آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,188,250 664,412,205,200 Rls. 16,221,403 $
2 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,647,000 443,607,004,000 Rls. 12,130,896 $
3 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87034010 با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 349,500 259,582,978,245 Rls. 6,131,955 $
4 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87034010 با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 303,000 236,454,002,900 Rls. 5,786,518 $
5 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87034010 با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 219,775 147,769,640,200 Rls. 4,087,825 $
6 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 457,955 140,169,000,841 Rls. 3,747,584 $
7 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 84,137 135,060,140,604 Rls. 3,317,057 $
8 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 404,575 126,198,270,600 Rls. 3,004,721 $
9 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 93,475 98,155,617,523 Rls. 3,019,473 $
10 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 6,389 92,897,273,323 Rls. 2,483,012 $
11 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,443,200 91,561,888,848 Rls. 2,180,045 $
12 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 18,400 87,794,487,352 Rls. 2,090,345 $
13 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 35,910 83,149,137,510 Rls. 1,981,928 $
14 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 473,160 78,903,670,993 Rls. 1,956,089 $
15 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 32,192 68,829,410,100 Rls. 1,638,795 $
16 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,203,840 64,306,810,288 Rls. 1,728,416 $
17 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,337 54,422,053,361 Rls. 1,369,003 $
18 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 48,900 50,996,675,944 Rls. 1,214,207 $
19 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 13,134 50,399,563,771 Rls. 1,199,990 $
20 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 56,442 48,364,448,761 Rls. 1,130,803 $
21 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 20,037 47,423,116,626 Rls. 1,266,031 $
22 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 13,551 46,558,800,000 Rls. 1,108,542 $
23 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 4,280 44,712,318,000 Rls. 1,064,579 $
24 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 4,260 44,148,374,000 Rls. 1,039,764 $
25 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 249,628 42,486,454,025 Rls. 1,009,628 $
26 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,369 42,004,468,670 Rls. 1,000,107 $
27 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 شير خشك صنعتي 287,950 41,324,246,318 Rls. 982,259 $
28 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 13,069 40,417,420,960 Rls. 1,120,576 $
29 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 40,348,590,000 Rls. 1,172,174 $
30 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 125,808 38,964,277,183 Rls. 925,957 $
31 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86040000 وسايل نقليه تعمير و نگهداري يا سرويس راهکاهن يا ترامواي؛ حتي خودرو (مثلاً، واگن كارگاه، واگن جرثقيل، واگن زير كوب بالاست، واگن ريلکگذار، واگن تست و درزين (Draisine). 12,114 38,539,224,280 Rls. 917,601 $
32 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,914 37,424,051,740 Rls. 891,049 $
33 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 478,720 35,026,301,274 Rls. 824,925 $
34 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 17,867 34,315,281,000 Rls. 815,821 $
35 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 55,757 34,179,260,841 Rls. 813,792 $
36 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 54,900 29,903,710,057 Rls. 711,588 $
37 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 36,075 29,850,405,742 Rls. 702,098 $
38 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 17,271 29,707,049,597 Rls. 723,392 $
39 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 1,383 29,356,839,270 Rls. 681,133 $
40 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 35030090 ساير 100,000 29,043,495,000 Rls. 687,095 $
41 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 17,000 28,878,780,000 Rls. 687,590 $
42 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 5,209 28,772,216,989 Rls. 685,052 $
43 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 16,928 28,484,392,530 Rls. 756,158 $
44 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 20,335 27,008,436,000 Rls. 641,835 $
45 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 8,306 26,796,968,851 Rls. 636,809 $
46 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 شير خشك صنعتي 190,675 26,024,875,942 Rls. 619,640 $
47 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,000 25,767,110,208 Rls. 688,684 $
48 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 13,000 25,435,516,800 Rls. 735,319 $
49 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,800 25,303,667,400 Rls. 602,468 $
50 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 9,444 24,958,341,372 Rls. 592,351 $
51 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 37,151 23,787,595,810 Rls. 566,371 $
52 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,370 22,782,442,139 Rls. 542,439 $
53 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 43,034 22,518,834,240 Rls. 536,163 $
54 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 3,035 21,451,179,600 Rls. 510,742 $
55 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 29,950 21,185,029,941 Rls. 504,404 $
56 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 4,650 21,179,097,930 Rls. 504,264 $
57 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 10051000 بذر ذرت 103,627 20,784,855,571 Rls. 492,864 $
58 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 143,950 20,759,920,972 Rls. 550,734 $
59 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 1,040 20,739,536,160 Rls. 493,798 $
60 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 5,891 20,446,260,000 Rls. 485,234 $
61 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 11,800 20,305,367,292 Rls. 483,461 $
62 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 74,400 20,174,643,788 Rls. 545,925 $
63 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 159,000 19,846,221,720 Rls. 484,158 $
64 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 239,360 19,679,537,520 Rls. 468,560 $
65 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 434 19,607,209,521 Rls. 466,838 $
66 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 3,850 19,509,840,000 Rls. 521,444 $
67 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 18,795 19,281,636,839 Rls. 458,755 $
68 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 3,460 18,393,852,208 Rls. 437,386 $
69 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 21,965 18,340,643,201 Rls. 503,420 $
70 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 22,249 18,251,550,418 Rls. 434,561 $
71 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 16,000 16,985,255,000 Rls. 455,381 $
72 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 15,125 16,937,606,358 Rls. 449,333 $
73 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 33,130 16,720,180,000 Rls. 396,542 $
74 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 96,147 16,626,675,390 Rls. 445,660 $
75 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04049010 پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 72,000 16,326,473,011 Rls. 388,726 $
76 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 24,827 16,133,705,874 Rls. 384,137 $
77 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85258090 ساير 1,423 16,095,065,104 Rls. 382,144 $
78 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29291090 ساير 103,000 15,962,157,900 Rls. 373,369 $
79 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,307 15,422,929,404 Rls. 414,874 $
80 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 192,000 15,306,085,528 Rls. 363,004 $
81 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 34,286 14,612,310,330 Rls. 347,912 $
82 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 10051000 بذر ذرت 86,456 14,562,572,750 Rls. 346,069 $
83 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 2,023 14,463,672,000 Rls. 383,713 $
84 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 75,096 14,440,108,577 Rls. 347,859 $
85 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 6,132 14,390,051,760 Rls. 340,748 $
86 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 45,898 14,287,754,728 Rls. 340,185 $
87 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 54,106 14,237,620,568 Rls. 377,786 $
88 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 17,636 14,158,783,768 Rls. 337,114 $
89 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 6,788 13,765,295,700 Rls. 327,207 $
90 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 12,600 13,159,535,065 Rls. 344,477 $
91 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 857 12,926,838,260 Rls. 299,927 $
92 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 25,527 12,772,785,366 Rls. 313,259 $
93 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 شير خشك صنعتي 95,400 12,623,849,991 Rls. 299,392 $
94 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 189,702 12,586,543,865 Rls. 298,280 $
95 3 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 2,270 12,550,030,489 Rls. 298,810 $
96 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 275,000 12,366,102,375 Rls. 342,969 $
97 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 60,000 12,235,720,200 Rls. 323,525 $
98 4 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 246,400 11,900,447,328 Rls. 283,344 $
99 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 38,250 11,819,733,585 Rls. 312,526 $
100 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 4,475 11,786,359,275 Rls. 280,628 $
مجموع کل
4,883,385,775,458 ريال
مجموع کل
122,114,503 دلار