آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي 43,894 78,344,794,926 Rls. 1,861,806 $
2 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 364,800 35,575,420,545 Rls. 847,034 $
3 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از پنبه 2,126,400 29,565,574,650 Rls. 763,875 $
4 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از پنبه 1,635,000 23,696,604,360 Rls. 564,205 $
5 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 368,000 22,593,677,898 Rls. 524,215 $
6 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 23063000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از تخم آفتابگردان 2,397,000 22,540,641,401 Rls. 543,589 $
7 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از پنبه 1,429,650 21,371,234,031 Rls. 508,840 $
8 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 211,200 20,596,296,105 Rls. 490,388 $
9 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 6,190 20,226,647,400 Rls. 480,671 $
10 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 1,535,730 19,738,640,399 Rls. 469,967 $
11 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 418,000 19,582,045,748 Rls. 466,238 $
12 6 1397 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 192,000 18,193,299,000 Rls. 433,174 $
13 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 322,000 16,692,882,500 Rls. 397,450 $
14 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 1,357,350 14,089,587,690 Rls. 366,363 $
15 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 264,000 12,898,236,709 Rls. 307,101 $
16 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 270 12,020,386,000 Rls. 282,434 $
17 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 85269110 دستگاه موقعيت ياب جهاني 489 11,577,215,736 Rls. 275,648 $
18 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 238,000 11,044,303,490 Rls. 254,563 $
19 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 1,128,120 10,351,210,818 Rls. 246,114 $
20 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 1,162,300 10,119,661,877 Rls. 240,944 $
21 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 76,532 9,869,952,049 Rls. 234,998 $
22 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 198,000 9,767,584,418 Rls. 232,561 $
23 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 207,000 9,691,564,536 Rls. 230,752 $
24 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 501,000 9,605,958,570 Rls. 226,235 $
25 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 85366910 کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک 1,346 9,276,002,760 Rls. 220,857 $
26 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 168,000 8,302,190,199 Rls. 197,671 $
27 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 967,380 7,805,645,837 Rls. 185,849 $
28 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 154,000 7,762,281,186 Rls. 184,816 $
29 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 85372010 تابلوها، پانلها و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي ولتاژ بيشترا ز1000 ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 3,477 7,632,488,250 Rls. 181,726 $
30 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 1,727 7,133,859,608 Rls. 168,447 $
31 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 113,000 6,479,088,217 Rls. 154,264 $
32 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 144,000 6,327,590,400 Rls. 150,656 $
33 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 126,225 6,215,769,872 Rls. 147,984 $
34 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 120,000 5,842,386,000 Rls. 133,145 $
35 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 117 5,425,222,140 Rls. 129,171 $
36 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 38249990 سایر 32,000 5,358,174,360 Rls. 124,320 $
37 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 199 5,123,932,360 Rls. 121,998 $
38 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 85269110 دستگاه موقعيت ياب جهاني 270 5,091,397,850 Rls. 118,130 $
39 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 07131000 نخود فرنگی غلاف کنده، خشک کرده حتي پوست كنده 329,300 5,042,115,023 Rls. 133,772 $
40 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 112,000 4,975,653,600 Rls. 117,888 $
41 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,142 4,884,056,480 Rls. 116,288 $
42 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از پنبه 322,150 4,669,028,192 Rls. 111,167 $
43 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 552,800 4,648,895,310 Rls. 110,478 $
44 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 83,830 4,593,401,505 Rls. 109,366 $
45 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 2,130 4,563,070,800 Rls. 108,645 $
46 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 523,000 4,398,285,714 Rls. 104,522 $
47 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 23063000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از تخم آفتابگردان 498,000 4,335,438,600 Rls. 103,225 $
48 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 7,575 3,985,634,970 Rls. 94,896 $
49 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 18,714 3,943,655,796 Rls. 93,897 $
50 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 1,325 3,414,295,500 Rls. 90,278 $
51 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133100 لوبيا از گونه هاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 96,000 3,401,954,133 Rls. 80,998 $
