آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,940,000 223,892,386,240 Rls. 5,271,352 $
2 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,150,000 51,333,477,360 Rls. 1,190,194 $
3 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 197,680 44,461,291,728 Rls. 1,058,603 $
4 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 708,400 35,868,021,725 Rls. 825,804 $
5 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 690,000 30,295,200,490 Rls. 720,000 $
6 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 103,120 21,456,959,253 Rls. 510,880 $
7 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 500,000 20,456,520,000 Rls. 487,060 $
8 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 10062000 برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي) 500,000 18,653,250,000 Rls. 432,790 $
9 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 79,360 15,774,076,080 Rls. 375,573 $
10 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز 49,902 11,038,219,702 Rls. 262,815 $
11 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 36,000 6,710,299,000 Rls. 159,770 $
12 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 49,045 6,564,830,220 Rls. 158,181 $
13 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 74,836 4,496,111,873 Rls. 107,050 $
14 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 50,360 4,144,462,124 Rls. 98,678 $
15 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 47,260 3,837,700,352 Rls. 90,384 $
16 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 27,056 3,634,872,952 Rls. 86,545 $
17 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز 22,601 3,442,389,277 Rls. 81,962 $
18 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 71171900 زيورآلات بدلي از فلزات معمولي (همچنين آبکاري شده) غير مذکور در جاي ديگر 4,064 3,414,733,279 Rls. 81,303 $
19 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 26,280 3,330,837,839 Rls. 79,306 $
20 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 18,000 3,191,760,000 Rls. 75,994 $
21 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 15,261 2,866,196,608 Rls. 68,243 $
22 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 7,160 2,553,600,000 Rls. 60,800 $
23 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 14,962 2,464,194,746 Rls. 58,671 $
24 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 19,939 2,448,336,795 Rls. 63,404 $
25 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر، ا زفلزمعمولي. 22,877 2,385,332,998 Rls. 56,046 $
26 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر، ا زفلزمعمولي. 22,728 2,365,702,472 Rls. 56,326 $
27 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 25,046 2,363,860,182 Rls. 55,944 $
28 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 27131100 کک نفت تکليس نشده 237,500 2,293,750,000 Rls. 53,630 $
29 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 17,104 2,176,501,600 Rls. 49,601 $
30 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 13,273 2,087,288,321 Rls. 49,697 $
31 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 46,592 1,944,600,000 Rls. 46,300 $
32 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 25,108 1,880,842,250 Rls. 42,659 $
33 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 12,356 1,849,517,460 Rls. 44,036 $
34 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 13,815 1,812,128,093 Rls. 43,146 $
35 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 17,269 1,710,193,125 Rls. 40,719 $
36 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 39,170 1,562,883,000 Rls. 37,211 $
37 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 5,831 1,481,719,731 Rls. 35,279 $
38 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 48025600 کاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده وزن حدا قل 40 حدا کثر 150g ورق تانشده 1 ضلع آن 435 وديگر ا ز297 mm بيشترنباشد 40,000 1,357,361,280 Rls. 32,318 $
39 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 9,097 1,350,930,000 Rls. 32,165 $
40 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 83062990 ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 5,384 1,338,846,872 Rls. 31,877 $
41 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 8,978 1,325,013,313 Rls. 31,548 $
42 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 9,522 1,312,462,400 Rls. 30,469 $
43 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 7,504 1,295,352,664 Rls. 30,842 $
44 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 87141090 سایر 8,420 1,245,318,606 Rls. 29,578 $
45 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 87141090 سایر 7,712 1,240,295,079 Rls. 29,431 $
46 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 73181190 ساير مهره پيچ بزرگ حديده شده، از چدن، اهن يا فولاد غير از جنس ا ستنلس ا ستيل 26,841 1,218,631,290 Rls. 28,830 $
47 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 13,700 1,186,392,235 Rls. 31,709 $
48 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 27131100 کک نفت تکليس نشده 140,000 1,145,112,500 Rls. 27,265 $
49 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 11,625 1,078,227,500 Rls. 25,672 $
50 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 44191190 سایر 6,738 1,051,032,730 Rls. 24,386 $
51 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 3,908 1,013,522,370 Rls. 26,626 $
52 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 7,073 1,006,116,160 Rls. 23,911 $
53 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 6,750 1,003,422,000 Rls. 23,891 $
