آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 674,834 66,362,467,921 Rls. 1,580,060 $
2 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 481,369 57,083,535,154 Rls. 1,440,553 $
3 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 211,803 54,682,680,435 Rls. 1,301,969 $
4 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 30,680 54,275,691,587 Rls. 1,292,280 $
5 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 305,748 52,583,504,704 Rls. 1,251,543 $
6 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 94052010 چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند 193,721 51,644,470,671 Rls. 1,229,630 $
7 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 97,805 46,305,794,714 Rls. 1,102,519 $
8 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 243,169 41,459,417,436 Rls. 987,128 $
9 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 285,218 38,114,589,700 Rls. 911,470 $
10 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 98870301 با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثناي لاستيک 105,587 37,964,607,654 Rls. 903,919 $
11 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84451100 ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines) 20,051 37,297,932,060 Rls. 888,046 $
12 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 174,549 35,766,285,059 Rls. 838,488 $
13 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 199,042 34,744,478,771 Rls. 845,786 $
14 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 300,951 34,146,873,114 Rls. 878,379 $
15 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 230,965 33,953,185,621 Rls. 810,587 $
16 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 142,376 33,128,412,416 Rls. 788,772 $
17 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 232,499 32,999,681,305 Rls. 784,336 $
18 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 197,782 32,942,429,184 Rls. 784,344 $
19 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 197,808 32,742,067,680 Rls. 771,127 $
20 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 82152000 مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000). 95,144 32,725,254,007 Rls. 779,173 $
21 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 99,949 32,453,106,630 Rls. 762,526 $
22 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 202,424 32,451,820,580 Rls. 756,914 $
23 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 17,773 31,970,377,356 Rls. 761,198 $
24 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 98870301 با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثناي لاستيک 56,100 30,698,901,816 Rls. 730,926 $
25 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 43,200 30,696,505,871 Rls. 724,109 $
26 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 29,472 30,383,357,238 Rls. 723,414 $
27 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 240,626 30,364,289,492 Rls. 722,959 $
28 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 177,262 30,001,319,766 Rls. 712,814 $
29 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 215,066 29,363,948,290 Rls. 699,141 $
30 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85044020 شارژر باطري 28,980 29,333,969,213 Rls. 692,380 $
31 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85044020 شارژر باطري 27,420 27,792,182,734 Rls. 661,722 $
32 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 114,899 27,620,597,301 Rls. 629,458 $
33 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 92,334 27,554,167,875 Rls. 656,052 $
34 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 170,187 27,514,164,444 Rls. 655,099 $
35 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 96091000 مداد و مدادرنگي، با مغزي داراي غلاف سخت 93,116 26,870,612,732 Rls. 639,776 $
36 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 571,452 26,723,870,016 Rls. 636,283 $
37 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 42,954 26,680,493,820 Rls. 635,250 $
38 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 132,253 26,585,701,728 Rls. 612,450 $
39 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 52,484 25,698,630,115 Rls. 611,871 $
40 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 152,849 25,493,069,600 Rls. 626,025 $
41 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84451100 ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines) 6,350 25,276,834,400 Rls. 601,829 $
42 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 117,689 25,271,457,500 Rls. 580,953 $
43 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 57,709 25,029,895,617 Rls. 595,950 $
44 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 203,362 24,927,022,080 Rls. 611,067 $
45 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 171,108 24,886,882,769 Rls. 590,149 $
46 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 151,949 24,346,031,579 Rls. 571,351 $
47 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 82152000 مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000). 65,512 24,308,529,714 Rls. 580,338 $
48 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 124,165 24,241,070,482 Rls. 606,832 $
49 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 90015010 عدسي عينک تک کانون ا ز ساير مواد 32,830 23,812,101,774 Rls. 566,954 $
50 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 4,719 23,795,029,389 Rls. 566,548 $
51 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84229010 اجزاء و قطعات تعرفه 84221100 100,000 23,342,108,396 Rls. 555,764 $
52 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 14,730 22,806,983,664 Rls. 543,024 $
