آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 مشهد چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 55,608 44,714,859,793 Rls. 1,036,768 $
2 1 1397 مشهد چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 85,515 34,715,128,000 Rls. 920,973 $
3 9 1397 مشهد چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 27,955 25,142,847,429 Rls. 598,639 $
4 8 1397 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 19,143 22,349,556,214 Rls. 532,132 $
5 10 1397 مشهد چين 85044080 مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 31,978 21,583,380,000 Rls. 513,890 $
6 9 1397 مشهد چين 85044080 مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 29,780 19,941,900,000 Rls. 474,807 $
7 7 1397 مشهد چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 3,960 17,664,842,678 Rls. 420,591 $
8 3 1397 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 9,075 17,532,168,000 Rls. 417,433 $
9 2 1397 مشهد چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 3,600 17,203,691,120 Rls. 409,612 $
10 11 1397 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 7,488 16,371,706,029 Rls. 389,803 $
11 12 1397 مشهد چين 85414020 دیودهای نورافشان جفت و جور شده 2,505 13,781,977,913 Rls. 328,142 $
12 12 1397 مشهد چين 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل، که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به اشکال ا بتدا ئي 100,000 11,222,060,564 Rls. 267,192 $
13 12 1397 مشهد چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 21,753 10,893,381,752 Rls. 259,366 $
14 6 1397 مشهد چين 84411000 ماشينهاي برش 23,000 10,740,877,500 Rls. 243,613 $
15 7 1397 مشهد چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 7,728 10,726,481,100 Rls. 255,392 $
16 12 1397 مشهد چين 85044080 مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 17,241 10,631,755,876 Rls. 253,137 $
17 7 1397 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 3,731 10,301,662,532 Rls. 245,278 $
18 7 1397 مشهد چين 85044080 مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 15,377 10,028,868,555 Rls. 238,783 $
19 5 1397 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 7,872 9,690,695,100 Rls. 221,265 $
20 2 1397 مشهد چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 13,153 9,606,206,888 Rls. 228,719 $
21 12 1397 مشهد چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 41,060 8,975,925,000 Rls. 213,714 $
22 3 1397 مشهد چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 4,900 7,254,280,800 Rls. 172,721 $
23 9 1397 مشهد چين 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 4,407 6,038,758,487 Rls. 143,781 $
24 3 1397 مشهد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 7,758 5,802,832,000 Rls. 137,900 $
25 7 1397 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,562 5,493,202,930 Rls. 130,791 $
26 9 1397 مشهد چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 52,299 5,394,728,251 Rls. 128,446 $
27 2 1397 مشهد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 3,180 5,391,149,698 Rls. 128,361 $
28 11 1397 مشهد چين 85412100 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)، به قدرت ا نتشار اموا ج کمتر از يک وات 362 5,247,897,378 Rls. 124,951 $
29 12 1397 مشهد چين 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 5,000 5,038,112,288 Rls. 119,955 $
30 2 1397 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,206 4,992,332,544 Rls. 118,865 $
31 6 1397 مشهد چين 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 128,000 4,970,850,048 Rls. 118,354 $
32 10 1397 مشهد چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,980 4,955,865,705 Rls. 117,997 $
33 8 1397 مشهد چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 47,772 4,934,584,648 Rls. 117,490 $
34 7 1397 مشهد چين 84459000 ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 9,395 4,868,900,000 Rls. 115,926 $
35 2 1397 مشهد چين 55132300 ساير پارچه تاروپودباف، رنگرزي شده،... با کمتر از85% الياف غيريکسره پلي ا ستر، مخلوط با پنبه... به وزن كمتر از 170 گرم درمتر 37,028 4,827,658,488 Rls. 148,110 $
36 3 1397 مشهد چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 16,411 4,788,696,000 Rls. 114,017 $
37 3 1397 مشهد چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 7,674 4,661,364,887 Rls. 110,550 $
38 12 1397 مشهد چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 5,540 4,505,707,712 Rls. 107,278 $
39 12 1397 مشهد چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 7,267 4,387,581,466 Rls. 104,465 $
40 2 1397 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 1,818 4,253,273,316 Rls. 101,269 $
41 6 1397 مشهد چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 38,914 4,209,945,000 Rls. 100,237 $
42 5 1397 مشهد چين 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 5,822 4,194,457,885 Rls. 95,856 $
43 8 1397 مشهد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 5,586 4,160,706,480 Rls. 99,064 $
44 12 1397 مشهد چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 24,370 4,061,200,000 Rls. 96,696 $
45 1 1397 مشهد چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 7,600 3,978,826,135 Rls. 105,576 $
46 9 1397 مشهد چين 85414020 دیودهای نورافشان جفت و جور شده 740 3,966,027,749 Rls. 94,430 $
47 10 1397 مشهد چين 87089510 اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا 1,370 3,920,785,596 Rls. 93,352 $
48 5 1397 مشهد چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 22,038 3,863,625,000 Rls. 87,630 $
49 9 1397 مشهد چين 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,425 3,776,516,116 Rls. 89,917 $
50 11 1397 مشهد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 881 3,661,792,321 Rls. 87,185 $
51 10 1397 مشهد چين 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 3,736 3,659,516,333 Rls. 87,131 $
