آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84262000 جرثقيلهاي برجي (Tower cranes) 680,368 124,889,913,330 Rls. 3,401,049 $
2 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 122,000 99,180,074,004 Rls. 2,684,025 $
3 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 898,927 67,378,940,064 Rls. 1,604,260 $
4 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87054000 کاميونهاي بتون ساز (بتونير) 187,750 59,679,541,161 Rls. 1,615,033 $
5 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 209,738 56,762,659,030 Rls. 1,351,492 $
6 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 89051000 کشتيهاي لايروب 206,000 52,031,661,856 Rls. 1,380,333 $
7 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 84,343 43,818,609,323 Rls. 1,039,761 $
8 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 66,237 43,310,136,320 Rls. 1,031,194 $
9 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه و همانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 18,800 43,285,748,764 Rls. 1,171,310 $
10 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87042390 ساير وسايل نقليه موتوري پيستوني درونسوز تراكي - احتراقي (ديزلي و نيمه ديزل) با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 20 تن بجز كاميون حمل بتون آماده 123,901 36,865,060,983 Rls. 997,569 $
11 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 1,076,000 32,069,251,950 Rls. 763,553 $
12 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 108,869 30,095,932,500 Rls. 716,570 $
13 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 103,320 29,335,715,500 Rls. 698,469 $
14 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 176,289 29,171,042,891 Rls. 694,548 $
15 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 391,267 28,782,409,147 Rls. 685,295 $
16 1 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84295111 لودرنو، بيل دار با بارگيري ازجلو، باقدرت 270 اسب بخار و كمتر 100,375 27,807,505,200 Rls. 752,530 $
17 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 152,031 27,212,031,406 Rls. 647,906 $
18 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84295211 انواع بيل مکانيکي نو، به قدرت 200ا سب بخارو کمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 41,400 27,162,425,392 Rls. 735,014 $
19 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 94019020 اجزاء و قطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 73,416 18,761,574,807 Rls. 427,566 $
20 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 19,946 18,320,335,616 Rls. 436,198 $
21 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84672100 مته ا ز هر نوع، توام شده با موتور برقي 81,096 18,184,541,252 Rls. 432,965 $
22 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87141090 سایر 178,118 17,198,857,629 Rls. 409,497 $
23 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 159,539 16,237,302,480 Rls. 386,602 $
24 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 138,073 16,196,473,625 Rls. 376,996 $
25 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 213,284 15,469,849,248 Rls. 363,483 $
26 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 100,231 14,881,230,000 Rls. 354,315 $
27 1 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 45,856 12,806,207,926 Rls. 339,732 $
28 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 94,167 12,321,706,569 Rls. 293,374 $
29 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها 51,000 12,288,353,661 Rls. 332,523 $
30 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 68138100 لنتها و بالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده 280,932 11,865,420,000 Rls. 282,510 $
31 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85044080 مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 15,304 10,752,516,514 Rls. 256,012 $
32 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 22,916 10,517,348,130 Rls. 250,413 $
33 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 368,000 10,164,336,640 Rls. 242,008 $
34 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 6,585 9,916,681,500 Rls. 225,995 $
35 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 39,568 8,898,876,000 Rls. 211,878 $
36 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 74031900 مس تصفيه شده، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 27,000 8,825,082,350 Rls. 207,357 $
37 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87141090 سایر 80,349 8,369,360,490 Rls. 199,076 $
38 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 8,950 8,356,764,800 Rls. 198,971 $
39 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87141090 سایر 84,909 8,284,370,600 Rls. 195,110 $
40 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 8,950 8,164,522,800 Rls. 194,393 $
41 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 13,175 8,156,318,550 Rls. 187,502 $
42 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 96151100 شانه، گيره زلف و همانند، از کائوچوي سفت يا از مواد پلاستيکي. 71,459 8,123,116,117 Rls. 193,408 $
43 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85152900 ساير ماشينها و دستگاه هاي زرد جوشكاري يا لحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 22,950 8,070,218,853 Rls. 192,148 $
44 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 69,323 7,926,973,155 Rls. 183,920 $
45 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87141090 سایر 76,880 7,900,242,000 Rls. 188,102 $
46 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 288,000 7,439,428,800 Rls. 177,129 $
47 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 11,835 7,300,383,282 Rls. 173,819 $
48 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 60,253 7,225,490,857 Rls. 172,036 $
49 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 94054030 وسايل و چراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند. 40,500 7,097,592,040 Rls. 168,990 $
50 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 3,899 7,063,594,487 Rls. 168,181 $
51 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 323,000 6,825,694,140 Rls. 162,517 $
