آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,647,000 443,607,004,000 Rls. 12,130,896 $
2 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 209,100 141,110,300,100 Rls. 3,899,197 $
3 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 457,955 140,169,000,841 Rls. 3,747,584 $
4 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 86,920 90,061,692,354 Rls. 2,826,760 $
5 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 18,400 87,794,487,352 Rls. 2,090,345 $
6 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 454,875 76,087,191,295 Rls. 1,889,030 $
7 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 32,192 68,829,410,100 Rls. 1,638,795 $
8 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,203,840 64,306,810,288 Rls. 1,728,416 $
9 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,337 54,422,053,361 Rls. 1,369,003 $
10 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 13,551 46,558,800,000 Rls. 1,108,542 $
11 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 13,069 40,417,420,960 Rls. 1,120,576 $
12 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 40,348,590,000 Rls. 1,172,174 $
13 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 5,209 28,772,216,989 Rls. 685,052 $
14 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 190,675 26,024,875,942 Rls. 619,640 $
15 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,000 25,767,110,208 Rls. 688,684 $
16 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 13,000 25,435,516,800 Rls. 735,319 $
17 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 37,151 23,787,595,810 Rls. 566,371 $
18 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,370 22,782,442,139 Rls. 542,439 $
19 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 43,034 22,518,834,240 Rls. 536,163 $
20 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 3,035 21,451,179,600 Rls. 510,742 $
21 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 29,950 21,185,029,941 Rls. 504,404 $
22 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 4,650 21,179,097,930 Rls. 504,264 $
23 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 8,828 20,777,839,830 Rls. 552,389 $
24 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 143,950 20,759,920,972 Rls. 550,734 $
25 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 1,040 20,739,536,160 Rls. 493,798 $
26 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 11,800 20,305,367,292 Rls. 483,461 $
27 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 74,400 20,174,643,788 Rls. 545,925 $
28 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 3,850 19,509,840,000 Rls. 521,444 $
29 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 21,965 18,340,643,201 Rls. 503,420 $
30 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 22,249 18,251,550,418 Rls. 434,561 $
31 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 16,000 16,985,255,000 Rls. 455,381 $
32 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 15,125 16,937,606,358 Rls. 449,333 $
33 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 96,147 16,626,675,390 Rls. 445,660 $
34 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04049010 پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 72,000 16,326,473,011 Rls. 388,726 $
35 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 24,827 16,133,705,874 Rls. 384,137 $
36 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,307 15,422,929,404 Rls. 414,874 $
37 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 119,000 14,906,954,520 Rls. 366,556 $
38 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 34,286 14,612,310,330 Rls. 347,912 $
39 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 2,023 14,463,672,000 Rls. 383,713 $
40 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 45,898 14,287,754,728 Rls. 340,185 $
41 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 54,106 14,237,620,568 Rls. 377,786 $
42 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 17,636 14,158,783,768 Rls. 337,114 $
43 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 12,600 13,159,535,065 Rls. 344,477 $
44 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 275,000 12,366,102,375 Rls. 342,969 $
45 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 60,000 12,235,720,200 Rls. 323,525 $
46 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 38,250 11,819,733,585 Rls. 312,526 $
47 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 4,475 11,786,359,275 Rls. 280,628 $
48 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,961 11,762,186,244 Rls. 312,036 $
49 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 700 11,516,887,083 Rls. 274,212 $
50 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 10,720 11,363,890,296 Rls. 270,569 $
51 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 500 11,286,090,000 Rls. 268,716 $
52 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,750 10,433,971,280 Rls. 276,807 $
53 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5,151 10,420,284,000 Rls. 248,102 $
54 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 12,067 10,078,601,984 Rls. 267,979 $
55 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 212 9,899,892,000 Rls. 262,639 $
56 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 6,550 9,820,725,000 Rls. 233,827 $
57 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 1,376 9,711,742,000 Rls. 259,415 $
58 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 8,549 9,659,092,842 Rls. 264,242 $
59 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 690 8,547,556,320 Rls. 203,513 $
60 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 6,854 8,163,483,241 Rls. 216,572 $
61 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 4,500 7,759,920,000 Rls. 210,000 $
62 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 54,950 7,381,346,849 Rls. 175,746 $
63 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 458 7,271,643,636 Rls. 195,729 $
64 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 59,600 7,186,769,072 Rls. 177,544 $
65 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 17021990 ک کساير 44,000 7,077,382,000 Rls. 168,510 $
66 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 20,000 7,033,913,260 Rls. 167,474 $
67 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 5,079 6,935,540,052 Rls. 165,132 $
68 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 18,745 6,759,255,069 Rls. 181,218 $
69 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 80,000 6,725,160,000 Rls. 160,123 $
70 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 19,668 6,709,488,601 Rls. 159,750 $
71 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 11,268 5,626,739,897 Rls. 133,970 $
72 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 7,020 5,519,724,900 Rls. 148,964 $
73 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 11,090 5,214,256,344 Rls. 137,870 $
74 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 22,000 5,146,812,000 Rls. 122,543 $
75 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 11,214 5,035,606,344 Rls. 119,896 $
76 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 9,658 4,940,477,227 Rls. 117,630 $
77 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 9,350 4,905,143,102 Rls. 130,084 $
78 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 10051000 بذر ذرت 19,508 4,903,912,020 Rls. 116,760 $
79 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 37,201 4,827,737,376 Rls. 128,101 $
80 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2,478 4,737,808,800 Rls. 138,878 $
81 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 43,500 4,676,309,044 Rls. 124,083 $
82 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,992 4,609,893,515 Rls. 121,994 $
83 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,750 4,450,401,782 Rls. 117,832 $
84 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 19,800 4,042,703,734 Rls. 107,248 $
85 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 4,805 3,783,670,000 Rls. 100,044 $
86 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 8,800 3,773,316,200 Rls. 100,448 $
87 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 4,445 3,766,021,108 Rls. 89,667 $
88 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 1,335 3,715,147,990 Rls. 100,504 $
89 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 18,360 3,677,350,283 Rls. 98,285 $
90 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 1,265 3,666,916,008 Rls. 87,308 $
91 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 5,058 3,572,702,370 Rls. 94,779 $
92 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 9,581 3,394,924,785 Rls. 90,063 $
93 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 200 3,343,507,332 Rls. 92,731 $
94 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 21,766 3,154,113,115 Rls. 83,092 $
95 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 5,640 3,140,393,134 Rls. 74,771 $
96 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 215 3,136,199,970 Rls. 74,671 $
97 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 4,335 3,132,971,779 Rls. 83,116 $
98 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 13,909 3,054,494,310 Rls. 72,726 $
99 2 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 20,750 3,035,503,350 Rls. 72,273 $
100 1 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 4,090 3,033,611,392 Rls. 82,096 $
مجموع کل
2,264,466,383,402 ريال
مجموع کل
59,277,912 دلار