آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 33,500 53,170,950,000 Rls. 1,265,975 $
2 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 157,357 40,545,910,360 Rls. 951,253 $
3 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 148,144 37,329,809,545 Rls. 888,805 $
4 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 326,463 28,528,399,940 Rls. 668,706 $
5 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 102,888 25,394,448,544 Rls. 604,630 $
6 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 84,697 24,883,639,410 Rls. 592,468 $
7 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 97,649 23,876,386,520 Rls. 567,073 $
8 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 354,151 22,834,269,942 Rls. 543,673 $
9 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 271,338 19,436,361,954 Rls. 462,770 $
10 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 202,621 19,235,029,040 Rls. 456,613 $
11 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 21,000 17,810,532,444 Rls. 422,401 $
12 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 70,000 16,743,768,000 Rls. 398,661 $
13 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 63,677 16,620,548,852 Rls. 395,727 $
14 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 44071190 سایر 1,129,836 15,747,843,204 Rls. 374,948 $
15 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 213,028 13,669,019,731 Rls. 325,453 $
16 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 77,906 12,481,712,724 Rls. 296,021 $
17 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P). 178,229 12,359,976,910 Rls. 294,285 $
18 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 43,120 11,924,637,300 Rls. 283,920 $
19 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 64,234 8,744,273,635 Rls. 208,197 $
20 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85122090 دستگاه هاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غير مذکور در جاي ديگر 2,463 8,272,395,279 Rls. 196,962 $
21 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 103,566 7,598,893,075 Rls. 180,926 $
22 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 20,000 5,506,915,500 Rls. 131,117 $
23 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 19,756 4,981,611,454 Rls. 118,610 $
24 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دار (غير از آکوردئون) که صدا ي آن ها توسط وسايل برقي توليد شده يا تقويت گردد. 17,595 3,849,591,165 Rls. 91,657 $
25 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 15,721 3,840,124,827 Rls. 91,432 $
26 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84502000 ماشين هاي رختشوئي، خانگي ياغيرخانگي، باظرفيت بيش از10کيلوگرم 16,477 3,631,476,240 Rls. 86,464 $
27 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 18,805 3,257,898,072 Rls. 77,569 $
28 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 41,567 3,146,821,835 Rls. 74,924 $
29 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85111000 شمع هاي جرقه زن 495 2,863,848,479 Rls. 68,187 $
30 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 3,000 2,690,277,519 Rls. 64,054 $
31 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 18,549 2,553,269,840 Rls. 60,554 $
32 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 14,121 2,503,330,560 Rls. 59,603 $
33 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 2,469,618,720 Rls. 69,061 $
34 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 2,622 2,363,350,774 Rls. 56,270 $
35 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 13,493 2,302,373,945 Rls. 54,818 $
36 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85122090 دستگاه هاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غير مذکور در جاي ديگر 711 1,992,762,293 Rls. 47,447 $
37 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 27101920 گريس 12,866 1,891,302,000 Rls. 45,031 $
38 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 354 1,881,190,978 Rls. 44,790 $
39 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 1,627 1,764,991,007 Rls. 42,024 $
40 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 701 1,707,199,846 Rls. 40,648 $
41 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب براي نصب دروسايل نقليه موتوري به جز هواپيما 9,108 1,703,106,544 Rls. 40,550 $
42 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 1,286 1,688,320,790 Rls. 40,198 $
43 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 52081100 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف, سفيد نشده, داراي 85 درصد يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 100گرم ياکمتر 38,975 1,527,514,818 Rls. 47,198 $
44 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 18,968 1,442,250,000 Rls. 34,339 $
45 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 88 1,340,216,347 Rls. 31,910 $
46 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 1,420 1,196,827,800 Rls. 28,496 $
47 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 3,312 1,173,026,755 Rls. 27,929 $
48 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 1,432 1,149,792,054 Rls. 27,376 $
49 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 37032000 کاغذ، مقوا ومواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده براي عکاسي رنگي (پلي کروم) باپهناي بيشتر از610 ميليمتر 8,576 1,130,005,148 Rls. 26,905 $
50 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 6,906 1,127,136,840 Rls. 26,732 $
51 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85122090 دستگاه هاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غير مذکور در جاي ديگر 336 1,040,664,021 Rls. 24,778 $
