آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 19,519 715,321,650,000 Rls. 16,846,920 $
2 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 875,000 176,927,600,000 Rls. 4,957,768 $
3 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 910,409 148,091,881,493 Rls. 3,713,061 $
4 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,472,054 146,057,847,252 Rls. 3,369,104 $
5 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 751,795 133,714,940,603 Rls. 3,183,688 $
6 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 404,475 124,374,000,000 Rls. 2,834,404 $
7 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 210,077 120,624,850,983 Rls. 2,872,018 $
8 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,415,006 119,746,751,855 Rls. 2,845,463 $
9 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,161,849 115,848,112,689 Rls. 2,722,146 $
10 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 22,475 105,017,015,558 Rls. 2,542,559 $
11 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,120,000 102,520,538,889 Rls. 2,440,966 $
12 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 591,955 88,273,267,284 Rls. 2,081,440 $
13 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 745,034 85,498,539,418 Rls. 2,035,679 $
14 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 300,000 83,805,360,000 Rls. 1,995,366 $
15 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 168,459 83,181,068,546 Rls. 2,174,183 $
16 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 999,439 80,764,017,424 Rls. 1,922,953 $
17 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 186,142 80,506,968,877 Rls. 1,916,833 $
18 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 139,851 79,821,751,444 Rls. 1,858,067 $
19 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 488,878 78,831,830,593 Rls. 1,876,948 $
20 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 559,628 76,405,173,787 Rls. 1,819,173 $
21 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87034010 با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 109,345 69,506,923,300 Rls. 1,966,726 $
22 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,216,990 64,652,025,862 Rls. 1,680,826 $
23 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 386,729 63,846,733,887 Rls. 1,608,037 $
24 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 460,000 61,710,592,590 Rls. 1,469,300 $
25 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 16,003 60,297,767,960 Rls. 1,381,187 $
26 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 180,700 59,879,438,704 Rls. 1,416,304 $
27 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 271,000 59,063,162,927 Rls. 1,389,796 $
28 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 676,248 57,961,784,487 Rls. 1,373,749 $
29 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 48,561 57,844,355,458 Rls. 1,377,246 $
30 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 46,206 57,621,930,979 Rls. 1,371,949 $
31 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 371,313 57,336,926,831 Rls. 1,354,878 $
32 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 240,000 56,857,248,000 Rls. 1,519,638 $
33 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 447,454 56,368,067,724 Rls. 1,408,499 $
34 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 407,199 56,047,305,865 Rls. 1,315,555 $
35 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 656,452 53,840,596,283 Rls. 1,281,920 $
36 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 77,467 53,772,966,532 Rls. 1,276,181 $
37 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 204,000 53,082,306,000 Rls. 1,248,344 $
38 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 29,257 51,371,556,450 Rls. 1,222,691 $
39 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 349,845 49,534,715,931 Rls. 1,178,293 $
40 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 413,257 49,150,621,688 Rls. 1,170,255 $
41 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 7,441 48,070,544,596 Rls. 1,116,249 $
42 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 529,568 47,286,355,591 Rls. 1,123,099 $
43 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 37,094 46,797,883,142 Rls. 1,077,313 $
44 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 365,060 46,374,306,459 Rls. 1,103,226 $
45 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 183,518 45,457,218,012 Rls. 1,078,896 $
46 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 19,772 45,253,256,718 Rls. 1,077,458 $
47 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 3,555 44,077,426,800 Rls. 1,049,463 $
48 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 74,650 43,411,172,623 Rls. 1,015,882 $
49 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 385,951 42,644,948,773 Rls. 977,137 $
50 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 381,624 41,844,657,721 Rls. 996,301 $
51 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 8,942 41,814,709,758 Rls. 1,087,534 $
52 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 348,974 41,611,845,038 Rls. 1,164,134 $
53 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 3,516 41,227,304,800 Rls. 1,093,940 $
54 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 191,560 40,515,567,995 Rls. 928,384 $
55 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 183,288 39,812,120,201 Rls. 945,532 $
56 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 10051000 بذر ذرت 351,492 39,627,140,576 Rls. 1,062,090 $
57 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 378,126 38,911,414,647 Rls. 951,004 $
58 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 421,577 38,656,111,281 Rls. 995,969 $
59 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 345,250 38,561,675,829 Rls. 918,134 $
60 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 83,282 36,919,753,606 Rls. 864,967 $
61 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 340,000 36,808,964,600 Rls. 876,404 $
62 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 914,572 36,778,090,494 Rls. 941,182 $
63 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 167,115 36,640,430,140 Rls. 872,391 $
64 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 140,000 36,385,950,000 Rls. 836,009 $
65 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 235,050 34,127,237,367 Rls. 795,039 $
66 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 344,251 33,393,474,855 Rls. 795,083 $
67 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 45,439 33,092,754,000 Rls. 786,425 $
68 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 293,981 32,754,150,287 Rls. 910,079 $
69 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 147,032 32,034,841,461 Rls. 732,488 $
70 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 292,872 31,904,040,000 Rls. 746,964 $
71 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 96,740 31,380,205,000 Rls. 721,384 $
72 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 73,912 31,054,212,543 Rls. 704,337 $
73 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 73,912 30,893,862,731 Rls. 704,053 $
74 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 693,870 30,634,322,389 Rls. 729,389 $
75 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 57,282 30,574,130,732 Rls. 721,793 $
76 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 24,809 30,067,501,814 Rls. 715,206 $
77 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 236,300 29,635,798,857 Rls. 705,613 $
78 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 862,556 29,519,040,389 Rls. 702,834 $
79 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 306,485 29,156,927,931 Rls. 692,374 $
80 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 160,681 29,062,993,476 Rls. 661,022 $
81 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 16,041 28,980,915,646 Rls. 767,221 $
82 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 54,882 28,907,324,988 Rls. 688,270 $
83 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 60,036 28,764,220,400 Rls. 776,588 $
84 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 229,693 28,608,242,537 Rls. 758,805 $
85 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 30,698 28,574,456,360 Rls. 680,346 $
86 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 6,662 28,378,220,544 Rls. 662,849 $
87 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 61,840 28,208,730,817 Rls. 671,639 $
88 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 18,500 28,186,950,000 Rls. 642,365 $
89 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 120,317 28,057,106,543 Rls. 668,026 $
90 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 313,413 27,344,725,018 Rls. 625,015 $
91 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 127,212 27,115,459,866 Rls. 634,978 $
92 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 244,060 26,889,940,000 Rls. 623,897 $
93 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 130,970 26,830,670,424 Rls. 609,221 $
94 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 298,550 26,654,282,100 Rls. 621,384 $
95 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 21,650 26,300,211,194 Rls. 616,255 $
96 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 18,050 25,474,120,000 Rls. 606,527 $
97 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 37,431 25,069,111,167 Rls. 596,883 $
98 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 742 24,344,500,000 Rls. 579,631 $
99 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,619 24,184,273,520 Rls. 575,816 $
100 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 129,018 24,161,522,460 Rls. 568,861 $
مجموع کل
5,930,889,520,969 ريال
مجموع کل
142,971,471 دلار