آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 299,327 445,083,073,882 Rls. 10,590,856 $
2 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 48,550 44,794,728,000 Rls. 1,066,541 $
3 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 84639090 ماشين هاي ابزاربراي کارکردن روي فلزبدون برداشتن قسمتي ازماده که درجاي ديگرمذکورنباشد 100,095 29,965,950,000 Rls. 713,475 $
4 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 21069080 مكمل غذايي 10,586 25,484,580,000 Rls. 722,946 $
5 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 24,485 19,035,507,900 Rls. 451,960 $
6 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 8,400 12,288,931,500 Rls. 292,594 $
7 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 21069080 مكمل غذايي 3,260 8,898,906,573 Rls. 211,879 $
8 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 2,600 7,144,950,000 Rls. 170,118 $
9 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 7,675 6,127,963,800 Rls. 145,904 $
10 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 14,070 5,944,344,532 Rls. 141,532 $
11 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 44,241 5,833,743,167 Rls. 135,354 $
12 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 84615090 ماشين هاي اره کردن ياقطع کردن براي کاربرروي فلزات ياسرمت ها 18,800 3,347,115,366 Rls. 78,830 $
13 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 8,574 2,182,996,040 Rls. 51,976 $
14 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي 12,750 1,986,508,800 Rls. 47,298 $
15 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 2,215 1,846,509,784 Rls. 43,964 $
16 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 84411000 ماشينهاي برش 8,800 1,425,727,000 Rls. 33,578 $
17 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,322 1,300,014,634 Rls. 30,953 $
18 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 33051000 شامپوها 4,474 1,251,341,846 Rls. 29,794 $
19 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 8,446 1,067,446,781 Rls. 25,316 $
20 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 20,893 840,563,640 Rls. 20,013 $
21 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 900 756,685,340 Rls. 18,017 $
22 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 2,850 556,045,545 Rls. 12,901 $
23 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 96082000 قلم و قلمهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكهاي متخلخل 955 483,582,312 Rls. 11,362 $
24 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 3,965 469,464,394 Rls. 11,178 $
25 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 09109190 سايرادويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب) غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 487 463,992,900 Rls. 11,047 $
26 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 582 424,014,128 Rls. 10,096 $
27 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 3,710 389,928,021 Rls. 9,162 $
28 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 1,214 309,383,052 Rls. 7,366 $
29 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 900 300,243,840 Rls. 7,149 $
30 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 39221000 وا ن، دوش و دستشوئي ا ز مواد پلاستيکي 2,036 198,615,567 Rls. 4,608 $
31 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 84146010 هود آشپزخانه 331 130,906,184 Rls. 3,117 $
32 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 988 103,647,207 Rls. 2,468 $
33 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 59 47,724,984 Rls. 1,136 $
مجموع کل
630,485,136,719 ريال
مجموع کل
15,114,488 دلار
[1]