52 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 2,862 3,352,207,574 Rls. 79,814 $
53 6 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 72,000 3,306,287,160 Rls. 78,721 $
54 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 23069010 كنجاله گلرنگ 341,500 3,273,340,678 Rls. 86,838 $
55 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 39076120 گرید بطری 69,000 3,219,149,516 Rls. 76,646 $
56 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 327,000 3,210,135,411 Rls. 76,432 $
57 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 49081000 عکس برگردا ن شفاف 35,506 3,126,207,021 Rls. 74,434 $
58 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 965 3,056,306,024 Rls. 72,770 $
59 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 3,541 3,025,370,138 Rls. 72,033 $
60 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 66,000 3,008,245,318 Rls. 70,341 $
61 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 07131000 نخود فرنگی غلاف کنده، خشک کرده حتي پوست كنده 194,800 2,983,668,925 Rls. 79,159 $
62 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 66,000 2,930,127,200 Rls. 69,765 $
63 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 75 2,635,526,268 Rls. 62,749 $
64 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,560 2,585,898,000 Rls. 61,570 $
65 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 48,000 2,403,087,423 Rls. 57,216 $
66 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 85269110 دستگاه موقعيت ياب جهاني 235 2,090,490,120 Rls. 49,774 $
67 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133100 لوبيا از گونه هاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 48,000 2,065,799,120 Rls. 48,539 $
68 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133100 لوبيا از گونه هاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 48,000 1,991,917,440 Rls. 47,427 $
69 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 47,000 1,908,318,690 Rls. 44,353 $
70 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 189,000 1,898,213,940 Rls. 45,196 $
71 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 48,000 1,893,028,320 Rls. 45,072 $
72 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 90268090 ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر 10 1,892,404,800 Rls. 43,907 $
73 6 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 44,000 1,850,230,689 Rls. 44,053 $
74 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه 245 1,836,076,246 Rls. 43,716 $
75 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,055 1,816,195,600 Rls. 43,243 $
76 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 6,620 1,769,017,975 Rls. 42,119 $
77 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,734 1,529,017,105 Rls. 36,406 $
78 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 176,080 1,517,574,596 Rls. 34,887 $
79 6 1397 مشهد امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 824 1,483,911,360 Rls. 35,331 $
80 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 85319010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 75 1,442,250,000 Rls. 34,339 $
81 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 11081900 ساير نشاسته و فکول ها، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 35,000 1,370,220,836 Rls. 32,624 $
82 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 451 1,365,577,800 Rls. 32,514 $
83 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 7,260 1,336,544,976 Rls. 31,822 $
84 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 94052010 چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED) ساخته شده اند 7,632 1,258,022,432 Rls. 29,953 $
85 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 63,000 1,198,779,120 Rls. 28,542 $
86 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 627 1,158,165,216 Rls. 27,399 $
87 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 22,000 1,056,598,620 Rls. 25,157 $
88 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 490 1,054,261,971 Rls. 24,650 $
89 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك به استثناي انوع لوبيا، نخودفرنگي ها، خشك، غلاف كنده، پوست كنده، لپه شده 24,000 1,033,253,364 Rls. 24,444 $
90 6 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 22,000 1,030,636,305 Rls. 24,539 $
91 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 24,250 1,006,830,900 Rls. 23,972 $
92 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 999 1,004,400,090 Rls. 23,656 $
93 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 784 745,692,400 Rls. 17,755 $
94 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 70,500 729,837,009 Rls. 16,633 $
95 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 70,500 722,360,484 Rls. 17,199 $
96 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 40 684,348,960 Rls. 16,117 $
97 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 10 657,384,390 Rls. 15,651 $
98 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 21 641,752,944 Rls. 15,280 $
99 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 85366910 کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک 53 568,534,680 Rls. 13,537 $
100 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 141 553,905,347 Rls. 13,187 $
مجموع کل
708,662,046,019 ريال
مجموع کل
16,955,100 دلار