52 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87083019 لنتهاي ترمزسوا ر شده، بجز ا ز انواع مورداستفاده در سواري وسواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي و قطعات مربوطه 137,401 6,759,112,278 Rls. 160,932 $
53 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 68138100 لنتها و بالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده 223,088 6,755,692,713 Rls. 160,850 $
54 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87149990 ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر 115,215 6,664,239,540 Rls. 158,673 $
55 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87149110 تنه و دوشاخه براي دوچرخه 109,937 6,238,335,600 Rls. 148,532 $
56 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85071090 ساير انباره هاي برقي با سرب - اسيدبراي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 47,552 6,150,128,056 Rls. 146,432 $
57 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84672100 مته ا ز هر نوع، توام شده با موتور برقي 39,728 6,066,060,000 Rls. 144,430 $
58 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 68,300 5,910,605,991 Rls. 134,699 $
59 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 20,140 5,897,456,128 Rls. 140,415 $
60 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 15,940 5,805,902,393 Rls. 138,236 $
61 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87141090 سایر 53,258 5,714,246,490 Rls. 132,245 $
62 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 95030080 سایر 46,027 5,614,363,608 Rls. 131,953 $
63 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 68,848 5,440,501,500 Rls. 129,536 $
64 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 32,088 5,439,573,555 Rls. 128,686 $
65 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87141025 كمك فنر 43,846 5,409,686,800 Rls. 128,802 $
66 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 34,226 5,300,426,819 Rls. 126,200 $
67 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 6,487 5,244,487,416 Rls. 141,927 $
68 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 91,260 5,088,183,610 Rls. 121,147 $
69 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 22,454 5,068,795,679 Rls. 120,686 $
70 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 26,495 4,798,222,884 Rls. 114,243 $
71 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 10,000 4,733,275,500 Rls. 107,869 $
72 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 73151100 زنجيرغلتکي با حلقه هاي مفصل بندي شده از چدن، اهن يا از فولاد. 58,601 4,719,859,200 Rls. 112,378 $
73 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87141030 چرخ كامل، به استثنای لاستیک، طوقه و پره 48,127 4,717,630,880 Rls. 112,111 $
74 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84829100 گلوله (ساچمه)سوزن و غلتک، مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 56,338 4,689,895,584 Rls. 111,664 $
75 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 2,633 4,680,702,842 Rls. 111,445 $
76 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87141025 كمك فنر 79,571 4,642,039,719 Rls. 110,525 $
77 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85071090 ساير انباره هاي برقي با سرب - اسيدبراي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 53,713 4,621,986,600 Rls. 110,047 $
78 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 90292021 پانل نشانگر داراي ادوات سنجش ازقبيل سرعت سنج، كيلومتر شمار، دورسنج موتور گيج حرارت سنج و آب و گيج بنزين و غيره، براي موتورسيکلت 39,814 4,444,724,901 Rls. 103,285 $
79 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 16,228 4,291,140,000 Rls. 102,170 $
80 1 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87141025 كمك فنر 34,240 4,287,150,000 Rls. 102,075 $
81 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84672100 مته ا ز هر نوع، توام شده با موتور برقي 27,088 4,196,388,400 Rls. 97,364 $
82 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 3,050 4,178,713,600 Rls. 99,493 $
83 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 16,289 4,157,523,800 Rls. 97,830 $
84 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 34,460 4,002,370,603 Rls. 95,295 $
85 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87141020 دو شاخه، كرپي 47,389 3,954,890,010 Rls. 94,102 $
86 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87141090 سایر 28,341 3,908,577,978 Rls. 93,061 $
87 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87141060 باك بنزين موتورسيكلت 30,907 3,815,139,016 Rls. 90,664 $
88 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 96062200 دگمه از فلزات معمولي، پوشانده نشده با مواد نسجي. 32,450 3,768,950,680 Rls. 89,737 $
89 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 31,654 3,683,799,000 Rls. 87,710 $
90 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 27,380 3,538,510,696 Rls. 84,250 $
91 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84294011 غلتک را ه سازي نو، با قدرت 150 اسب بخار و كمتر 8,350 3,485,466,792 Rls. 94,324 $
92 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 71171900 زيورآلات بدلي از فلزات معمولي (همچنين آبکاري شده) غير مذکور در جاي ديگر 5,052 3,458,270,812 Rls. 82,340 $
93 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 87141090 سایر 31,899 3,449,925,679 Rls. 82,141 $
94 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 11,050 3,413,772,968 Rls. 81,280 $
95 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5,579 3,406,723,521 Rls. 80,594 $
96 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 94018090 ساير نشيمن ها غير از جاجيم 31,815 3,396,328,144 Rls. 80,865 $
97 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 12,365 3,361,134,000 Rls. 80,027 $
98 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85152900 ساير ماشينها و دستگاه هاي زرد جوشكاري يا لحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 10,140 3,359,475,000 Rls. 79,988 $
99 1 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 85161010 دستگاه هاي آبگرم کن و آبسردکن توا م برقي 33,473 3,308,580,000 Rls. 99,000 $
100 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 73151100 زنجيرغلتکي با حلقه هاي مفصل بندي شده از چدن، اهن يا از فولاد. 76,709 3,239,107,203 Rls. 77,121 $
مجموع کل
1,447,027,497,927 ريال
مجموع کل
36,014,016 دلار