52 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 602 961,350,531 Rls. 22,889 $
53 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 70091000 آينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني، ا زشيشه. 1,369 860,155,676 Rls. 20,480 $
54 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 264 745,504,471 Rls. 17,750 $
55 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 7,716 658,062,106 Rls. 15,668 $
56 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 679 646,509,592 Rls. 15,393 $
57 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 489 645,036,542 Rls. 15,358 $
58 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,459 621,709,470 Rls. 14,803 $
59 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 764 601,122,311 Rls. 14,312 $
60 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 290 598,154,986 Rls. 14,242 $
61 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 1,377 589,749,227 Rls. 14,042 $
62 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84502000 ماشين هاي رختشوئي، خانگي ياغيرخانگي، باظرفيت بيش از10کيلوگرم 4,120 584,222,760 Rls. 13,856 $
63 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 546 580,986,837 Rls. 13,833 $
64 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 51 564,063,233 Rls. 13,430 $
65 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار، کلاوسن و ساير آلات سيمي يا زهي شستي دار که در جاي ديگري مذکور نباشند. 748 557,254,003 Rls. 13,268 $
66 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي الکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 3,312 532,476,600 Rls. 12,678 $
67 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 70071110 شيشه ا يمني آ ب دا ده درا ندا زه و شکل مناسب براي نصب دروسائل نقليه زميني 2,679 527,823,268 Rls. 12,567 $
68 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 593 483,660,208 Rls. 11,516 $
69 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 3,565 413,824,280 Rls. 9,853 $
70 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 206 400,487,942 Rls. 9,535 $
71 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 323 363,384,464 Rls. 8,652 $
72 1 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87149110 تنه و دوشاخه براي دوچرخه 9,579 349,440,000 Rls. 8,320 $
73 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87088021 سيبك فرمان براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 151 339,081,202 Rls. 8,073 $
74 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه و همانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 3,415 339,034,416 Rls. 8,072 $
75 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85111000 شمع هاي جرقه زن 77 307,097,635 Rls. 7,312 $
76 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85164090 اتوي برقي 510 302,952,440 Rls. 7,213 $
77 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 120 297,537,558 Rls. 7,084 $
78 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 70091000 آينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني، ا زشيشه. 60 281,827,580 Rls. 6,710 $
79 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 91 255,265,720 Rls. 6,078 $
80 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سواري، سواري کار و وا نت 68 244,572,353 Rls. 5,823 $
81 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 74 233,685,816 Rls. 5,564 $
82 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84133020 پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 28 215,592,254 Rls. 5,133 $
83 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 19 182,532,576 Rls. 4,346 $
84 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 48 179,897,720 Rls. 4,283 $
85 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 98 171,693,159 Rls. 4,088 $
86 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85129090 ساير اجزاء و قطعات براي دستگاه هاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه، غير مذكور در جاي ديگر 69 170,640,104 Rls. 4,063 $
87 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 79 167,819,968 Rls. 3,996 $
88 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9 164,512,439 Rls. 3,917 $
89 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87087031 براي سواري و وانت 127 161,023,239 Rls. 3,834 $
90 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 43 153,013,040 Rls. 3,643 $
91 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 69 148,215,401 Rls. 3,529 $
92 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 111 147,843,125 Rls. 3,520 $
93 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 69 141,600,990 Rls. 3,371 $
94 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 112 140,889,868 Rls. 3,355 $
95 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دار (غير از آکوردئون) که صدا ي آن ها توسط وسايل برقي توليد شده يا تقويت گردد. 544 121,464,150 Rls. 2,892 $
96 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84831010 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي سواري، سوا رکار و وا نت 108 117,914,776 Rls. 2,807 $
97 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 51 109,991,459 Rls. 2,619 $
98 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 24 109,525,287 Rls. 2,608 $
99 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 30 107,808,593 Rls. 2,567 $
100 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سواري، سواري کار و وا نت 36 107,608,375 Rls. 2,562 $
مجموع کل
524,631,242,330 ريال
مجموع کل
12,481,645 دلار