آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,188,250 664,412,205,200 Rls. 16,221,403 $
2 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 226,955 469,680,133,201 Rls. 13,610,497 $
3 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,647,000 443,607,004,000 Rls. 12,130,896 $
4 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 65,534 428,304,202,000 Rls. 10,209,466 $
5 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,403,750 423,680,000,000 Rls. 9,767,650 $
6 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 145,397 362,390,464,960 Rls. 10,808,187 $
7 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87034010 با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 349,500 259,582,978,245 Rls. 6,131,955 $
8 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87034010 با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 303,000 236,454,002,900 Rls. 5,786,518 $
9 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 55,327 175,749,262,981 Rls. 5,266,189 $
10 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87034010 با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 219,775 147,769,640,200 Rls. 4,087,825 $
11 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 451,800 141,000,000,000 Rls. 3,355,454 $
12 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 457,955 140,169,000,841 Rls. 3,747,584 $
13 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 84,137 135,060,140,604 Rls. 3,317,057 $
14 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 404,575 126,198,270,600 Rls. 3,004,721 $
15 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87034010 با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 142,675 119,216,155,400 Rls. 2,753,101 $
16 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87034010 با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 145,500 116,119,856,738 Rls. 2,711,591 $
17 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 47,359 103,184,627,814 Rls. 2,456,497 $
18 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 93,475 98,155,617,523 Rls. 3,019,473 $
19 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 6,389 92,897,273,323 Rls. 2,483,012 $
20 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,443,200 91,561,888,848 Rls. 2,180,045 $
21 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 18,400 87,794,487,352 Rls. 2,090,345 $
22 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 148,700 87,286,771,409 Rls. 2,078,255 $
23 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 35,910 83,149,137,510 Rls. 1,981,928 $
24 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 473,160 78,903,670,993 Rls. 1,956,089 $
25 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 4,604 74,216,290,400 Rls. 1,767,054 $
26 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 32,192 68,829,410,100 Rls. 1,638,795 $
27 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,203,840 64,306,810,288 Rls. 1,728,416 $
28 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,273 57,047,978,626 Rls. 1,571,370 $
29 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,337 54,422,053,361 Rls. 1,369,003 $
30 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 298,215 52,857,077,870 Rls. 1,255,005 $
31 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 48,900 50,996,675,944 Rls. 1,214,207 $
32 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 957,440 50,493,747,254 Rls. 1,153,569 $
33 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 13,134 50,399,563,771 Rls. 1,199,990 $
34 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 296,174 48,757,531,826 Rls. 1,160,893 $
35 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 56,442 48,364,448,761 Rls. 1,130,803 $
36 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 20,037 47,423,116,626 Rls. 1,266,031 $
37 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 13,551 46,558,800,000 Rls. 1,108,542 $
38 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 76,696 46,303,119,743 Rls. 1,102,456 $
39 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 8,873 45,896,040,000 Rls. 1,073,090 $
40 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 29,088 45,183,960,000 Rls. 1,075,809 $
41 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 4,280 44,712,318,000 Rls. 1,064,579 $
42 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 4,260 44,148,374,000 Rls. 1,039,764 $
43 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 249,628 42,486,454,025 Rls. 1,009,628 $
44 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 75,935 42,143,689,993 Rls. 1,003,423 $
45 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,369 42,004,468,670 Rls. 1,000,107 $
46 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 32,936 41,351,362,641 Rls. 981,626 $
47 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 شير خشك صنعتي 287,950 41,324,246,318 Rls. 982,259 $
48 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 61,255 40,965,280,694 Rls. 975,366 $
49 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 13,069 40,417,420,960 Rls. 1,120,576 $
50 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 40,348,590,000 Rls. 1,172,174 $
51 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 125,808 38,964,277,183 Rls. 925,957 $
52 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86040000 وسايل نقليه تعمير و نگهداري يا سرويس راهکاهن يا ترامواي؛ حتي خودرو (مثلاً، واگن كارگاه، واگن جرثقيل، واگن زير كوب بالاست، واگن ريلکگذار، واگن تست و درزين (Draisine). 12,114 38,539,224,280 Rls. 917,601 $
53 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,914 37,424,051,740 Rls. 891,049 $
54 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 17,088 37,090,527,000 Rls. 883,108 $
55 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 203,959 36,420,572,440 Rls. 833,803 $
56 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 34,822 35,483,691,042 Rls. 844,851 $
57 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 62,023 35,379,475,331 Rls. 842,367 $
58 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 478,720 35,026,301,274 Rls. 824,925 $
59 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 17,867 34,315,281,000 Rls. 815,821 $
60 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 55,757 34,179,260,841 Rls. 813,792 $
61 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,521 33,503,821,560 Rls. 797,710 $
62 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 57,681 32,361,618,292 Rls. 770,515 $
63 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 224,441 30,893,399,382 Rls. 735,559 $
64 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 54,900 29,903,710,057 Rls. 711,588 $
65 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 36,075 29,850,405,742 Rls. 702,098 $
66 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 17,271 29,707,049,597 Rls. 723,392 $
67 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 1,383 29,356,839,270 Rls. 681,133 $
68 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 35030090 ساير 100,000 29,043,495,000 Rls. 687,095 $
69 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 17,000 28,878,780,000 Rls. 687,590 $
70 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 5,209 28,772,216,989 Rls. 685,052 $
71 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 44,060 28,710,675,630 Rls. 658,216 $
72 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,906 28,575,576,560 Rls. 648,120 $
73 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 16,928 28,484,392,530 Rls. 756,158 $
74 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 17,050 27,809,543,402 Rls. 662,131 $
75 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 20,869 27,252,662,205 Rls. 626,498 $
76 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 20,335 27,008,436,000 Rls. 641,835 $
77 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 8,306 26,796,968,851 Rls. 636,809 $
78 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 40,950 26,182,465,669 Rls. 623,391 $
79 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 شير خشك صنعتي 190,675 26,024,875,942 Rls. 619,640 $
80 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 7,497 25,914,167,494 Rls. 617,004 $
81 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 37029710 فيلمکهاي مورد مصرف در تصوير برداري پزشكي 8,940 25,901,330,400 Rls. 605,596 $
82 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,000 25,767,110,208 Rls. 688,684 $
83 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 4,400 25,579,480,320 Rls. 588,034 $
84 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 13,000 25,435,516,800 Rls. 735,319 $
85 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,800 25,303,667,400 Rls. 602,468 $
86 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 9,444 24,958,341,372 Rls. 592,351 $
87 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 90,504 24,796,391,669 Rls. 590,390 $
88 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 3,560 24,490,243,703 Rls. 581,279 $
89 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 37,151 23,787,595,810 Rls. 566,371 $
90 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 478,720 23,672,790,707 Rls. 563,638 $
91 6 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,559 22,915,089,560 Rls. 545,597 $
92 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,370 22,782,442,139 Rls. 542,439 $
93 7 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 12051010 0 40,000 22,718,287,400 Rls. 540,912 $
94 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 43,034 22,518,834,240 Rls. 536,163 $
95 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 51,637 22,441,459,820 Rls. 515,896 $
96 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 3,035 21,451,179,600 Rls. 510,742 $
97 5 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 3,850 21,291,900,000 Rls. 489,469 $
98 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 29,950 21,185,029,941 Rls. 504,404 $
99 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 4,650 21,179,097,930 Rls. 504,264 $
100 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 10051000 بذر ذرت 103,627 20,784,855,571 Rls. 492,864 $
مجموع کل
7,791,100,029,406 ريال
مجموع کل
195,881,961 دلار