آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 19,519 715,321,650,000 Rls. 16,846,920 $
2 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 875,000 176,927,600,000 Rls. 4,957,768 $
3 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 910,409 148,091,881,493 Rls. 3,713,061 $
4 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 751,795 133,714,940,603 Rls. 3,183,688 $
5 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 210,077 120,624,850,983 Rls. 2,872,018 $
6 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,415,006 119,746,751,855 Rls. 2,845,463 $
7 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,161,849 115,848,112,689 Rls. 2,722,146 $
8 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 22,475 105,017,015,558 Rls. 2,542,559 $
9 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,120,000 102,520,538,889 Rls. 2,440,966 $
10 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 591,955 88,273,267,284 Rls. 2,081,440 $
11 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 745,034 85,498,539,418 Rls. 2,035,679 $
12 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 168,459 83,181,068,546 Rls. 2,174,183 $
13 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 559,628 76,405,173,787 Rls. 1,819,173 $
14 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87034010 با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 109,345 69,506,923,300 Rls. 1,966,726 $
15 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,216,990 64,652,025,862 Rls. 1,680,826 $
16 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 180,700 59,879,438,704 Rls. 1,416,304 $
17 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 271,000 59,063,162,927 Rls. 1,389,796 $
18 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 240,000 56,857,248,000 Rls. 1,519,638 $
19 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 447,454 56,368,067,724 Rls. 1,408,499 $
20 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 407,199 56,047,305,865 Rls. 1,315,555 $
21 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 77,467 53,772,966,532 Rls. 1,276,181 $
22 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 204,000 53,082,306,000 Rls. 1,248,344 $
23 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 349,845 49,534,715,931 Rls. 1,178,293 $
24 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 529,568 47,286,355,591 Rls. 1,123,099 $
25 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 183,518 45,457,218,012 Rls. 1,078,896 $
26 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 381,624 41,844,657,721 Rls. 996,301 $
27 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 8,942 41,814,709,758 Rls. 1,087,534 $
28 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 3,516 41,227,304,800 Rls. 1,093,940 $
29 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 183,288 39,812,120,201 Rls. 945,532 $
30 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 10051000 بذر ذرت 351,492 39,627,140,576 Rls. 1,062,090 $
31 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 378,126 38,911,414,647 Rls. 951,004 $
32 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 421,577 38,656,111,281 Rls. 995,969 $
33 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 345,250 38,561,675,829 Rls. 918,134 $
34 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 83,282 36,919,753,606 Rls. 864,967 $
35 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 914,572 36,778,090,494 Rls. 941,182 $
36 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 167,115 36,640,430,140 Rls. 872,391 $
37 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 344,251 33,393,474,855 Rls. 795,083 $
38 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 45,439 33,092,754,000 Rls. 786,425 $
39 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 292,872 31,904,040,000 Rls. 746,964 $
40 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 96,740 31,380,205,000 Rls. 721,384 $
41 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 57,282 30,574,130,732 Rls. 721,793 $
42 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 24,809 30,067,501,814 Rls. 715,206 $
43 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 862,556 29,519,040,389 Rls. 702,834 $
44 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 306,485 29,156,927,931 Rls. 692,374 $
45 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 16,041 28,980,915,646 Rls. 767,221 $
46 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 60,036 28,764,220,400 Rls. 776,588 $
47 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 229,693 28,608,242,537 Rls. 758,805 $
48 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 120,317 28,057,106,543 Rls. 668,026 $
49 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 127,212 27,115,459,866 Rls. 634,978 $
50 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 298,550 26,654,282,100 Rls. 621,384 $
51 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 21,650 26,300,211,194 Rls. 616,255 $
52 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 18,050 25,474,120,000 Rls. 606,527 $
53 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 37,431 25,069,111,167 Rls. 596,883 $
54 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 129,018 24,161,522,460 Rls. 568,861 $
55 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04071119 تخمک نطفهکدار جوجه يكروزه تخمکگذار 97,480 23,254,353,839 Rls. 551,392 $
56 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 22,200 23,249,020,000 Rls. 552,495 $
57 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 10,888 22,910,029,225 Rls. 605,375 $
58 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 225,976 22,558,741,621 Rls. 531,294 $
59 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 10051000 بذر ذرت 169,965 21,291,958,770 Rls. 506,495 $
60 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 194,274 21,252,546,380 Rls. 506,013 $
61 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 241,774 20,673,985,664 Rls. 484,252 $
62 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 21,875 20,630,834,231 Rls. 491,078 $
63 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,758 20,613,652,400 Rls. 546,970 $
64 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,758 20,559,655,200 Rls. 549,503 $
65 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 100,000 19,854,913,388 Rls. 524,984 $
66 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 271,930 19,797,524,208 Rls. 471,370 $
67 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 48,360 19,436,569,680 Rls. 460,965 $
68 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 39,200 19,310,847,534 Rls. 459,783 $
69 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 97,958 19,133,019,535 Rls. 454,555 $
70 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 22,103 19,116,824,576 Rls. 455,163 $
71 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 492,475 18,749,363,233 Rls. 504,354 $
72 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 87,502 18,691,700,438 Rls. 445,041 $
73 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 464,560 18,301,483,470 Rls. 433,911 $
74 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 39,500 18,178,776,000 Rls. 491,956 $
75 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39269092 نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 75,780 17,627,126,392 Rls. 467,638 $
76 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 53,308 17,600,705,262 Rls. 419,064 $
77 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 28,600 17,529,699,600 Rls. 483,058 $
78 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 206,440 17,469,964,356 Rls. 471,473 $
79 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 97,746 17,467,802,000 Rls. 462,119 $
80 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 182,306 17,161,522,869 Rls. 408,608 $
81 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 106,280 16,518,983,154 Rls. 392,719 $
82 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 100,000 16,368,184,960 Rls. 389,719 $
83 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 247,500 16,353,227,088 Rls. 386,875 $
84 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 13,388 16,332,372,788 Rls. 388,867 $
85 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 141,400 16,269,414,229 Rls. 397,807 $
86 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 153,355 16,133,986,318 Rls. 428,014 $
87 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 117,259 15,538,621,700 Rls. 369,158 $
88 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39269092 نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 60,576 15,509,099,471 Rls. 362,059 $
89 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 38,025 15,370,072,255 Rls. 356,615 $
90 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 99,530 15,236,596,142 Rls. 362,777 $
91 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 51,520 14,898,816,000 Rls. 354,734 $
92 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 77,264 14,870,358,186 Rls. 348,583 $
93 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 94,570 14,725,601,000 Rls. 389,360 $
94 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 158,567 14,687,493,950 Rls. 399,354 $
95 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 43,450 14,670,149,184 Rls. 349,289 $
96 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 38249990 ساير 100,800 14,613,150,943 Rls. 346,617 $
97 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 163,452 14,593,674,609 Rls. 346,646 $
98 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 60,794 14,571,910,283 Rls. 346,950 $
99 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 29291090 ساير 125,640 14,551,141,087 Rls. 345,245 $
100 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 48,370 14,471,291,500 Rls. 383,905 $
مجموع کل
4,510,452,565,958 ريال
مجموع کل
110,248,058 دلار