52 4 1397 مشهد چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 29,741 3,641,534,673 Rls. 85,562 $
53 10 1397 مشهد چين 74102100 ورق و نوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه از مواد همانند از مس تصفيه شده، به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 22,950 3,593,655,000 Rls. 85,563 $
54 5 1397 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 1,532 3,592,797,578 Rls. 83,568 $
55 5 1397 مشهد چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 26,210 3,469,020,100 Rls. 78,680 $
56 6 1397 مشهد چين 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 445 3,464,370,000 Rls. 82,485 $
57 1 1397 مشهد چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 28,017 3,366,850,581 Rls. 89,023 $
58 7 1397 مشهد چين 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 3,006 3,357,934,476 Rls. 79,951 $
59 7 1397 مشهد چين 85415000 وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور) غير مذكور در جاي ديگر 5,056 3,323,665,608 Rls. 79,135 $
60 4 1397 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 1,511 3,317,605,345 Rls. 77,951 $
61 9 1397 مشهد چين 74102100 ورق و نوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه از مواد همانند از مس تصفيه شده، به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 22,000 3,207,471,225 Rls. 76,368 $
62 1 1397 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,957 3,206,904,512 Rls. 85,077 $
63 6 1397 مشهد چين 71171900 زيورآلات بدلي از فلزات معمولي (همچنين آبکاري شده) غير مذکور در جاي ديگر 1,780 2,991,096,870 Rls. 71,217 $
64 7 1397 مشهد چين 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 9,998 2,887,592,920 Rls. 68,752 $
65 9 1397 مشهد چين 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتر از 255 ميلي مترباشد 17,721 2,765,276,800 Rls. 65,840 $
66 8 1397 مشهد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 1,085 2,734,478,384 Rls. 65,107 $
67 4 1397 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 454 2,690,820,326 Rls. 63,224 $
68 5 1397 مشهد چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 50 2,544,666,730 Rls. 58,498 $
69 12 1397 مشهد چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 20,002 2,535,587,286 Rls. 60,371 $
70 5 1397 مشهد چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 3,051 2,470,019,622 Rls. 56,518 $
71 5 1397 مشهد چين 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 8,800 2,443,923,115 Rls. 55,430 $
72 2 1397 مشهد چين 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,757 2,366,919,767 Rls. 56,355 $
73 8 1397 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 245 2,349,415,352 Rls. 55,938 $
74 6 1397 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 378 2,323,794,500 Rls. 55,328 $
75 9 1397 مشهد چين 94059200 اجراء و قطعات ا ز پلاستيک، براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 22,766 2,241,953,000 Rls. 53,380 $
76 11 1397 مشهد چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 7,742 2,227,145,835 Rls. 53,028 $
77 9 1397 مشهد چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,074 2,188,113,065 Rls. 52,097 $
78 10 1397 مشهد چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,143 2,170,027,548 Rls. 51,667 $
79 7 1397 مشهد چين 85322200 خازنهاي برقي، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 2,544 2,130,686,150 Rls. 50,731 $
80 5 1397 مشهد چين 07133310 لوبيا چيتي 44,000 2,068,444,620 Rls. 47,138 $
81 12 1397 مشهد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 56 1,963,975,323 Rls. 46,761 $
82 7 1397 مشهد چين 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 4,975 1,936,791,720 Rls. 46,114 $
83 10 1397 مشهد چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,822 1,868,488,628 Rls. 44,489 $
84 2 1397 مشهد چين 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 1,454 1,761,451,769 Rls. 41,939 $
85 10 1397 مشهد چين 85412100 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)، به قدرت ا نتشار اموا ج کمتر از يک وات 122 1,739,257,350 Rls. 41,411 $
86 5 1397 مشهد چين 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 250 1,710,756,314 Rls. 40,732 $
87 4 1397 مشهد چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 958 1,699,050,369 Rls. 39,725 $
88 7 1397 مشهد چين 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,461 1,679,431,124 Rls. 39,986 $
89 6 1397 مشهد چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,672 1,658,860,333 Rls. 39,497 $
90 3 1397 مشهد چين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 23,341 1,612,016,942 Rls. 38,308 $
91 2 1397 مشهد چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 2,100 1,590,078,000 Rls. 37,860 $
92 3 1397 مشهد چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 2,100 1,563,898,000 Rls. 37,090 $
93 6 1397 مشهد چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 5,482 1,474,670,000 Rls. 35,111 $
94 8 1397 مشهد چين 90049000 عينک، محافظ چشم و همانند، براي ا صلاح ديد، حفاظت چشم ياغيره (غير ازعينک آفتابي) 2,765 1,464,931,753 Rls. 34,879 $
95 9 1397 مشهد چين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,445 1,436,922,669 Rls. 34,212 $
96 11 1397 مشهد چين 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 75 1,413,480,528 Rls. 33,655 $
97 11 1397 مشهد چين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 21,180 1,403,713,863 Rls. 33,422 $
98 7 1397 مشهد چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 4,298 1,318,178,480 Rls. 31,386 $
99 11 1397 مشهد چين 85176940 گيرنده، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 340 1,315,113,750 Rls. 31,312 $
100 9 1397 مشهد چين 87089510 اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا 523 1,314,909,900 Rls. 31,307 $
مجموع کل
608,678,895,107 ريال
مجموع کل
14,570,728 دلار