54 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 5,166 966,000,000 Rls. 23,000 $
55 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز 6,847 949,579,948 Rls. 22,609 $
56 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 22,200 924,175,566 Rls. 22,004 $
57 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 6,952 900,549,753 Rls. 24,115 $
58 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 9,506 884,182,600 Rls. 21,052 $
59 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 4,807 868,131,600 Rls. 20,670 $
60 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 17,100 851,531,615 Rls. 19,757 $
61 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 8,907 844,200,000 Rls. 20,100 $
62 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 44191190 سایر 5,449 816,123,724 Rls. 19,432 $
63 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 73239490 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 4,046 769,470,114 Rls. 18,321 $
64 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,606 726,958,170 Rls. 17,309 $
65 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز 6,398 712,818,318 Rls. 16,972 $
66 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 5,343 706,708,779 Rls. 16,826 $
67 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 5,532 670,910,720 Rls. 15,952 $
68 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 44201090 مجسمه هاي كوچك و ساير اشياء، تزئيني ازچوب غير ازصنايع دستي 2,714 660,036,468 Rls. 17,641 $
69 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 3,720 642,605,000 Rls. 14,872 $
70 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 83062990 ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 1,734 624,385,260 Rls. 16,740 $
71 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 4,513 606,522,000 Rls. 14,441 $
72 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي، غير مذكور در جاي ديگر 4,665 587,683,173 Rls. 13,992 $
73 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 44151000 صندوق، صندوقچه، قفسه،...وظروف بسته بندي همانند، ا زچوب، قرقره براي کابل ازچوب 4,040 522,434,724 Rls. 12,615 $
74 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 4,746 505,656,944 Rls. 12,039 $
75 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 6,733 500,372,476 Rls. 13,466 $
76 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 83062990 ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 1,441 495,715,308 Rls. 11,803 $
77 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 87089429 ساير اجزاء و قطعات بجز براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 5,432 493,497,500 Rls. 11,750 $
78 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 87141090 سایر 3,481 483,139,730 Rls. 11,503 $
79 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 2,607 438,983,160 Rls. 10,452 $
80 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 94055090 ساير چراغ ها و وسايل روشنايي غير برقي به غير از فانوس بادي و چراغ هاي توري 3,114 426,127,164 Rls. 10,146 $
81 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 5,700 425,208,600 Rls. 11,400 $
82 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 87141040 توپی و دنده زنجیرچرخ با لوازم ترمزبندی حتی توام شده با زنجیر 2,750 410,295,974 Rls. 9,769 $
83 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 3,170 405,417,714 Rls. 10,334 $
84 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 3,048 404,070,625 Rls. 9,621 $
85 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 94053090 مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار مي روند غير از نوع (LED) 2,898 388,989,832 Rls. 9,262 $
86 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 4,691 387,808,300 Rls. 9,234 $
87 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 83062990 ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 1,362 378,503,165 Rls. 9,012 $
88 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 44191190 سایر 2,770 371,818,776 Rls. 8,902 $
89 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 2,222 371,607,600 Rls. 8,848 $
90 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 4,206 361,107,880 Rls. 8,485 $
91 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 87089229 لوله هاي اگزوز و قطعات مربوطه براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 4,585 328,283,733 Rls. 8,801 $
92 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 3,264 321,052,368 Rls. 7,644 $
93 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84835000 چرخ لنگر و قرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره). 3,260 320,756,875 Rls. 7,637 $
94 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10 کيلوگرم ياکمترکه براي تهيه غذا يا نوشابه به کار مي روند. 2,521 306,502,284 Rls. 7,298 $
95 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 1,800 297,603,360 Rls. 7,086 $
96 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 96089100 سرقلم، و نوک سرقلم. 1,963 264,887,113 Rls. 6,307 $
97 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 90299000 اجزاء و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 3,346 264,680,160 Rls. 7,096 $
98 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 84133010 پمپ ا نژکتور 2,720 259,412,400 Rls. 6,065 $
99 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 94053090 مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار مي روند غير از نوع (LED) 1,803 254,271,036 Rls. 5,988 $
100 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 44191190 سایر 1,848 252,737,248 Rls. 6,018 $
مجموع کل
596,765,598,731 ريال
مجموع کل
14,090,860 دلار