53 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 98871195 با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 40,155 22,585,328,496 Rls. 597,180 $
54 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 197,066 22,579,727,430 Rls. 572,453 $
55 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 107,196 22,418,201,893 Rls. 532,543 $
56 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 94052010 چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند 98,214 22,408,168,262 Rls. 533,529 $
57 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 137,316 22,310,476,682 Rls. 525,659 $
58 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 60,371 22,099,090,120 Rls. 590,738 $
59 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 168,604 22,030,697,073 Rls. 590,504 $
60 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 151,277 21,710,954,758 Rls. 509,918 $
61 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر و کمتر (T5) 149,456 21,540,283,863 Rls. 512,864 $
62 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 82152000 مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000). 106,373 21,348,138,588 Rls. 536,641 $
63 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 120,323 21,197,772,960 Rls. 504,709 $
64 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 50,266 20,840,284,812 Rls. 496,198 $
65 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 40118090 سایر 101,789 20,425,235,420 Rls. 486,315 $
66 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 82152000 مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000). 144,970 20,297,721,045 Rls. 543,889 $
67 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 266,393 20,121,052,151 Rls. 538,559 $
68 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84518000 ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي 10,500 20,112,488,000 Rls. 478,869 $
69 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85044020 شارژر باطري 25,072 20,109,679,854 Rls. 472,794 $
70 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 94052010 چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند 135,862 19,992,633,914 Rls. 533,224 $
71 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 159,053 19,956,858,788 Rls. 475,164 $
72 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 177,566 19,906,075,933 Rls. 508,996 $
73 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 98870301 با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثناي لاستيک 12,171 19,888,222,469 Rls. 473,529 $
74 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 5,831 19,686,615,728 Rls. 481,403 $
75 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 125,556 19,406,001,860 Rls. 462,047 $
76 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 95030080 سایر 133,141 19,282,557,015 Rls. 459,110 $
77 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 185,843 19,172,455,633 Rls. 456,487 $
78 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 187,155 18,954,278,904 Rls. 488,816 $
79 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 61,895 18,936,750,605 Rls. 445,274 $
80 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 65,152 18,870,103,838 Rls. 482,967 $
81 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 256,000 18,550,150,000 Rls. 441,671 $
82 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 573,755 18,411,674,143 Rls. 438,371 $
83 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 238,240 18,389,787,736 Rls. 422,892 $
84 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي يا شفاف براي ترسيم، کرباسهاي آماده براي نقاشي، قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 130,835 18,368,858,221 Rls. 437,353 $
85 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 64,979 18,295,992,045 Rls. 435,619 $
86 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 156,410 18,189,868,005 Rls. 432,119 $
87 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 312,457 18,084,847,880 Rls. 430,592 $
88 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84139200 اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها 45,600 18,011,856,445 Rls. 428,854 $
89 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 80,911 17,971,152,000 Rls. 428,102 $
90 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 156,118 17,763,313,349 Rls. 414,709 $
91 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 83011000 قفل آويز ازفلزمعمولي. 129,653 17,627,376,600 Rls. 410,935 $
92 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 94052010 چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند 100,262 17,614,567,454 Rls. 419,395 $
93 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 361,596 17,579,623,020 Rls. 417,361 $
94 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 90,509 17,540,150,422 Rls. 417,623 $
95 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 98870301 با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثناي لاستيک 19,952 17,515,967,676 Rls. 463,141 $
96 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 74,184 17,403,769,392 Rls. 414,375 $
97 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 4,643 17,323,850,850 Rls. 412,473 $
98 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 359,955 17,184,822,124 Rls. 417,377 $
99 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 73181290 ساير پيچ ها براي چوب ا زچدن، اهن يا فولاد غير از جنس ا ستنلس ا ستيل، حديد شده 365,258 17,111,042,980 Rls. 407,407 $
100 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 132,478 17,106,161,600 Rls. 407,198 $
مجموع کل
2,643,451,081,210 ريال
مجموع کل
63,579,181 دلار