 1,123,545,753 Rls. 26,751 $
32 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 3,179 1,077,351,286 Rls. 25,651 $
33 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84159020 اجزاء و قطعات تعرفه 84158100 1,830 944,734,500 Rls. 22,494 $
34 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 2,662 830,645,859 Rls. 19,777 $
35 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 39205900 صفحه، ورق،..ازساير پليمرهاي آکريليک، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده باموا 18,000 811,420,500 Rls. 19,244 $
36 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,896 662,715,812 Rls. 15,779 $
37 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 931 567,094,320 Rls. 13,502 $
38 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 8,064 562,128,000 Rls. 13,384 $
39 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 182 516,620,121 Rls. 11,717 $
40 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 2,164 461,949,600 Rls. 10,999 $
41 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85086000 ساير جارومكنده 257 437,933,837 Rls. 10,161 $
42 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 175 349,186,091 Rls. 8,314 $
43 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت 3,000 287,258,440 Rls. 6,749 $
44 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 2,400 275,361,548 Rls. 6,556 $
45 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 1,216 270,900,000 Rls. 6,450 $
46 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 1,209 181,846,113 Rls. 4,250 $
47 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 188 161,873,267 Rls. 3,671 $
48 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 1,473 153,191,876 Rls. 3,647 $
49 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 1,008 146,803,507 Rls. 3,495 $
50 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 103 84,325,785 Rls. 1,913 $
51 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 701 75,186,574 Rls. 1,757 $
52 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 140 42,284,760 Rls. 994 $
53 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 85353010 كليد جداكننده مدار از منبع تغذيه و سوئيچهاي قطع و وصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 170 24,765,370 Rls. 582 $
54 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 278 23,385,600 Rls. 557 $
55 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار جمهوري کره 34053000 واكس و فرآورده هاي همانند براي بدنه وسايل نقليه به استثناي واكسها براي فلزات 21 1,852,200 Rls. 44 $
مجموع کل
1,563,986,680,756 ريال
مجموع کل
37,553,383 دلار
[1]